การออกแบบผลิตภัณฑ์

โพสต์เมื่อ: 13:12 วันที่ 27 ก.ย. 2550         ชมแล้ว: 67,248 ตอบแล้ว: 18
วิชาการ >> กระทู้ >> การบ้านแบบฝึกหัด
การออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ [product design] คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการผลิตจำนวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภค[consumer]ในวงกว้าง โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซ้อผลิตภัณฑ์นั้น

จากข้อสรุปข้างต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านซึ่งควรจะได้พิจารณาคือ

1.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2.การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต

3. การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค

4.การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม

การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรต้องพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะได้ออกแบบให้ได้ความคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกับการใช้เพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑ์นั้น เพราะการออกแบบจะต้องคำนึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกัน ถ้าออกแบบโดยไม่ได้ศึกษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแล้ว ก็ไม่สามารถออกแบบที่เหมาะสมได้

การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต

ในที่นี้ใคร่ขอย้ำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง ด้วยการผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก มีความจำเป็นยิ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเช่น เครื่องจักรกล หรือเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ ย่อมเหมาะสมกับวัสดุอย่างหนึ่ง ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกัน

การออกแบบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอย

หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณา แม้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องกลไกซับซ้อน ผู้ออกแบบจะไม่รู้ระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นทั้งหมด ก็ควรจะรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลไก ผู้ออกแบบจะต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ใช้สอยเป็นประการสำคัญด้วย

การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค

อาจจะพิจารณาได้ 2 แง่คือความต้องการที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ กับการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ความต้องการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่เป็นความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆความต้องการของผู้บริโภคยังเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกด้วย ถ้าสภาพสังคมที่กำลังเศรษฐกิจตกต่ำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง สินค้าฟุ่มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภัณฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบเช่นนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้

การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม

เพื่อให้ผู้ออกแบบตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์แทรกอยู่ในการออกแบบแต่ละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑ์เป็นคุณค่าส่วนหนึ่งของความงามอีกด้วย nn
54919
nn


najato045
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 157 ดวง

จำนวน 14 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 27 ก.ย. 2550 (13:13)
54920
........ 555 ........
najato045
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 157 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 25 ส.ค. 2551 (15:27)
อยากได้รูปภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์จังเลยค่ะ
moo_aun_aun@hotmail.com (IP:117.47.199.75)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 30 ต.ค. 2551 (10:48)

ใช่ครับผมพึ่งปี1 เรียนสายนี้ด้วย
อยากช่วยชี้เเนะด้วยนะครับ


kew_sayonara@hotmail.com (IP:222.123.174.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 30 ต.ค. 2551 (13:16)

พี่ฮะถ้าจะเรียนสายนี้

มันต้องสอบอะไรบ้างคับ

แนวข้อสอบเปนงัยคับ


tukta_150@hotmail.com (IP:58.147.81.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 23 พ.ย. 2551 (21:18)
ช่วยแนะนำการออกแบบกล่องใส่ผลิตภัณฑ์หน่อยค่ะ
sarocha_moo@hotmail.com (IP:125.25.30.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 11 ม.ค. 2552 (11:48)

อยากได้รู้ผลิตภัณ์จังและช่วยแนะนำการออกกบบดต็แบบเก๋เก๋หน่อย


noo-fa-rag@hotmall.com (IP:203.114.105.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 9 ก.ย. 2552 (16:08)
กำลังเตรียมตัวสอบออกแบบช่วยแนะนำหน่อยได้ป่ะ
koy_artdesign@windowslive.com (IP:118.173.123.222)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 9 ส.ค. 2553 (15:29)
อยากออกแบบผลิตภ์ที่ใช้งานได้ง่าย
www.nanzaza 78 @ hotmail.com (IP:118.175.15.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 28 ก.ย. 2553 (20:39)
ผมรับสอนอยู่นะครับ สนใจติดต่อ0820963843 เดี่ยว
เดี่ยว (IP:180.183.231.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 1 ต.ค. 2553 (12:34)
อยากเรียนจังเลย
ตาล (IP:202.14.117.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 20 ธ.ค. 2553 (06:38)
ยากเปงบางอย่าง
ที่จะเรียนสายนี้ต้องรักนะ
ไม่อย่างนั่นเรียนไม่รอดแน่
ple5233@hotmail.com (IP:118.172.157.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 14 มี.ค. 2554 (10:01)
เปิดรับสมัครนักศึกษาค้ดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติมรอบ2) จำหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวัดผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา วันที่ 24 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2552

ประกาศรายชื่อและห้องสอบที่ www.ssru.ac.th 12 พฤษภาคม 2552
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2552

โดยเปิดรับเฉพาะสาขาเพิ่มเติ่มคือ สาขาออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม)

หรือสนใจเข้าไปถามตอบในเวปบอร์ดของสาขาได้ครับ
www.ccd.ssru.ac.th
j_chaichan@hotmail.com (IP:203.155.54.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 24 มิ.ย. 2554 (19:45)
อยากรู้ว่าถ้าอยากเรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเลือกเรียนสายไหน ช่วยบอกทีตอนนี้งง มากเลยคะเพราะม.4ต้องเลือกแล้วจะได้เรียนต่ยอดเลย

ขอบคุณคะ
เก็ต (IP:223.205.16.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 31 ต.ค. 2554 (21:56)
ขอบคุณนะ

ลังต้องการเลย
rasrimin (IP:125.27.120.219)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม