ใครเคยปวดประจำเดือนต้องอ่านแล้ว

โพสต์เมื่อ: 15:58 วันที่ 10 ก.ย. 2550         ชมแล้ว: 317,426 ตอบแล้ว: 136
วิชาการ >> กระทู้ >> สุขภาพ
การมีประจำเดือน

สิ่งที่คุณผู้หญิงต้องประสบทุกเดือนคือการมีประจำเดือนนั้นเอง แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้ เรามาทบทวนกันว่าประจำเดือนมาได้อย่างไร
อวัยวะสืบพันธ์ของคุณผู้หญิงประกอบไปด้วยมดลูก [uterus] มดลูกจะอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ ภายในมดลูกจะมีเยื่อบุมดลูกซึ่งจะหนาตัวเพื่อให้ทารกฝังตัว แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เยื่อบุจะสลายออกมาซึ่งมีส่วนประกอบคือเลือดและเมือกเป็นประจำเดือนออกทางส่วนปลายของมดลูกเรียกปากมดลูก [cervix ] ซึ่งจะเปิดสู่ช่องคลอด [vagina] มดลูกจะมีท่อที่เรียกว่าท่อรังไข่ [fallopian tube] โดยมีรังไข่ [ovary] อยู่ปลายท่อรังไข่ การมีประจำเดือนจะแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่

Follicular (Proliferative) Phase เมื่อประจำเดือนมาเราเรียกวันแรกหรือวันที่หนึ่งของรอบเดือน ปกติประจำเดือนจะมาเฉลี่ย 6 วัน ระยะนี้จะเริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนจนกระทั้งวันที่ 14 ของรอบเดือน ระยะที่ประจำเดือนกำลังมาเป็นช่วงที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตเจน และโปรเจสเตอโรน ต่ำสุด จะมีฮอร์โมน Follicular stimulating hormone [FSH] สูงขึ้นทำให้ไข่ในรังไข่สุก ขณะเดียวกันเยื่อบุก็จะหนาตัวเพื่อเตรียมการฝังตัว
Ovulation and Secretory (Luteal) Phase ระยะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 เป็นต้นไปเมื่อระดับ FSH สูงขึ้นทำให้มีการสร้างฮอร์โมน luteinizing hormone (LH) ฮอร์โมน LH จะทำให้เกิดการตกไข่ Ovulation เนื่อเยื่อรอบๆไข่ที่ตกเรียก corpus luteum จะสร้างฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน ระยะนี้เยื่อบุจะหนาตัวขึ้นอีกเลือดไปเลี้ยงมดลูกมากขึ้น เนื่องจากระยะนี้มีระดับฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนสูงทำให้เกิดอาการของ premenstrual period ถ้าไข่ไม่มีการปฏิสนธิเลือดและเมือกในมดลูกก็ถูกขับออกมาเป็นประจำเดือน
ผู้หญิงจะมีประจำเดือนเมื่อใด

ปกติผู้หญิงจะมีประจำเดือนอายุ 12-13 ปีแต่ก็มีรายงานว่าเด็กมีประจำเดือนเร็วขึ้นบางรายงานอายุ 8 ปีก็มีประจำเดือนและมีขนที่อวัยวะเพศ ปัจจัยที่ทำให้ประจำเดือนมาเร็วคือโรคอ้วน

หนึ่งรอบเดือนมีกี่วัน

ประจำเดือนในช่วงสองปีแรกจะไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นประจำเดือนก็จะสม่ำเสมอ หนึ่งรอบเดือนจะมีประมาณ 20-40 วัน โดยเฉลี่ยของคนปกติรอบเดือนจะมี 28 วัน จำนวนวันขึ้นกับอายุของผู้ที่มีประจำเดือนกล่าวคือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีจะมีรอบเดือนประมาณ 33 วัน หลังจากอายุ 21 ปีจะมี 28 วัน อายุ 40 ปีจะมีประมาณ 26 วัน

ประจำเดือนจะมากี่วัน

คนปกติจะมีประจำเดือน 6 วันจนกระทั่งเข้าสู่วัยทอง แต่ก็มีผู้หญิงร้อยละ5ที่ประจำเดือนมาน้อยกว่า 4 วัน ร้อยละ4 มีประจำเดือนมากกว่า 8 วัน

ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือน

ไม่มีประจำเดือน Amenorrhea

ประจำเดือนมามาก Menorrhagia

ร้อยละ 9-14 ของผู้หญิงจะมีประจำเดือนมามาก บางคนอาจจะมามากกว่า 7 วันหรือเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 8 ชั่วโมง และมีลิ่มเลือดที่ผ้าอนามัย หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์

สาเหตุ

อย่างน้อยคุณผู้หญิงคงเคยมีประจำเดือนมากอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต การมีประจำเดือนมากอาจจะไม่มีโรคหรืออาจจะมีโรคก็ได้ ผู้ที่มีเนื้องอกในมดลูก ผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิด ผู้ที่ใกล้วัยทอง อาจจะมีประจำเดือนมามาก สำหรับผู้ประจำเดือนขาดไป2-3เดือนแล้วมีเลือดออกก็อย่าลืมการแท้งด้วย โรคทางอายุรกรรมบางโรคก็สามารถทำให้เลือดออกมาก เช่นการติดเชื้ออุ้งเชิงกราน โรคธัยรอยด์ โรคเบาหวาน เกร็ดเลือดต่ำ ผู้ที่กินยาป้องกันเลือดแข็ง

ปวดประจำเดือน Dysmenorrhea

มดลูกของคุณผู้หญิงเป็นกล้ามเนื้อการทำงานมีทั้งบีบตัวและคลายตัว มดลูกจะบีบตัวเพื่อไล่เลือดที่อยู่ในมดลูกส่วนมากไม่มีอาการ บางคนอาจจะเกิดอาการเหมือนคนปวดท้องถ่าย แต่บางคนปวดท้องประจำเดือนมาก และปวดถี่สาเหตุอาจจะเป็นเพราะมดลูกบีบตัวแรง เกิดจากกระตุ้นของ prostaglandin หรือมีโรคอื่น เช่น endometriosis อาการปวดอาจจะปวดก่อนมีประจำเดือนหลายวันเมื่อประจำเดือนมาอาการปวดจะดีขึ้น ส่วนใหญ่อาการปวดไม่มาก พบร้อยละ10-15 ที่ปวดมากจนต้องหยุดงานผู้ที่มีอาการปวดมากอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

สาเหตุ

สาเหตุจากตัวมดลูกเองเรียก primary dysmenorrhea มักจะร่วมกับประจำเดือนมามากเกิดจาก prostaglandinmeทำให้มดลูกบีบตัวมาก การรักษาให้พัก กระเปาะน้ำร้อนวางที่ท้องน้อยหรือหลัง การออกกำลังกาย และการใช้ยาแก้ปวด aspirin, ibuprofen, naproxen นอกจากนั้นอาจจะใช้ยาคุมกำเนิด
รักษาอาการปวดประจำเดือน
ส่วนสาเหตุปวดประจำเดือนที่มาจากสาเหตุอื่นเรียก secondary dysmenorrhea เช่นโรค
premenstrual syndrome (PMS) กลุมอาการก่อนมีประจำเดือน
intrauterine devices (IUDs) used for birth controlการใส่ห่วง
discontinuation of birth control pills การหยุดยาคุมกำเนิด
stress and poor healthความเครียด
pelvic inflammatory diseaseการติดเชื้ออุ้งเชิงกราน
endometriosis คือมีเนื้อเยื่อมดลูกไปอยู่ที่อื่น
และยังมีสาเหตุอื่นอีกมากที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้

กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน Premenstrual Syndrome

ปัญหาของการมีประจำเดือนผิดปกติต่อสุขภาพ

อาการปวดท้อง ผู้ป่วยบางคนมีอาการปวดจนกระทั่งทำงานไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะซื้อยารับประทานเอง ยาที่นิยมใช้ได้แก aspirin ,ibuprofen บางคนอาการไม่หายจนต้องไปพึ่งกลุ่มยาแก้ปวดที่เสพติด ถ้าหากมีอาการปวดบ่อยหรือมากควรไปพบแพทย์ตรวจภายใน บางรายอาจจะทำ ultrasound หรือส่องกล้องเข้าไปดูในช่องเชิงกรานเรียก laparoscope
เป็นหมัน ผู้ป่วยที่มีอาการปวดประจำเดือนหรือประจำเดือนมาผิดปกติอาจจะมีโรคที่ทำให้เกิดเป็นหมัน เช่นendometriosis เนื้องอก
โลหิตจาง ผุ้ที่ประจำเดือนมามากและต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางซึ่งจะมีอาการเพลีย เหนื่อยง่าย มีเสียงในหู ใจสั่น
กระดูกพรุน ผู้ป่วยที่ไม่มีประจำเดือนมักจะมี estrogen ต่ำซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนในอนาคต หากวินิจฉัยได้ควรจะได้รับฮอร์โมน
Toxic Shock Syndrome ผู้ป่วยที่ประจำเดือนมามากอาจจะใส่ผ้าอนามัยชนิดสอดทีเดียวสองชิ้นทำให้บางชิ้นค้างไว้ในช่องคลอด ซึ่งหากทิ้งไว้เกิน 4 ชั่วโมงสารพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจะทำให้เกิดอาการไข้สูง ท้องร่วง เจ็บคอ อ่อนเพลีย ผิวหนังลอก
การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการประจำเดือนผิดปกติ

อาหาร แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพซึ่งประกอบด้วยธัญพืช ผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารมันและอาหารสำเร็จรูป การปรับอาหารควรกระทำก่อนมีประจำเดือน 14 วันอาจจะทำให้อาการก่อนมีประจำเดือนดีขึ้น การหลีกเลี่ยงเนื้อแดง นม และอาหารเค็มจะช่วยลดอาการ premenstrual syndrome และอาการปวดประจำเดือน การเพิ่มเนื้อปลาจะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนและมีบางรายงานการได้รับ omega 3 จะลดอาการประจำเดือนมามาก มีรายงานว่าวิตามิน บี1ช่วยลดอาการปวดประจำเดือน
การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะทำให้สุขภาพดีขึ้น การออกกำลังมากเกินไปอาจจะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ แต่ยังไม่มีรายงานว่าการออกกำลังกายจะลดอาการปวดท้อง
สมุนไพร ยังไม่มีรายงานว่ามีสมุนไพรชนิดใดจะช่วยลดอาการผิดปกติของประจำเดือน มีรายงานไม่มากที่พูดถึงผลประโยชน์ของ primrose oil ซึ่งช่วยลดอาการปวดประจำเดือน น้ำขิงจะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน
การฝังเข็มและการใช้โยคะสามารถลดอาการปวดประจำเดือนได้
การดูแลสุขอนามัย ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ไม่ควรใช้น้ำหอมบริเวณดังกล่าวเนื่องจากจะระคายต่ออวัยวะเพศ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอดเนื่องจากจะทำลายสภาพแวดล้อมของช่องคลอด
การใช้ยาเพื่อรักษา

ยาแก้ปวด ยาที่นิยมใช้คือกลุ่ม NSAID ซึ่งมียาที่ใช้ลดอาการปวดประจำเดือนอย่างได้ผลคือ aspirin ibuprofen mefenamic acid ยากลุ่มนี้ลดการสร้าง prostaglandins เพือ่ลดอาการปวดท้องและประจำเดือนมามากการให้ยากลุ่มนี้ควรให้ก่อนมีอาการ 7-10 วัน ยาตัวที่สองคือ paracetamol
การใช้ฮอร์โมนเพื่อการรักษาความผิดปกติของประจำเดือน
ยาคุมกำเนิด ซึ่งมีส่วนประกอบคือ estrogen และ progesterone ยาคุมกำเนิดสามารถนำมารักษาความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือนคือ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนมามากเกินไป ปวดประจำเดือน หรือประจำเดือนไม่มา ผลข้างเคียงและข้อห้ามใช้อ่านในเรื่องยาคุมกำเนิด
Progesterone นอกจากนำมาใช้ในคุมกำเนิดแล้วยังนำมาใช้รักษาผู้ที่ประจำเดือนมามาก หรือประจำเดือนมากระปริดกะปอย
gonadotropin-releasing hormone (GnRH) เป็นฮอร์โมนที่ยับยั้งการสร้าง estrogen ใช้ในการรักษา endometriosis, fibroids, และประจำเดือนมามาก( menorrhagia)ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 6 เดือนอาจจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนเช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินยา steroid
Danazolเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เหมือนฮอร์โมนเพศชายใช้ในการรักษา อาการปวดประจำเดือน (dysmenorrhea), ประจำเดือนมามาก (menorrhagia), fibroids, และโรค endometriosis


yut(124.157.180.52)

จำนวน 124 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 13 มิ.ย. 2551 (23:25)
ปวดเหมือนกัน ค่ะ ปวดจนทำงานไม่ได้ปวดร้าวลงขา เจาะท้องสอ่งกล้องแล้วหมอบอกไม่เป็นอะไร ปวดจนคลื่นไส้ เวียนหัว ไมรู้จะทำยังงัยค่ะ เซ็ง  อยากให้หมอตรวจเจอจะได้หาย จะทำยังงัยดี ทรมานมาก ปล่อยมีลูกมาแล้ว 5 ปี ก็ไม่มี น่าจะผิดปรกติ แต่หมอบอกไม่เป็นอะไร หรือต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลดีคะ ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
aelimha@hotmail.com (IP:124.157.252.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 14 มิ.ย. 2551 (08:49)
เป็นเหมือนกันคะ

ลองออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที

แล้วระหว่างมี ปจด.งดดื่มน้ำ้เย็นเด็ดขาด

หรือใช้กระเป๋าน้ำร้อน(ไฟฟ้า)วางที่ท้อง

หรืออาจกินยาแก้ปวดก็ได้ถ้าทนไม่ไหวจริงๆ
KNowarp
ร่วมแบ่งปัน3122 ครั้ง - ดาว 342 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 17 มิ.ย. 2551 (19:43)
หนูก็เคยปวดประจำเดือนมาก ๆเลยหล่ะค่ะ เคยได้ยิน หลายๆคนบอกว่า ถ้าแต่งงานมีลูกแล้วจะหายปวด บางคนก็บอกมีเพศสัมพันธ์ แล้วจะหาย อยากทราบว่า มันจริงหรือเปล่าค่ะ แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไง ไม่เข้าใจที่เค้าพูด ๆกันค่ะ สงสัยมาก
--- (IP:58.64.113.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 17 มิ.ย. 2551 (19:56)
จาก # 29 ไม่น่าจะจริงนะ
KNowarp
ร่วมแบ่งปัน3122 ครั้ง - ดาว 342 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 23 มิ.ย. 2551 (19:06)
ไม่เคยปวดอ่านได้ไหมคะคำแนะนำที่ #29 ได้รับมา มันค้านกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใน #�27 ค่ะ


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4150 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 12 ก.ค. 2551 (15:43)
ไม่เคยปวดประจำเดือนเลย มีลูกแล้ว1คนค่ะ 1อาทิตย์ที่แล้วเป็นประจำเดือนแล้ว 5-6วัน หลังจากนั้ยกของหนักรู้สึกปวดมาตรงท้องน้อยหลงจากนั้น 2วัน ก็มีประจำเดือนออกมาและปวดมากแต่ทนได้ประจำเดือนมา 6วันแล้วยังไม่หายเลย สามารถที่จะไปหาหมอในตอนที่มีประจำเดือนได้ไหมค่ะ
pim9000@yahoo.com (IP:125.27.30.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 21 ก.ค. 2551 (13:34)
เป็นคนที่ปวดประจำเดือนมาก ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่งไปฉีดยาแก้ปวดมา มันปวดมากและปวดมาตั้งแต่ เริ่มมีรอบเดือน อายุ13 ปี ตอนนี้ 23 แล้ว มันปวด1-2 วันแรกที่มีรอบเดือน อาการก็คงเหมือนคนทั่ว ๆไปที่ปวดคือถ้าเดือนไหนกินยาแก้ปวดดักไว้ไม่ทันก็จะปวดมากหรือบางทียาพอนแสตนก็เอาไม่อยู่ต้องทนปวด เป็นหลายชั่วโมง รอจนกว่าเราจะหมดแรงหลับไปเอง อาการก็จะมี หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียด้วย มันทรมานมาก ทำทุกวิถีทางแล้วก็ไม่หาย เคยไปหาหมอเค้าบอกให้ไปตรวจภายในกับสูตินารีแพทย์ แล้วเรื่องที่เคยได้ยินมาว่าถ้ามีลูกแล้วจะหายปวดเรื่องจริงหรือเปล่า ช่วยตอบด้วยใครที่มีข้อมูล แล้วไม่มีวิถีอื่นแล้วหรือค่ะ....ที่จะหลุกพ้นจากอาการนี้.....
kurefews_pa09@hotmail.com (IP:202.183.190.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 21 ก.ค. 2551 (19:40)

มีอาการปวดประจำเดือนเช่นกัน บางครั้งปวดจนเป็นลมเลย ตอนนี้ได้ไปพบแพทย์แล้วท่านบอกว่าเป็นที่ระดับฮอร์โมนไม่ปกติ และมีchocolate seed ขนาดเท่ายาลูกกลอนจำนวนมากในโพรงมดลูก ซึ่งเดิมเคยตรวจพบเพียงหนึ่งเม็ดแต่มีขนาดประมาณ 2 เซ็นติเมตร และตอนนี้พบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย คือ มีอาการท้องอืด ทานข้าวได้น้อย และอาการท้องเสียไปพร้อมๆกัน จึงอยากเรียนถามว่าอาการทั้งสองอย่างนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เป็นchocolate seed หรือไม่


goat_mamae@hotmail.com (IP:118.172.217.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 14 ส.ค. 2551 (21:33)

ปวดเหมือนกันตั้งแต่เริ่มเป็นใหม่ๆจนถึงตอนนี้ก็ยังปวดอยู่ ทุกครั้งที่ปวดจะปวดท้องน้อย ปวดหลัง ปวดเอว พอหยุดก็หายไม่เข้าใจเหมือนกันปวดแบบท้องอืดเหมือนมีลมอยู่ในท้อง


niraphat@hotmail.com (IP:125.26.106.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 15 ส.ค. 2551 (17:08)
ทำไมประจำเดือนมาวันเดียวคะ

เพราะปกติก็จะมาสามถึงสี่วัน

แต่ดิฉันทานยาคุมมาประมาณห้าปีแล้วค่ะ

สาเหตุที่ประจำเดือนมาวันเดียวเกี่ยวกับการทานยาคุมหรือเปล่าคะ
ง๊องแง๊ง (IP:119.42.83.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 20 ส.ค. 2551 (13:20)

ถึงคุณ  #29   น่าจะจริงค่ะ  เพราะพอมีเพศสัมพันธ์แล้วอาจตั้งครรภ์แทน ทำให้ไม่ต้องปวดประจำเดือนงัยค่ะ  55+


thong_vcharkarn
ร่วมแบ่งปัน239 ครั้ง - ดาว 234 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 22 ส.ค. 2551 (12:31)
มีผ้าอนามัยที่ลดการปวดประจำเดือนได้ ลดกลิ่นได้ด้วยแฟนผมใช้อยู่ ลองเมล์มานะครับผมมีตัวอย่างให้ลองใช้ addwell@live.com
ธัม (IP:124.121.7.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 6 ก.ย. 2551 (00:18)

ที่ถนนพรานนก(ใกล้โรงพยาบาลศิริราช)มีคลีนิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่อาจช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนเรื้อรังได้  และรับปรึกษาอาการที่เกี่ยวกับการที่ประจำเดือนขาดๆหายๆทุกช่วงวัยจนถึงวัยหมดประจำเดือน  และมีข้อแนะนำในการป้องกันสุขภาพเพื่อป้องกันเนื้องอกที่อาจก่อตัวไปเป็นมะเร็งได้ ด้วยสมุนไพรธรรมชาติและวิธีธรรมชาติบำบัด  หมอนิว  086-1920699 


คนคอยห่วงใยคุณ (IP:125.24.35.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 12 ก.ย. 2551 (17:20)
ปวดจริงปวดจังปวดทุกครั้งที่เป้น ตั้งแต่เป้น เป้น6 วันตลอด เบื่อ เซ็ง อยากมีกระดอ
กุก (IP:124.121.116.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 19 ก.ย. 2551 (09:48)
ปวดมากถึงมากที่สุดปวดจนต้องนอนร้องไห้กลิ้งไปกลิ้งมาตอนนี้ก็กำลังปวดทำยังไงดีทรมานเหลือเกินใครก็ๆได้ช่วยที
rena_kwang_hotmail.com (IP:119.42.86.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 19 ก.ย. 2551 (09:50)
แล้วจะหายมั๊ยต้องรออีกเมื่อไหร่ไม่ไหวแล้วเจ็บปวดเหลือเกิน
rena_kwang_hotmail.com (IP:119.42.86.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 29 ก.ย. 2551 (16:36)
รบกวนผุ้มีความรู้ตอบที
ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากๆๆ บางครั้งไม่สามารถที่จะลุกเดินได้ด้วยซ้ำ อาการปวดจะเริ่มก่อนมีประจำเดือนประมาณ3-4 วัน ปวดแบบวันเว้นวัน และก็จะหยุดไปซักพักจึงปวดใหม่และเริ่มมีประจำเดือน แต่ดิฉันเป็นคนที่มีประจำเดือนน้อยมากๆๆ คือเป็นวันนึงแค่ให้รู้ว่าเป็น แล้วกลางคืนไม่ไหลเลย และเป็นประมาณ2วัน วันที่3 และ4 เป็นวันละหยดเท่านั้น ที่สำคัญก็คือว่าดิฉันจะเป็นประจำเดือนแบบเดือนเว้นเดือน หรือ2-3 เดือนครั้ง และเป็นตกขาวตลอดทั้งๆที่ไม่เคยมีแฟนเลย
ดิฉันก็เลยอยากทราบว่าอาการของดิฉัน จะเรียกว่าผิดปกติหรือเปล่า รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ (ไม่กล้าไปพบแพทย์ เพราะเคยไปครั้งนึงแล้วหมอจะจับตรวจภายในก็เลยกลัวนะค่ะ)
annandanny@hotmail.com (IP:125.27.18.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 5 ต.ค. 2551 (20:09)
ดิฉันมีอาการปวดหลังบริเวณกลางหลังทุกครั้ง มีอาการแบบนี้ 1-2 วันก่อนเป็นประจำเดือน และจะมีอาการท้องอืดเหมือนมีลมในท้อง ซึ่งอาการทั้งหมดนี้จะเกิดช่วงเย็นจนถึงเช้า ทำให้ตอนกลางคืนนอนไม่หลับเพราะปวดหลังมาก ถ้านอนหงายก็จะปวดหลัง ถ้านอนคว่ำก็จะจุกที่ลิ้นปี่ ไม่ทราบว่าอาการแบบดิฉันมีสาเหตุจากอะไรค่ะ แล้วจะรักษาหรือบรรเทาอาการอย่างไรได้บ้างค่ะ
earth.cool@hotmail.com (IP:124.121.61.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 5 ต.ค. 2551 (22:18)

ให้รับประทานขมิ้นชัน ครั้งละ 1.5 กรัม (500 มิลลิกรัมx3) วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนหรือหลังอาหาร เพราะได้จ่ายให้คนไข้ 2 วัน แล้วอาการก็หายปวด และบางรายในเดือนต่อไปก็ไม่ปวดอีกเลย แต่บางรายก็ปวด แต่เมื่อรับประทานแบบเดิมก็หายปวด

ส่วนทางการแพทย์แผนไทย
จะมีคำว่า "ระดูปกติโทษ" คือ อาการที่เป็นก่อนประจำเดือนมา เมื่อประจำเดือนมาแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไป และจะเกิดอาการเช่นเดิมซ้ำๆทุกเดือน โดยมี ประการ คือ
1.
เกิดจากหัวใจ จะมีอาการคลั่งเพ้อ ระส่ำระสาย เพ้อพก พูดพร่ำลำพังคนเดียว นอนสะดุ้ง หวาดผวา มีอาการโกรธขึ้ง ใจคอหงุดหงิด บางทีขอบตาเขียว
2.
เกิดเกิดจากขั้วดี จะมีอาการโกรธ โมโหง่าย เซื่องซึม เพ้อพก กระวนกระวาย สวิงสวาย ไม่มีแรง ตัวร้อนจัด หมดสติง่าย มีอาการไข้ขึ้นสูง
3.
เกิดเกิดจากผิวเนื้อ จะมีอาการร้อนตามผิวหนัง ผิวหนังเป็นผื่นแดงเหมือนผลตำลึงสุก บางทีผุดขึ้นเป็นแผ่นหรือเป็นเม็ด บางครั้งผุดขึ้นเหมือนหัด เป็ดดวง เป็นลาย คล้ายไข้รากสาด เป็นประมาณ 2-3 วัน
4.
เกิดเกิดจากเส้นเอ็น จะมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวคล้ายจับไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามร่างกาย ร้อนตามผิวหนัง
5.
เกิดเกิดจากกระดูก จะมีอาการปวดเมื่อยตามกระดูก ปวดเจ็บบริเวณบั้นเอว หลัง ท้อง ครั่นเนื้อครั่นตัว เมื่อบิดตัวไปมาจะมีอาการเจ็บระบมไปทั้งตัว บางครั้งมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาว
ซึ่งจะมียารักษาในแต่ละกรณี แต่ตำรับยาแบบรวมๆ ก็คือ ยาประสะไพล


ยาแก้ไอตราเอ
ร่วมแบ่งปัน5 ครั้ง - ดาว 161 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 8 ต.ค. 2551 (14:55)
เรากับน้องสาวก็เคยเป็นเหมือนกัน แต่ตอนนี้หายแล้ว ถ้าสนใจอยากลองทราบข้อมูล ก็ทิ้งเมล์ไว้ หรือไม่ก็โทรมาคุยกันได้ค่ะ

085-7118649 โจโจ้ ค่ะ
jojolovejoe@hotmail.com (IP:124.157.152.114)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 15 ต.ค. 2551 (02:11)
อาการปวดมากเหมือนกัน แบบที่ทุกคนโพสต์มาเลยคะ ใครมีวิธีช่วยลดได้บ้างคะ ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะ
nammon9@hotmail.com (IP:124.121.147.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 9 พ.ย. 2551 (19:14)

ไม่ชอบเลยเวลาปวดท้องประจำเดือน มันประจำเดือนจริงๆ เพราะมันจะปวดทุกเดือน (สม่ำเสมอ) มันทรมานมากๆเลย


หญิง/yingloveice.hotmail.com (IP:124.120.17.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 9 พ.ย. 2551 (19:26)

เป็นที่ปวดประจำเดือนบ่อยจะปวดทุกเดือน แต่จะปวดเฉพาะวันแรกที่เป็น อาการคือ ขาอ่อนยืนไม่อยู่ เหงื่อออกมาหน้าซีดคลายคนเป็นลม จนเพื่อนต้องช่วยกันพยุงไปพัก ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้อันตรายมากมั้ยคะ ใครรู้ช่วยบอกหนูหน่อยค่ะ


หนึ่ง (IP:124.120.17.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 9 พ.ย. 2551 (19:31)

เวลาปวดประจำเดือนจะมีอาการ ปวดหลัง ร่วมด้วยอ่ะค่ะ


น้ำ (IP:124.120.17.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 20 พ.ย. 2551 (10:06)
ก็ปวดท้องมากมากเลยคะ วันนี้ก็เข้าห้องพยาบาลนึกว่าจะมาเรียนไม่ได้ซะแล้ว
ทั้งปวดท้อง ปวดหัว ปวดอึ ปวดชี่ อาเจียน พร้อมๆกันมันเป็นอารายที่ทรมานมากถึงมากที่สุดเลยคะ พอได้เอาน้ำร้อนมาประคบก็ค่อยยังชั่วหน่อยคะ แล้วก็กินยา พาลา ก็ดีมากขึ้น
ใครเป็นแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะ แนะนำ
pwsmomokong_15@hotmail.com (IP:118.175.152.202)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 10 ธ.ค. 2551 (15:14)

ปวดเหมือนกันค่ะ ถ้าปวดมากจะปวดขาด้วย ทรมานสุดๆ ปวดจนเคยชักมาแล้วด้วย มือเท้า-เย็น เหงื่อออกคล้ายจะเป็นลมเลย ทำได้มากสุดแค่กินยาระงับปวด..เฮ้อ.........


ผ่านทาง (IP:58.8.225.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 11 ธ.ค. 2551 (13:42)

มันปวดมาจริงๆค่ะ ไม่อยากทำอะไรเลย
แต่ถ้าได้นนอนพักก็จะดีขึ้นเองค่ะ
มีวิธีรักษาอาการให้หายขาดมั้ยค่ะ
มันทรมานทุกเดือนจริงๆ


khonnarak4@gmail.com (IP:58.10.102.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 22 ธ.ค. 2551 (12:21)

อาการปวดประจำเดือนของหญิงเราแต่ละคนทรมานน่าดู เราโชคดีที่รู้วิธีบรรเทาอาการนี้ตั้งแต่เริ่มมีปวด ง่ายมาก ๆๆ ทุกคนทำได้ ไม่ต้องเสียเงินซื้อยาเคมี เพราะมีผลข้างเคียง ตกตะกอนลงไต ลงตับ ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน  อยากจะแนะนำเผยแพร่ความรู้นี้ให้ ติดต่อ จิราภา มิตรเจริญรัตน์ 089-7924218 และกำลังอยู่ในขั้นเสนอเป็นโครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานศึกษา อยากให้เป็นความรู้ร่วมกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น ไม่มีข้อผูกมัด อยากให้พ้นจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ละเดือน ทำให้สุขภาพจิตเสีย


jirapam122@hotmail.com (IP:124.121.155.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 12 ม.ค. 2552 (11:42)

การปวดประจำเดือนสำหรับเรามันทรมานมาก
ปวดท้อง ปวดหัว ปวดหลัง เมื่อยไปทั้งตัว
แต่หลังจากไปหาหมอเช็คดู ไม่มีอะไรผิดปกติ
แค่ทานยาปรับฮอร์โมน และยาแก้ปวดตอนมีอาการ
แต่มีคนที่เคยปวดมากกว่าเรา แนะนำวิธีการ
และสินค้า เราใช้แค่ 2 อาทิตย์เห็นผลมันดีมากๆ
สนใจลองถามคุณบีดูนะ 
e-mail :  pmoolyim@yahoo.com


mpajaree@gmail.com (IP:124.121.171.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 27 ม.ค. 2552 (02:34)

ถ้่าเวลาปวดท้องประจำเดือนมากๆเเล้วเป็นลม จะเป็นอะไรมั๊ย  ใครรู้อบ้างช่วยตอบทีค่ะ


อยากรู้มากๆ............................


pumpuy_koy@hotmail.com (IP:58.9.42.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 6 ก.พ. 2552 (16:24)

เราปวดท้องประจำเดือนที่ไร มาทำงานไม่ได้ทุกทีทรมารมากเลย บางเดือนปวดมากแล้วมีอาการท้องเสียด้วย แต่มีคนบอกว่าให้ไปตรวจภายใน เผื่อจะเป็น      ''  พังผื่น  '' มีวิธีการรักษษยังไงบ้าง นอกจากกินยา แล้วก็ใช้นำร้อนประคบ บอกที ทรมารมากเลย


kajiab_supattra@hotmail.com (IP:124.121.208.77)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 9 มี.ค. 2552 (16:28)

ตอนนี้ก็กำลังปวดดดดดดดดดดอยู่ค่ะ เครียดทีไรปวดทุกทีเลย


ที่รัก (IP:118.175.66.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 11 มี.ค. 2552 (16:41)

ตอนนนี้กำลังปวดอยู่เลยแบบทรมาน ปวดมากเลยทั้งปวดหลังและท้องเสีย
ไม่อยากเป็นผู้หญิงเลย ทรมานมากเลย ได้แต่กินน้ำร้อนแต่ถ้าได้พักผ่อนก็จะหายเองนะ


แนน (IP:124.122.205.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 24 มี.ค. 2552 (17:12)

ดิฉันคนหนึ่งคะที่ปวดรอบเดือน ปวดร้าวจนถึงต้นขายอมรับคะว่าทรมานมาก ดิฉันเคยอัลตาซาวด์ภายในพบว่าเป็นซีสต์คะ ดิฉันจึงเข้ามาอ่านเกี่ยวกับอาการปวดรอบเดือน และก็พบคำแนะนำจากคุณจิราภา ดิฉันลองเข้าไปรักษาดูคะก็ยอมรับคะว่าดีขี้น ดิฉันก็อยากเผยแพร่ให้ทุกคนที่ทุกข์ทรมาเหมือนดิฉันทราบคะ ไม่ต้องทานยาคะ ติดต่อ 0807422727 คะ


จุ๋ม (IP:61.7.144.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 8 เม.ย. 2552 (10:15)

ปวดท้องก่อนจะมีรอบเดือนเปนเวลา สามวัน เนื้อตัวช้ำงาย เจ็บตัวไปหมด งุนงง นอนไม่หลับ ปวดท้องน้อย ปวดหลัง ราวลงขาถึงเข่า คลื่นไส้ ใจเต้นแรง เกิดจากอะไรช่วยบอกหน่อยคะ ทรมานมากเลย ไม่อยากกินยาทุกเดือนๆ แล้วคะ ไม่กล้าไปหาหมอกลัวเจอตรวจภายในคะ


น่า (IP:202.176.176.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 13 เม.ย. 2552 (14:30)

ของเราเป็นหนักมากๆ =เอาของทุกคนมารวมกัน เพราะ
 ปวดท้องจนเกร็ง มือเท้าชา บังคับไม่ได้   ท้องเสีบ  หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก  อ้วก ปวดหลัง บางทีก็เป็นลมไปเลย เป็นผู้หญิงแท้จิงแสนลำบาก เพื่อนๆเราก็แนะนำให้ไปหาหมอนะ แต่ก็ยังไม่ได้ไปเลย ไม่มีเงินอ่ะ


หนึ่ง (IP:222.123.44.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 19 เม.ย. 2552 (19:33)

มันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีลูกยากด้วยหรือเปล่าครับอาการปวดประจำเดือนที่ปวดๆกันที่บ้านผมผู้ใหญ่เขาบอกว่าจะมีลูกยากนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่า


aldnan2@hotmail.com (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 7 พ.ค. 2552 (00:16)

ลองกินน้ำซูเปอร์ฟรุ๊ตสกัดเข้มข้นดูจิ เมื่อก่อนต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือนเลยต้องอัยบูแกนด้วยนะ อันอื่นกินไม่หายทรมานมาก แล้วมีคนแนะนำให้กินอ่ะมานเปนน้ำที่สกัดจากมังคุด ทับทิม โกจิเบอรี่ เราเลยลองศึกษาดูอ่ะเพราะตอนแรกก้อไม่กล้าลอง มานเปนของคนไทยนะแล้วขายต่างประเทศอ่ะ เพิ่งจามาเปิดตลาดในไทยปามานนั้นอ่ะคะ เลยลองกินดูเพราะมานไม่เสียหายอะไรเปนผลไม้ บำรุงตั้งหลายอย่าง อุดหนุนไทยด้วยเหนเค้าบอกจิงๆสมุนไพรไทยนี่แระดีสุด แล้วรสชาติมานอร่อยด้วยแบบเอามากินเล่นได้เลยอ่ะ ลองดูนะ หรืออยากรุข้อมูลก้อลองเมลมาแล้วกันจาฝากเราสั่งก้อได้ เพราะถ้าไม่ดวกไปซื้อทางบริษัทเค้าก้อจะไปส่งให้ถึงบ้านเรย ผู้หญิงด้วยกันรุว่าทรมาน


chin_jeah@hotmail.com (IP:124.120.252.14)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 11 พ.ค. 2552 (09:48)

เวลาปวดประจำเดือนจะปวดมากๆ และมีอาการท้องอืด แล้วปวดใต้สะดือด้วย มันเป็นการบอกสาเหตุหนึ่งของโรคด้วยรึเปล่า ช่วยบอกที่ค่ะ เป็นกังวลมากๆ ตอบมาทางอีเมล์ก็ได้ค่ะ


noonok28@hotmail.com (IP:58.8.92.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 20 พ.ค. 2552 (22:37)
??????????????????????????????????????3??????????????????????2??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? (IP:110.49.53.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 21 พ.ค. 2552 (08:46)
ไม่เคยปวด�
เพียงรู้สึกกังวลนิด ๆ กลัวมันเปื้อนกระโปรงตัวสวย
ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นจริงต่อหน้าธารกำนัลตอนเป็นพิธีกรในงานโรงเรียนครั้งหนึ่ง
และในยามปกติบางครั้ง
ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4150 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 28 พ.ค. 2552 (14:49)

เราอยากแนะนำว่า  ทานธาตุเหล็กมากๆ ซิ เช่น  ไข่แดง  เครื่องใน  ผักใบเขียว  พวกนี้จะช่วยได้มากเลยจริงๆ นะ  แต่ต้องทานก่อนมีประจำเดือน  ประมาณ  5-6 วัน  จะรู้สึกๆ ได้ถึงความแตกต่าง  ลองไปทำดู ที่มีจะดีมาก


พงศ์ (IP:119.42.64.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 28 พ.ค. 2552 (17:34)

เป็นประจำเดือนมา ประมาณ20 วันแล้วค่ะเดือนนี้ ไป ปรึกษาคุณหมอ ตอน10 วันแรก คุณหมอบอกว่า เปลี่ยนยาคุม แล้วฮอโมน เปลี่ยนทำให้เกิดประจำเดือนไหลทุกวัน บางครั้งกะปิบกะปอย อีก10วันต่อมา หมอบอกให้ลองมาตรวจ chogolate seed ค่ะ  มีคนคิดว่าเป็นอย่างอื่นไหมคะ


sulita_dragongirl1@windowslive.com (IP:118.173.229.7)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 16 มิ.ย. 2552 (10:11)

ปวดมากถึงมากที่สุดทุกเดือนไปให้หมอตรวจบอกว่ามีเนื้องอก3-4 เซนถ้าตัดออกมีโอกาสมีลูกได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะหายปวดท้องเม็น


nang bansang (IP:125.27.125.47)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 16 มิ.ย. 2552 (10:38)

ก่อนจะมีเม็น ให้ดื่มน้ำน้อยลง กินอาหารที่มีรสขมเช่นต้มมะระ และมียาเป็นสมุนไพร
เป็นเค็บซูน ชื่อฟ้ารุ่ง ลองหามากินดู เคยกินแล้วไม่ปวดแต่เม็นจะมาน้อยจากที่เคยมากๆ คนที่กินติดต่อมาหลายๆกระปุกก็หายปวด เขามีลูกยากมากแต่ตอนนี้ท้องแล้ว
เขาบอกเป็นเพราะยา ทางสุดท้ายที่ดีที่สุดตอนนี้หายใจเข้า-ออกลึกๆก็ช่วยได้ดี


แจ๋วเอง (IP:125.27.125.47)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 25 มิ.ย. 2552 (20:13)

คห.73 สมุนไพร ฟ้ารุ่ง หาซื้อได้ที่ไหนค่ะ


แนะนำหน่อยคะ


samkeer@hotmail.com (IP:115.87.80.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 26 มิ.ย. 2552 (10:32)
ปวดประจำเดือนนี้ทรมานสุดๆ ปวดบางเดือนนี้เบื่อเหงือออกเยอะมาก

แระจาเปงลมหน้ามืด มาทรมานจิงๆๆ

พอเดือนต่อมาก้อเลยไม่กินน้ำเย็นก่อนประจำเดือนจะ 15 วัน

ปรากฏว่าผลดีขึ้น

เดือนนั้นไม่ปวดประจำเดือนเยย

ลองเอาไปทำดูนะค่ะ

เผื่อคุณที่สนใจจะได้ผลเหมือนดิฉัน
lek_oon
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 3 ก.ค. 2552 (09:39)

ยาฟ้ารุ่ง  035-631046  บ.อยู่ที่อ่างทอง ซื้อตามร้านยาแผนโบราณน่าจะมี


แจ๋วเอง (IP:125.27.127.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 12 ก.ค. 2552 (00:39)

เป็นคนที่ประจำเดือนมาเยอะมากๆคะ เดือนนึงจะมามากกว่า 7 วัน ก่อนจะเป็นประจำเดือนจะมีอาการท้องเสียเป็นอาทิตย์เลยคะ พอประจำเดือนมาก็จะปวดท้องมากๆเลยคะปวดจนทำอะไรไม่ได้เลยคะนอนตัวงอเลย และเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่มีประจำเดือนเลยคะ เลยอยากรู้ว่าอันตรายหรือป่าวและต้องทำยังงัยบ้างคะ เพราะพึ่งอายุแค่ 18 เองคะ 


nowny_@hotmail.com (IP:125.25.74.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 15 ก.ค. 2552 (15:56)

ปวดประจำเดือนรักษาได้ด้วยยาสมุนไพร


ดิฉันเริ่มปวดประจำเดือนตั้งแต่ตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมต้น ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งจะอายุได้ 15 ปีเอง  โดยจะรู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยและบั้นเอวในช่วงก่อนจะมีประจำเดือน 1-2 วัน แต่อาการปวดไม่มากเท่าไหร่ จะปวดแบบแปล็บ ๆ ปวดหลังหน่อย ๆ อ่อนเพลีย รู้สึกไม่ค่อยสบายตัว เหมือนกับการเตือนให้ดิฉันรู้ว่าจะมีประจำเดือน หลังจากนั้นประจำเดือนก็มา ซึ่งใน 2 วันแรกที่มีประจำเดือน ดิฉันจะปวดท้องมาก ปวดบริเวณที่เดิมทั้งท้องน้อยและบั้นเอว ปวดแบบหน่วง ๆ รู้สึกมีไข้ บางครั้งปวดมาก ปวดจนทำอะไรไม่ไหว ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลและคลินิก หมอก็ได้แต่บอกว่าเป็นอาการปกติของผู้หญิง ให้แต่ยาแก้ปวดมาทาน ทานแล้วก็ไม่หาย จนตอนหลังเมื่อมีประจำเดือนและมีอาการปวดมาก ๆ ดิฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี จึงได้ไปซื้อยาแก้ปวดที่ร้านยามาทานเองที่บ้าน ประคบถุงน้ำร้อนที่ท้องน้อย ห่มผ้าและนอนขดอยู่บนเตียง นอนสัก 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและเหงื่อออกมาก ๆ อาการก็ดีขึ้น แต่ก็ไม่หายขาด ดิฉันจะปวดอย่างนี้อยู่ทุกเดือน จะปวดมากหรือปวดน้อยต่างกันไปของแต่ละเดือน ปวดจนกลัว กลัวจนไม่อยากจะให้มีวันนั้นของเดือนเลย


            ดิฉันปวดประจำเดือนจนเรียนจบปริญญาตรีก็ยังปวดอยู่ หลังจากเรียนจบแล้วดิฉันได้ไปทำงานในบริษัทฯ แห่งหนึ่ง จนวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ดิฉันไม่ปรารถนาก็มาถึง คือวันที่มีประจำเดือน และก็ปวดเช่นเคย รอบนี้ปวดมาก แต่ดิฉันต้องทนไปทำงาน เพราะเพิ่งเข้าไปทำงานได้ไม่นาน ยังอยู่ในช่วงทดลองงาน พอไปถึงที่ทำงานดิฉันก็ทำงานไปทั้ง ๆ ที่หน้าตาบ่งบอกถึงอาการปวด จนเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาสอบถามว่าเป็นอะไร ดิฉันจึงเล่าให้ฟัง เพื่อนอีกคนหนี่งได้ยินจึงบอกว่า เมื่อก่อนเขาก็เคยเป็น มันปวดทรมานมาก แต่มีญาติแนะนำให้ทานยาสมุนไพร ทานอยู่ 4-5 เดือนก็หาย พร้อมทั้งแนะนำให้ดิฉันทานและให้เบอร์คุณหมอให้ดิฉันโทรไปปรึกษาเอง ดิฉันจึงได้โทรไปปรึกษาและลองทานยาดู พอทานได้เกือบ 2 เดือน อาการปวดก็ทุเลาขึ้นประมาณ 30% พอเดือนที่ 3 ก็ดีขึ้นประมาณ 50% พอเข้าเดือนที่ 4 เหมือนกับว่าจะไม่ปวดเลย คือเวลาที่ประจำเดือนจะมามันเหมือนกับหน่วง ๆ ที่ท้องน้อยนิดเดียว แต่ไม่ปวด แล้วก็มีประจำเดือนเลย ดิฉันจึงทานจนครบเดือนที่ 5 ปรากฏว่าเวลาที่ประจำเดือนมาเหมือนกับเราไม่รู้สึกเลยว่าประจำเดือนมา ไม่มีอาการปวดสักนิดเดียว ไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งจะทรมารทั้งก่อนมาและมาแล้ว


                ต้องการทราบอาการเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์ 080-4415256 (พรชนก) ยินดีเล่าให้ฟัง       


พรชนก (IP:203.156.27.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 9 ส.ค. 2552 (11:17)


 

 


ไม่ค่อยเข้าไ
 จเลย


 
 


หมิวสวย[tex]มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ[/tex] (IP:124.121.176.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 17 ส.ค. 2552 (18:34)

�� เวลาที่เราเป็นรอบเดือน เราเป็นแค่ 3 วันเอง วันแรกจะปวดมากๆๆ มีอาเจียน ท้องเสีย นั่งทำงานไม่ได้ บางเดือนถึงต้องลางานในวันแรกที่เป็น และอีกอย่างในวันแรกเราต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3 ชม. ไม่งั้นเหละ(ขนาดใช้แบบแม็กซี่นะ) แต่พอวันที่ สอง อาการปวดทุกอย่างหายไปแต่จะมีแบบ แป๊ปๆ ในบางครั้ง


dang_k10 (IP:124.122.138.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 23 ส.ค. 2552 (22:53)

ตอนนี้ ประจำเดือนกำลังจะมา แต่ยังไม่มา
รู้สึกปวดท้องนิดๆ   แต่รู้สึกปวดขา ปวดตามข้อ อย่างมากๆ
ส่วนแขน ก้อไม่ค่อยมีแรง นิ้วสั่นๆ ไม่รู้ว่าเป็นจากอาการเกร็งที่ปวดขารึเปล่า
เคยเป็นอย่างนี้มาหลายครั้ง  แต่นานๆทีจะเป็นสักครั้ง
โดยเฉพาะเวลาที่พักผ่อนน้อย ทำงานหนัก นอนดึก

เรานอนที ก้อประมาณ หลังตี2อ่ะ บางทีก้อถึงตี4ก้อมีนะ ตื่น7โมงครึ่ง-8 โมงอ่ะ
ยอมรับว่าทำงานหนักมาก

ใครมีวิธีแนะนำ ช่วยแนะนำเราด้วยนะ sweet_swensens@hotmail.com


sugarjuice.swensens@gmail.com (IP:111.84.57.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 24 ส.ค. 2552 (23:48)

เคยเป็นเหมือนกันค่ะ อาการเด่นชัด คือ เตือนก่อนรอบเดือนจะมา ปวดเบา ๆ แต่ทรมานมาก ๆ ค่ะ วันแรกค่ะ เลือดมีเยอะ สีปกติ ทุกอย่างปกติ แต่มีอาการ
ปวดท้อง ปวดหน่วงหน้าท้อง ปวดเอวราวว่าเอวจะหลุดออกจากตัวไป� ปวดหน้าขา ปวดแขน แขนไม่มีแรง ขาไม่มีแรง� ปวดนิ้วข้อนิ้วทุกข้อ ปวดมาก ๆ อาการเหล่านี้ทำให้ วันแรกของการมีประจำเดือน ไม่สามารถ�ลุกออกจากที่นอนได้เลยค่ะ สิ่งที่ทำได้คือ นอนตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านไปวันที่ 2��อาการจะทุเลา ค่ะ สามรถทำอะไรได้บ้าง วันที่ 3 หายค่ะ หายเลย ไม่มีอาการอะไรเลย พอใกล้วันของเดือนต่อไปก็เริ่มเป็นอีก อยู่อย่างนี้ เป็น 10 ปี� เคยคิดว่า อาการพวกนี้ถึงมันจะรุนแรง แต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะ เพราะผู้หญิงทุกคน ก็เป็น แต่พอพี่สามแนะนำให่ลองทานยาสมุนไพรดู ปรากฏว่า หายค่ะ หายแบบไม่มีอาการอะไร เลย รู้สึกทึ่งมาก จึงยากแนะนำใหัเพื่อน ๆ ผู้หญิงทุกคนได้มีโอกาสรับรู้อีกทางที่สามรถช่วยเราได้ ติดต่อ อริยะทรัพย์ �085 821 3547


ariyasupd@yahoo.com (IP:202.5.84.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 11 ก.ย. 2552 (18:18)

เราเปงเมนส์วันแรกปวดท้องมากกกกกกท้องเสียด้วยหน้ามืดเหนื่อยตัวสั่นยืนม่ายด้ายงอตัวอย่างเดียวเราเปงอารายช่ายบอกด้วยนะคะมานปวดแบบทรมานอ่ะทำอารายก้อม่ายด้ายต้องรอครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะทุเลาเราจะทำยังไงดีคะช่วยเราด้วย


bowra.G-bowskirt_22@hotmail.com (IP:125.25.250.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 19 ก.ย. 2552 (15:27)

เมื่อก่อนก็ปวดประจำเดือนเหมือนกันแต่ตอนหลังทานอาหารเสิรมหายเป็นปลิดทิ้งเลย
ดีมาก ๆ ขอบอก ไม่ต้องไปหาหมอ เมื่อก่อนหาหมอประจำ แต่ตอนนี้ไม่ต้อง
ถ้าตอ้งการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-829-9544


orasa/ora-sa@hotmail.com (IP:58.137.207.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 19 ก.ย. 2552 (15:45)

มีผ้าอนามัยสมุนไพรใช้แล้วได้ผลดีมากอาการค่อยๆทุเลาลงจนหายเป็นปลิดทิ้ง สนใจติดต่อคุณกุ้ง 086-511-1916


กุ้ง (IP:125.27.139.13)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 29 ก.ย. 2552 (20:46)

เวลาประจำเดือนใกล้จะมาจะรู้สึกว่าปวดท้องด้านขวาและจะปวดเป็นเวลานาน หลังจากรอบเดือนหายก็บ้างครั้งก็ยังปวดอยู่


กิ๊ก/praphatson-kik@hotmail.com (IP:111.84.63.92)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 2 พ.ย. 2552 (09:40)
เห็นด้วยเรื่อที่ไม่ดื่มน้ำเย็นทั้งก่อนมีประจำเดือน 5-10 วัน และในระหว่างมีประจำเดือนด้วย จะลดอาการปวดได้มากเลยค่ะ เคยลองทานแตงโมแช่เย็นระหว่างมีประจำเดือนผลคือปวดประจำเดือนมากขึ้นทั้นที ค่ะ
kik1212@hotmail.com (IP:202.28.181.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 2 พ.ย. 2552 (18:14)
เเล้วอาการช้ำบริเวณขาที่เกิดก่อนการมีประจำเดือน มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะ


ทั้งๆๆที่ระวังตัวเองอย่างดีไม่ได้เดินไปชนอะไรเลย

เเต่รอยช้ำก็เกิดขึ้น เเถมหลายรอยด้วย เเต่มันไม่รู้สึกเจ็บเเค่ช้ำบริเวณขาเฉยๆๆ
buchektian@hotmail.com (IP:222.123.76.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 1 ธ.ค. 2552 (19:06)

พอดีเราก็เป็นคนหนึ่ง ที่ประจำเดือนมามาก และปวดท้องมากใน2วันแรก แต่ได้เลี่ยงการทานน้ำเย็น หรือน้ำแข็ง ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะ คือแค่ลดอาการปวดท้อง แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องประจำเดือนมามาก  จนกระทั่งตัวเองพบว่าเป็นโลหิตจางจึงรักษาเรื่องโลหิตจางมาตลอด และสังเกตตัวเองว่าไม่ว่าจะทานธาตุเหล็ก เพื่อเพิ่มเลือดอย่างไร .. พอหลังประจำเดือนหมด เลือดก็จะต่ำลงทุกครั้ง (สังเกตจากเปลือกตาได้นะคะ จะซีดลงค่ะ) .. จนตัดสินใจไปตรวจกับหมอสูตินารี คุณหมอก็ใจดีค่ะ พอทราบว่ายังไม่มีครอบครัว หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ ท่านก็ให้ตรวจโดยอัลตร้าซาวน์  ... แทบช๊อคค่ะ พบว่ามดลูกโตผิดปกติ ซึ่งรักษาได้แค่สองทาง คือ 1.ทานยาคุมเพื่อดูการเจริญเติบโตของมดลูกว่าจะหยุดหรือไม่ (แพทย์นัดอีก6เดือนมาตรวจค่ะ)   หรือ 2.ผ่ามดลูกออกทั้งมดลูก เนื่องจากขนาดของมดลูกเราโตเกินจะตัดเพียงบางส่วนได้.. แต่เราก็เลยขอเลือกทานยาคุมก่อนค่ะ ^^ เผื่อจะมีครอบครัว เพราะแพทย์บอกว่า ถ้าจะมีลูกก็มีได้ เพียงแต่อาจจะอยากหน่อย  กิกิ .. 


..ก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่า ถ้ามีอาการประจำเดือนมามากผิดปกติ เช่น ใช้ผ้าอนามัย 5แผ่นเต็มๆ ขึ้นไปต่อวัน (เอาของตัวเองเป็นเกณฑ์นะคะ) มีอาการปวดท้องเป็นประจำ ก็ควรจะไปพบแพทย์เลยดีกว่าค่ะ อย่ารออย่างเราจนเกินแก้เสียแล้ว - -)!! อย่าคิดเองว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไร เดี๋ยวนี้การแพทย์ทันสมัยค่ะ ไม่ต้องตรวจแบบขาหยั่งก็ได้ (แฮ่ๆๆ ที่ตัดสินใจตรวจช้า ก็เพราะกลัวนี่แหละค่ะ) ที่สำคัญ โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิประกันสังคม เค๊าก็มีตรวจนะคะ อย่างวันนี้หมดไป 2,400 แต่ไม่ต้องเสียสักบาทเลยค่ะ ^^)/


 


piglet_ton@hotmail.com (IP:58.9.27.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 25 ก.พ. 2553 (15:10)
ประจำเดือนมากระปริกระปรอยเกือบตลอดทั้งเดือนค่ะ เพราะสาเหตุใดค่ะ
อายุแค่18 เองค่ะ ยาคุมดิฉันก็ไม่กินนะ ใครเป็นบ้างช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
budzm19@hotmail.com (IP:202.28.45.22)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 29 มี.ค. 2553 (11:57)
ดิฉันอายุ 20 ปี ประจำเดือนมาปกติทุกเดือน แต่ไม่ค่อยมาตรงวัน และแต่ละครั้งจะมา 4-6 วันแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และจะปวดท้องบางครั้ง

แต่พอมาเดือนที่แล้ว ประจำเดือนไม่มี เลยกินยาพวกบำรุงเลือดพวกสตรีบัวแก้ว เพ็ญภาค อายุร่าพิ้งเลดี้ แล้วประจำเดือนก็มาประปิดกระปอยแบบน้อยมากๆ และพอมาเดือนนี้ก้อมีประจำเดือนมากผิดปกติ โดยมาน้อยมากประมาณ4วัน และมีมากขึ้นเรื่อยๆ มีมากขึ้นจนตอนนี้ประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วยังไม่หมดหรือน้อยลงเลย และต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย เกือยทุก2-3ชม. และมีก้อนเลือดที่เป็นลิ่มออกมาด้วยมาก แต่ไม่ปวดท้องเลย จะเป็นอะไรมั้ย
นันทิดา (IP:125.27.211.72)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 5 เม.ย. 2553 (13:08)
คุณbudzm19@hotmail.com คะ ดิฉันเคยเป็นค่ะ หาคุณหมอท่านแรกแนะนำให้ไปขูดมดลูก แต่เราคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นก่อนมั้ง เลยไปหาคุณหมออีกท่าน ให้ยาปรับประจำเดือน ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะ เลือดหยุด แต่ก็คงต้องรอดูไปอีกสักระยะ

ถ้าคุณเลือดออกกะปริบกะปรอยลองไปตรวจตามขั้นตอนก่อนค่ะ เพราะมันเป็นได้หลายสาเหตุ คือหมออาจขอตรวจภายใน ให้ยาอะไรบางอย่าง ถ้าเลือดยังไม่หยุดหมอก็ให้ไปอัลตราซาวด์ดูว่ามีเนื้องอกไหม ถ้าไม่มีหมอบางคนก็อาจจะให้ไปขูดมดลูกเลย แต่เราเป็นคนที่เจ็บตัวเอง เราเป็นเจ้าของร่างกาย ถ้ายังไงควรจะปรึกษาตุณหมอมากกว่าหนึ่งคนก่อนจะดีกว่านะคะ อย่างดิฉันถ้าทำตามหมอคนแรกก็เจ็บตัวโดยไม่จำป็นไปแล้ว

ส่วนคนที่ปวดประจำเดือนมากๆ แนะนำให้เอานอน แล้วใช้กระเป๋าน้ำร้อน หรือขวดแก้วใส่น้ำร้อนและเอาผ้ามาพันให้พออุ่นๆ ก็ได้ค่ะ เอามาวางตรงท้้องน้อย (ดิฉันนอนตะแคงแล้วนอนกอดขวด แต่ต้องให้ขวดอยู่ตรงท้องน้อยนะคะ ตำแหน่งมดลูกอยู่ตรงนั้น) ทนปวดอีกสักพักจากนั้นเราจะนอนหลับไปเพราะอ่อนเพลีย พอตื่นมาหายสนิทเลยค่ะ

ที่หายเพราะเวลาเรามีประจำเดือน มดลูกต้องการความร้อนในการช่วยบีบรัดตัว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม่ไม่ควรกินของเย็นตอนมี หรือช่วยก่อนมีประจำเดือน ไม่งั้นจะปวดท้องมากนะคะ (ความจริงงดของเย็นได้ก็งดไปเลย เพราะมันจะทำให้สุขภาพโดยรวมของเราแย่มากๆ)
sa (IP:61.19.67.175)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 6 เม.ย. 2553 (09:23)
ทามงัยดีอะปวดท้องมากเหมือนกันเป็นเพราะอะรัยอะ
สุภัสสร (IP:202.149.25.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 17 เม.ย. 2553 (19:18)
ท้องเสียมากและพอเช้ามามีอาการปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยและมีอาการปวดไปถึงทวารหนัก อยากถามว่าเป็นอะไรหรือป่าวอ่ะค่ะ
yusima_mesina17-zozo@hotmail.com (IP:124.120.116.108)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 22 เม.ย. 2553 (03:58)
เวลาเป็นประจำเดือนจะปวดมากเลยค่ะ แทบทนไม่ได้เลย แต่อาการปวดจะเบาลงในวันต่อมา และในช่วงวันที่สามของการมีประจำเดือนจะมีบางอย่างออกมาด้วยคล้ายๆกับตับหมูที่หั่นบางๆ ถ้าเจาสิ่งที่ว่านี้ออกมาแล้วอาการปวดก็จะหายไปค่ะ อยากทราบว่ามันคืออะไร แล้วอันตรายมากมั๊ยคะ
aem_love_benz@windowslive.com (IP:202.149.25.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 14 ส.ค. 2553 (13:31)
คือ แฟนผมเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องเป็นแบบนี้มานาน แล้วไม่ทราบว่าจะมีผล กระทบ อะไรหรือปร่าว ใน อนาคต อ๊
HHHH (IP:110.49.193.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 8 พ.ย. 2553 (17:28)
ไม่กินเลย พารา ไม่หาย กินพอนสแตนอย่างเดียว หลายเม็ดด้วย
เวลาเป็น ประจำเดือน ปวดท้องมากกก ทำไรไม่ได้เลย ยานี่ขาดไม่ได้
wanthip88@hotmail.com (IP:223.205.79.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 28 พ.ย. 2553 (01:55)
จาก เมย์ www.youngermore.com
Bio spray ใช้แล้วดีมาก เป็นยาnano พ่นใต้ลิ้น ได้ผลไว ลองใช้แค่1สัปดาห์เอง พอดีเมนมาไม่ปวดท้องเมนเลย และมันก็รักษาได้หลายโรค รักษาเบาหวานได้ด้วย ถ้าสนใจลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตดูน่ะ แต่มันแพงหน่อย

Young_may
smontarin@gmail.com (IP:113.53.159.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 6 ธ.ค. 2553 (10:19)
เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากค่ะปวดแบบว่าเข้ากระดูกเลยอ่ะท้องเสียและก่อาเจียนด้วย แบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยเวลาปวดเนียทรมานมากๆๆๆกินยาก่ไม่หายเป็นแบบนี้ทุกเดือนเลยอ่ะค่ะใครเป็นแบบนี้ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าทำงัยถึงหาย
tukza91@hotmail.com (IP:58.8.202.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 7 ม.ค. 2554 (21:34)
ก่อนมีประจำเดือนมาจะมีน้ำไหลสีน้ำตาลออกมาก่อนเป็นประจำเดือนวันแรก ไม่รู้ผิดปกติหรือเปล่า เมื่อก่อนไม่เคยเป็น แต่เพิ่งมาเป็นตอนนี้
มัญชรี (IP:49.229.101.47)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 30 ม.ค. 2554 (14:31)
เมื่อก่อนก็ปวดเหมือนกันค่ะ กินข้าวไม่ได้เลย แถมประจำเดือนมีกลิ่นคาวมากด้วย

ตอนนี้ไปซื้อสมุนไพจีนรอัดเม็ดกินแล้ว หายปวดแล้ว กลิ่นประจำเดือนก็บางลงมากด้วย

เป็นพวก ตังกุย เฮี้ยะบ่อเช่า แปะเจียก ฝาง อื่นๆอีกจำไม่ได้

ลองหามาทานกันดูนะค่ะ หรือถ้าหาไม่ได้ แอดมาคุยกันก็ได้ค่ะ เผื่อจะช่วยได้
brighto@hotmail.co.th (IP:112.143.14.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 31 ม.ค. 2554 (09:37)
ก็ปวดนะคะ แต่เวลาปวดจะหาน้ำร้อนมาแล้วค่อยๆดื่ม ถ้าปวดท้องก็จะทานแต่ของร้อนๆ

แล้วก็พยายามขยับร่างกายให้น้อยที่สุด นอนพักผ่อน เดี๋ยวก็หายเอง

เวลาดิฉันไม่สบายหรือปวดท้อง ดิฉันจะไม่ค่อยทานยาหรอกค่ะ

รู้สึกว่าร่างกายเราสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ถ้าเราทานอาหารที่ดีมีประโยชน์

แล้วก็นอนพักผ่อนให้พอ แต่ถ้าป่วยหนักมากจนลุกไม่ไหวก็ต้องไปหาหมอค่ะ

ทานยาคุณหมอวันเดียวแล้วก็พักผ่อนก็รู้สึกดีขึ้นเลย
pim (IP:58.8.92.92)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 27 ก.พ. 2554 (19:29)
เป็นประจำเดือนทีไรปวดท้องทุกครั้ง

แต่แปลกจังตอนที่กินยาคุมกำเนิดทำไมไม่ปวดนะ

ตั้งแต่เลิกกินยาคุมกำเนิดมาเกือบ 3 ปีแล้ว ปวดท้องมาตลอด

อาการปวดนะ มานปวดแบบบีบๆๆๆมากกกก ทรมานมากเลยค่ะ

ตอนกินยาคุมกำเนิดเลือดจะออกน้อยมากๆๆๆๆๆค่ะ

แต่พอเลิกกินยาคุมกำเนิดเลือดออกเยอะๆๆๆมาก

ออกเยอะจนน่ากลัว ออกมาเป็นลิ่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เรียกแฟนมาดูเค้ายังตกใจเลยค่ะ

แต่ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอค่ะ.....ใครเคยเป็นหนักแบบนี้มั้ยคะ..ช่วยด้วย ปวดมากมายไม่ไหวแล้ว

............................ขอบคุณค่ะ.................................
Sunsinee_@hotmail.com (IP:182.52.120.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 25 มี.ค. 2554 (15:16)

เป็นกำลังใจให้ค่ะ


pepee
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 31 มี.ค. 2554 (11:36)
ตอนนี้ประจำเดือนมา6วันแล้ว วันที่6มาแปลกคะ

เมื่อฉี่เสร็จประจำเดือนไหลมากเป็นก้อนก็มี

เมื่อฉี่เสร็จกลับมาน้อย

แบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะ
เรย์ (IP:118.172.74.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 21 เม.ย. 2554 (15:36)
สวัสดีค่ะ เรื่องปวดประจำเดือนเป็นเกือบทุกเดือนเลยค่ะ แต่อ่านในพันทิพแล้วเขาให้กินนมถั่วเหลืองวันละแก้วทุกวันแล้วจะหายปวด เดือนแรกทำตามดูก็ปวดน้อยลง (ปกติมดลูกบีบตัวมากๆ)พอเดือนที่2เห็นผลทันที่คือประจำเดือนมาแบบไม่รู้ตัว คือมีอาการปวดเล็กน้อยเหมือนช่วงไข่ตกกลางรอบเดือนเท่านั้นค่ะ ลองทานกันดูนะคะ เพราะแล้วแต่คนค่ะ แต่ส่วนตัวแล้วไม่ต่องพึ่งยาและหยุดงานแล้วค่ะ อ้อน้ำเต้าหู้ก็ใช่นะคะ
tai (IP:223.204.221.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 110 21 เม.ย. 2554 (15:45)
ขอบคุณ คุณtai ค่ะ (จะลองทำดูค่ะ)
pim (IP:58.8.75.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 25 เม.ย. 2554 (19:53)
เป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดท้องทุกเดือน*
ทำอะไรไม่ได้เลย ได้แต่นอนอย่างเดียว
"ถ้าเวลาจะลุกไปเปลี่ยนผ้าอนามัยจะมีอาการจุกเสียดแน่นที่ท้องขึ้นมาทันที(จุกเสียดมากกก)"
แถมเหมือนจะเป็นลม จะอ้วก ต้องรีบเปลี่ยนแล้วรีบกลับมานอนหดตัว จะเป็นประมาณ 1-2 วันแรก
ทรมานมากกกกกที่มากที่สุด ยังไม่ได้ไปตรวจเลย TT
Baitong (IP:125.26.134.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 21 พ.ค. 2554 (02:42)
ปกติเวลามีประจำเดือน ปวดท้องและปวดหลังมากเหมือนกับหลายๆคนค่ะ เคยไปตรวจภายในเพราะกลัวว่าจะเป็นอะไร ผลก็ออกมาปกติค่ะ เวลาปวดถ้าไม่ไหวจริงๆถึงจะกินยา ponstan หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดี แต่ว่าตอนนี้ไม่ปวดแล้วเพราะว่าเพื่อนแนะนำให้กิน คลอโรฟิล. ซึ่งเพื่อนทดลองแล้วว่าได้ผล ก็ลองเอง ปรากฏว่า หายจริงๆ ถ้ายังไงลองดูค่ะ รายละเอียดในเวบก็ได้. แต่ถ้าสนใจตัวที่เรากินก็ สอบถามได้นะคะ 089-4034541/เจี๊ยบ แบ่งปันเพราะอยากให้มีสุขภาพดีๆเหมือนกันค่ะ
่maratri_wo@hotmail.com (IP:115.67.172.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 30 พ.ค. 2554 (01:04)
ปวดท้องมากแบบเหมือนมดลูกจะหลุดออกมาจากทางช่องคลอดแบบนี้จะต้องตัดมูดลูกทิ้งหรือเปล่าคะ
thunya_seelaemtohmail.com (IP:49.230.100.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 28 ก.ค. 2554 (13:10)
ปวดเหมือนกัน แต่นานๆ ครั้งถึงจะปวดมาก ถ้าไม่กลัวลองกินอาหารเสริม พริมโรส ดู ยี่ห้ออะไรก็ไปศึกษากันเอาเอง เพราะถ้าได้มาตราฐาน มี อย. ก็ใช้ได้เกือบทุกยี่ห้อ ไม่ต้องติดแบรนด์มาก แต่ต้องกินเป็นก่อนที่ประจำเดือนจะมาสัก1อาทิตย์นะ หรือถ้าจะกินติดต่อกันสัก 3 เดือนหยุดไป 2 เดือน กินต่อก็ได้รับรองไม่ปวดอีก ดีกับระบบช่องคลอดด้วย (วิธีกินอันนี้ขอแนะนำอาหารเสริมทุกชนิดนะเพราะเดียวร่างกายจะไม่ผลิตสารนั้นๆเองได้อีกถ้ากินไปนานๆ เกินไป) อีกอย่างพริมโรสเกี่ยวกับระบบของผู้หญิงอยู่แล้ว อันนี้เรากินเองนะแล้วรู้สึกเอง ไม่ได้ขายของ อาหารยังควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เลยเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรจะกินอะไรควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นะ
J (IP:210.246.182.178)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 4 ส.ค. 2554 (12:46)
เคยปวดท้อง ปวดหลัง หงุดหงิดในวันแรกๆของการมีประจำเดือน ลองกินยาสมุนไพร ว่านชักมดลูก หมอเส็ง (เป็นยาสามัญประจำบ้าน)ราคาแพงนิดหน่อย แต่กินแล้วได้ผล
ส้ม (IP:223.205.92.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 31 ส.ค. 2554 (16:27)
มีอาการเหมือนทุกคนที่โพสเลยค่ะ แต่ 2-3 เดือนนี้ดีขึ้นไม่ต้องพึงยาแก้ปวด ดิฉันไปนวดคัดมดลูกมากับหมอตำแย
และก็ใช้ผ้าอนามัยสมุนไพรอยู่้ตอนนี้ และมีอีกอย่างที่ทำประจำ่ช่วงสองสามเดือนนี้คือ ปล่อยปลาทุกอาทิตย์ให้เจ้ากรรมนายเวร
เพราะลองมาทุกอย่างแล้ว หาหมอหมอก็บอกว่าปกติ ดิฉ้ันแต่งงานมา 10 กว่าปีแล้ว แต่ก็ยังไม่มีลูก คุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าถ้ามีแล้วจะหาย แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากเนื่องจากทำอย่างที่บอกข้างต้น แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่้าอันไหนที่ทำให้ดีขึ้น
ระหว่างหมอตำแย ปล่อยปลา ผ้าอนามัยสมุนไพร เห็นใจทุกคนค่ะ เพราะมีอาการปวดตั้งแต่ครั้งแรกที่มีประจำเดือน
และปวดทุกทรมานทุกว้ันระหว่างที่มี ไม่สามารถทำงานอะไรได้เลย บางครั้งยาแก้ปวดก็ช่วยอะไรไม่ได้ เห็นใจทุกคนจริงๆค่ะ
ถ้ามีประสบการณ์อะไรทีึ่ช่วยได้ก็อยากบอกเพื่อเป็นกุศลค่ะ ตอนนี้อายุ 33 แล้วค่ะ อาจเป็นเพราะอายุมากขึ้นหรือเปล่าก็ไมทราบ
tookkei@hotmail.com (IP:49.48.182.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 26 ก.ย. 2554 (15:58)
244248

เราก็ปวดมากถึงมากที่สุด เวลาเป็นแล้วทำงาน ทำอะไรไม่ได้เลย มีอาการคลื่นไ้ส้ด้วย


 ปวดตั้งแต่เป็นครั้งแรกจนทุกวันนี้ก็ยังปวดอยู่ทรมานมากร้องไห้ทุกครั้งที่เป็นไปหาหมอก็บอกว่าเป็นกับฮอร์โมนต้องมีแฟน มีลูกถึงจะหาย หรือไม่เมนส์ไม่มา ใครเป็นเหมือนเราแล้วรักษากินอะไรแล้วหายบอกหน่อยน่ะ เราทรมานเหลือเกิน


 


meeida
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 29 ก.ย. 2554 (02:28)
สมุนไพรแก้อาการปวดประจำเดือน
โทร 0870170530
www.suaemaeloog.com
ดาวเรือง (IP:115.87.182.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 120 29 ม.ค. 2555 (11:26)
เราก้อเปงเหมือนกัน ต้องไปให้หมอฉีดยาทุกเดือนเลยเวลาปวดก้ออยากจะผูกคอตายอ่ะTT ^-^
kunsiri08401@hotmail.com (IP:103.1.167.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 20 ก.พ. 2555 (14:42)
ปวดประจำเดือนมากๆเหมือนกันค่ะ ปวดจนไม่เป็นอันทำอะไร เลยไปหาหมอ หมอบอกให้กินยาคุมค่ะ minidoz เป็นยาคุมแบบฮอร์โมนต่ำเด็กเพิ่งมีประจำเดือนก็ทานได้ ผลข้างเคียงน้อย ลองกินดูสักสองเดือนเห็นผลค่ะไม่ปวดประจำเดือนแล้ว สามารถกินต่อเรื่อยๆได้ไม่เป็นอะไรค่ะ
pktt@gmail.com (IP:180.183.104.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 10 พ.ค. 2555 (06:44)
การมีเพศสัมพันธ์หลังมีประจำเดือนหนึ่งวันจะท้องไหมค่ะ
foortfonw@hotmail.com (IP:110.49.251.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 123 18 ก.ค. 2555 (20:31)
หนูก้อเปงค่ะแต่เปงแค่เดือนแรกแต่เดือนต่อมาผ่านมา 3 เดือนมันก้อไม่มา แต่รู้สึกปวดท้องเหมือนมันมาแต่มันไม่มา
katai3@hotmail.co.th (IP:182.53.239.183)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 124 4 ธ.ค. 2555 (12:36)
ปวดประจำเดือนเหมือนกันทุกเดือนอ๊วก เวียนหัว ปวดลงแข้งขา ต้องนอนพักหรือไม่ก็หลับไปเลยถึงจะหาเป็นเฉพาะวันแรกแต่เมื่อกินยาสตรีเบนโลก่อนมาประมาณ ๑ อาทิตย์อาการก็ทุเลาลง ไม่ได้โฆษณาให้เบนโลแต่ถ้าใครเป็นก็ลองใช้วิธีนี้ดูราคาอญุ่ที่ขวดละ ๓๒ บาทอาจช่วยลดความทรมานลง
rinny_1999@hotmail.com (IP:110.77.137.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 126 18 มิ.ย. 2556 (20:04)
อยากบอกว่ามาประจำเดือนทุกครั้งปวดท้องน้อยทุกที...เดือนๆนึง มา8-9 วัน ทรมานมาก พอมาประจำเดือนอาการต่างๆก้อเริ่มตามมา 1.ปวดท้อง 2.ปวดหัว 3.ปวดเมื่อยตามสะเอวตามหลัง ขนาดกินยาพอนสเตน เอาน้ำร้อนมาตั้งที่ท้องน้อย ก้อยังไม่หาย ไม่รู้จะทามยังไงแล้ว ต้องหลับอย่างเดียวถึงจะหายปวด มาประจำเดือน 8-9วันไม่พอยังมาประจำเดือนขาวตามมาอีกประมาณ1-2วัน อยากบอกว่าไม่ไหวแล้ว อยากเกิดเป็นผู้ชายซะจิงๆไม่ต้องทามอารายมากมายประจำเดือนก้อไม่มาโครตสบายเลยแต่ผู้หญิงต้องทรมานจนถึง 50-60 ปีกับการมาประจำเดือน ไม่ไหวจิงๆนะขอบอก!!
kiwy_za@hotmail.com (IP:113.53.154.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 127 23 ก.ค. 2556 (09:15)
คือว่าพึ่งเป็นได้วันเดียวเองค่ะ แล้วประจำเดือนไม่ไหลตอนกลางคืนเลย มันผิดปกติมั๊ยค่ะ
baitong12325@gmail.com (IP:37.228.106.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 130 15 พ.ค. 2557 (11:16)
ทำไมมีลูกแล้วยังต้องปวดประจำเดือนค่ะ บางคนบอกว่าถ้ามีลูกแล้วก็จะไม่ปวดอีก แตดิฉันปวดทุกเดีอนเลยค่ะ
rawadee kuldee (IP:223.204.97.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 131 15 พ.ค. 2557 (19:24)
คห. 130  ผมไม่ได้ทำทางนี้ แต่คิดว่าถ้าคุณยังไม่เคยให้หมอทางนารีเวช หรือหมอทั่วไปที่เขาสนใจ ตรวจ ก็น่าจะไปหา อย่างน้อยเขาจะต้องตรวจภายใน ทำ Pap  ดูว่าเซลล์ปกติหรือเปล่า  นอกจากนั้นแล้วเขาอาจทำอัลตราซาวนด์ดูสภาพมดลูก ทั้งหมดนี้ไม่เจ็บปวดเลย ไม่ต้องห่วง

หญิงทุกคนควรจะได้รับการตรวจภายในตอนอายุก่อน 30-35 สักครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้นควรได้รับการตรวจภายในอย่างน้อยทุกปีหรือสองปี นอกเสียจากว่าตัดมดลูกไปแล้ว


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5964 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 133 29 มิ.ย. 2557 (16:03)
รบกวนครับ ถามแทนภรรยา ก่อนเป็นเมนจะมีอาการปวดท้องอย่างแรง ปวดหลัง หน้ามืด แต่พอเป็นแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้น จะเป็นทุกเดือนบางครั้งน้อยบางครั้งมาก ไม่ทราบเป็งอะไร ทานยาอะไรได้บ้างครับ สิทธิวัฒน์
sittiwat.a@gmail.com (IP:1.47.100.87)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 134 29 มิ.ย. 2557 (18:49)


หมอที่ตอบทางนี้มีแต่หมอเดาครับ (รวมทั้งผมด้วย) ซักประวัติไม่ได้ ตรวจร่างกายไม่ได้ ทำการตรวจภายในไม่ได้ เอ๊กซเรย์ไม่ได้ อัลตราซาวน์ไม่ได้  ไปหาหมอทางนารีเวชดีกว่าครับ ดู คห. 131 ที่ผมตอบไว้  ไปหาหนแรกเขาควรตรวจภายในเลย ทำ Pap ด้วย อาจส่งทำอัลตราซาวนด์ดูมดลูกด้วย


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5964 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 135 20 ส.ค. 2557 (02:29)
ประจำเดือนจะมาไม่ค่อยตรงกันในแต่ล่ะเดือน เปนคนที่ชอบปวดท้อง ปจด.เพ่าะเปนคนชอบทานของเย็นๆและไม่ค่อยสนใจในิเรื่องอาหารเท่าไหร่ค้ะ แปลกใจนะค่ะเวลามีอะไลกับแฟนบางครั้งปวดท้องจนอ้วกเลยเกิดจากสาเหตุอะไลหรอค้ะใครทราบบอกหน่อยได้ๆหมค้ะ???
eyeboompow@gmail.com (IP:49.230.167.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 136 20 ส.ค. 2557 (08:28)


คำตอบทางเวบนี้มีแต่การเดาครับ ไปหาแพทย์ที่ทำทางนารีเวชดีกว่า ให้เขาตรวจภายใน กับ ทำ Pap test ดูด้วย  ถ้าไม่เคยไปหามาก่อน เขาควรต้องทำ Pap test (เอามูกที่ปากมดลูกมาตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่) ถ้าไม่ทำก็แสดงว่าไม่รอบคอบ หาคนอื่นที่รอบคอบเป็นหมอประจำดีกว่า


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5964 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม