โจทย์พีทาโกรัส ม.2 ครับ ช่วยอธิบายที

โพสต์เมื่อ: 15:37 วันที่ 17 พ.ย. 2550         ชมแล้ว: 102,149 ตอบแล้ว: 53
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
โจทย์มีอยู่ว่า

รูปสี่เหลี่มด้านขนานรูปหนึ่งมีความยาวด้าน 7 เซนติเมตร และ 12 เซนติเมตรตามลำดับ มีเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งยาว 15 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเป็นรุปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ ถ้าไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้จะยาวกว่าหรือสั้นกว่า 15 เซนติเมตร

ช่วยแสดงวิธีทำให้ด้วยนะครับ จนปัญญาที่จะทำแล้ว T^T


doctorkarn
ร่วมแบ่งปัน36 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

จำนวน 49 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 17 พ.ย. 2550 (16:16)
ก่อนอื่นต้องเขียนรูป สี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาก่อน โดยด้านที่สั้นกำหนดให้ยาว7 เซนติเมตร และด้านยาว 12 เซนติเมตร(ใช้ไม้บรรทัดวัดจริงๆ) จากนั้นลองลากเส้นทแยงมุม 2 เส้นขึ้นมา

แล้วลองทำตามนี้นะครับ1. วัดความยาวของเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้น (ค่าที่วัดได้อาจไท้เท่ากับ 15 เซนติเมตรก็ได้ "แต่จะต้องมีความยาวเท่ากันแน่นอน(ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจริงๆ)" ดังนั้น ตอบคำถามที่สองของโจทย์ข้อนี้ได้เลยว่า "เส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งต้องเท่ากับ 15 เซ็นติเมตร"ส่วนคำถามแรก ที่ถามว่าสามเหลียมที่กั้นด้วยเส้นทแยงมุมเป็น สามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ มี 2 แนวคิดคือ1. รูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการแบ่งเส้นแทยงมุมของรูป "สี่เหลี่ยมด้านขนานจะไม่มีทางเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับ เพราะสามเหลี่ยมมุมฉากต้องมีมุมใดมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉาก(90องศา) ลองดูจากรูปที่วาดไว้ตอนแรกได้นะครับ (ถ้าต้องการได้สามเหลี่ยมมุมฉากต้องเป็นสามเหลี่ยมที่แบ่งออกจาก "สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจตุรัสนะครับ"2.ใช้ ทฤษฎี ปีทากอรัส คำนวณครับ โดยปีทากอรัส กล่าวไว้ว่า ถ้าสามเหลี่ยมใดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ผลรวมของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉาก เสมอด้านประกอบมุมฉาก มี 2 ด้าน ยาว 7 และ 12 ให้ลองเอา 7ยกกำลัง2 + 12ยกกำลังสอง จะมีค่าเท่ากับ 49+144 = 193 (เก็บไว้ก่อน)ลและเอา ด้านตรงข้ามมุมฉาก คือ 15 มายกกำลังสอง ดู จะเท่ากับ 225

ดังนั้น 193 ไม่เท่ากับ 225 นั่นคือ "สามเหลี่ยมดังกล่าวไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก"
tawatchai_ie@hotmail.com (IP:222.123.200.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 17 พ.ย. 2550 (20:27)
ขอบคุณมากนะครับ แต่ว่าพอมีวิธีคิดแบบทฤษฎีไหมครับ (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ)ขอบคุณ พี่ธวัชชัยมากนะครับ ^o^
doctorkarn
ร่วมแบ่งปัน36 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 17 พ.ย. 2550 (23:52)
1) สามเหลี่ยมมุมฉาก: ด้านตรงข้ามมุมฉาก > ด้านประกอบมุมฉาก

พิจารณาว่ามีด้านใดไม่เป็นตามเงื่อนไข2) มีสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 7,12,15 ใช้กฏของโคซาย หาว่ามุมตรงข้ามด้านยาว 15 เป็นมุมแหลมหรือมุมป้าน
hs
ร่วมแบ่งปัน241 ครั้ง - ดาว 202 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 18 พ.ย. 2550 (02:08)
ข้อ1. เส้นมัธยฐานสองเส้นของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ไม่ได้ลากจากจุดยอดของมุมฉากยาว 10 และ 10(10)^(0.5) หน่วย แล้วด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมยาวกี่หน่วย

ข้อ2. เส้นมัธยฐานสองเส้นของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ไม่ได้ลากจากจุดยอดของมุมฉากยาว 10 และ 4(10)^(0.5) หน่วย แล้วด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมยาวกี่หน่วย

จากโจทย์ข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นไปได้หรือไม่
ppp (IP:58.181.153.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 21 พ.ย. 2550 (10:09)
จาก คห.1 ในข้อ 2 ถ้าพิจารณาดีๆ จะได้คำตอบทั้ง ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉาก และ

เส้นทะแยงมุม อีกเส้น สั้นกว่า 15 ซม.
สิง
ร่วมแบ่งปัน811 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 22 พ.ย. 2550 (13:25)
(ถ้าต้องการได้สามเหลี่ยมมุมฉากต้องเป็นสามเหลี่ยมที่แบ่งออกจาก "สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจตุรัสนะครับ-- ไม่เห็นด้วยครับ :)
nook (IP:58.147.70.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 24 พ.ย. 2550 (06:41)
นิยาม รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน2คู่

ดังนั้นถ้าศึกษาตามนิยามจะพบว่าสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน2คู่จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกัน(ลองวาดรูปดูนะคะ)คือ

1.สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งเราเรียกรูปนี้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส

2.สี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งเราเรียกรูปนี้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3.สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันและมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากซึ่งเราเรียกรูปนี้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

4.สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวไม่เท่ากันและมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากซึ่งเราเรียกรูปนี้ว่าสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ด้งนั้นสี่งที่โจทย์ถามว่าเมื่อมีเส้นทแยงหนี่งเส้นยาว 15 ซม.จึงเป็นไปได้ที่จะเกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและ ด้านที่ยาวที่สุดต้องอยู่ตรงข้ามมุมฉากแต่เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีบทปิทาโกรัส โดยนำด้านทั้ง 3 คือ 7,12, 15 มายกกำลังสอง จะต้องได้ความสัมพันธ์ดังนี้

72+122=152

49+144= 225

193 = 225 ซึ่งไม่เป็นจริง ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
parisaw
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 24 พ.ย. 2550 (11:01)
ไม่ยากครับไล่ดูดี ๆ ตามที่เพื่อนในเวปเม้นไว้
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 7 ธ.ค. 2550 (11:36)
อยากได้คำถามพร้อมคำตอบเกี่ยวกับพีทาโกรัส 20 ข้อ
เรวดี หนูอ้น (IP:203.172.143.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 8 ธ.ค. 2550 (18:03)
หนูเพิ่งเรียนเองคะ งงเหมือนกัน><*
ออกี้
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 9 ธ.ค. 2550 (00:29)
อย่าเพิ่งงตอนนี้ครับ พีทาโกรัสแค่ ทบ. 29 จาก 80 กว่าทฤษฎีบทของเรขาคณิตเองครับ
นพบุราดิศร
ร่วมแบ่งปัน3011 ครั้ง - ดาว 266 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 7 พ.ค. 2551 (14:12)
<P>ง่าย</P>

<P>&nbsp;</P>
123 (IP:125.26.108.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 5 ส.ค. 2551 (18:53)
7ยกกำลัง2คูณกับ17ยกกำลังสองต้องเท่ากับ15ยกกำลังสอง

7x7x12x12=193

ซึ่งไม่เท่ากับ15x15=225สี่เหลี่ยมรูปนี้จึงไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก
TaNN / tann27725@hotmail.com (IP:58.9.75.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 19 ก.พ. 2552 (18:34)

{#emotions_dlg.q2}สนุกสนาน


babyindy
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 13 ส.ค. 2552 (07:34)
สั้นกว่างับ
โดย
หาพื้นที่สี่เหลี่ยมก่อน=7*12=84
แล้วหาร2
จะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยม(ครึ่งหนึ่งของรูปทั้งหมด=84/2=42)
และตามกฏของสี่เหลียมรูปนี้คือเส้นแทยงมุม2เส้นตัดกันตรงครึ่งหนึ่งพอดี
ดังนั้นจะได้รูปสามเหลี่ยม ฐาน(ยังไม่รู้) สูง(7.5) พื้นที่(42)
เข้าสูตร
จะได้สูงเท่ากับ11.2 ซึ่ง 11.2<15
จึงตอบว่าสั้นกว่า

งงอะสิ(เพราะผมก็งง)555+
sunsumo555 (IP:61.7.178.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 11 ต.ค. 2552 (21:13)

เราก็ไม่แน่ใจนะ ว่าถูกหรือป่าวน้า~~
คือว่า สูตรของปีทาโกรัสคือ c2=a2+b2 ช่ายป่ะ
ก็จะเทียบได้เท่ากับ 152=72+142
                            225= 49 +144
                            225= 193 * ไม่เป็นมุมฉากฮะ
*ปล. โทดทีนะที่อธิบายไม่ละเอียด แหะๆ ทำได้ดีสุดๆก็เท่านี้แหละ ^-^ 


บุคคลปริศนา (IP:113.53.5.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 12 ต.ค. 2552 (20:14)
เอ กำลัง2+7กำลัง2=15กำลัง2
-49+ เอกำลัง2 +49=225-49
เอ กำลัง2 =186เอ = 14
49ในบรรทัดที่2ได้มาจาก7กำลัง2 ส่วน225ได้มาจาก15กำลัง2
aum_come@hotmail.com (IP:58.11.43.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 6 พ.ย. 2552 (19:11)

มันไม่ได้ยากน่ะ


ดูดีๆๆๆๆ


มันก้อคล้าย + - x  หาร น่ะเเละ


........ (IP:125.27.21.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 13 พ.ย. 2552 (13:11)

ยากมากผมอยู่ป.6เองคับ


the_aod8008@hotmail (IP:119.42.69.69)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 21 พ.ย. 2552 (13:41)

บทนิยาม สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก  เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก


Pouepae_15716@hotmail.com (IP:113.53.110.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 28 พ.ย. 2552 (16:25)

เราชอบทฤษฎีบทพีทาโกรัสมากมาย


ความลับ (IP:202.149.25.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 4 ธ.ค. 2552 (15:59)

โจทย์นี้คิดไงอ่า?

สามเหลี่ยม ABC มี AB = 63 เซ็นติเมตร
�������������������������� AC = 60 เซ็นติเมตร
������������������� �และ�BC = 87 เซ็นติเมตร
จงหาส่วนสูง AD (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง)


............ (IP:125.24.206.222)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 9 ธ.ค. 2552 (18:26)
ยากจะตายพีทาโกรัสอ่ะ....เรียนไม่รุเรื่องเลย......

งงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...ช่วยอธิบายให้ที
rung_yakuza_@hotmail.com (IP:113.53.145.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 16 ธ.ค. 2552 (16:17)
จากความคิดเห็นที่ 24 ได้ 28.965
meen_montita@hotmail.com (IP:112.142.81.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 16 ธ.ค. 2552 (16:34)
จากความคิดเห็นที่ 24
จากรูปสามเหลี่ยมหา AD
เทียบจากพื้นที่ (หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม)
= 1/2×ฐาน×สูง
= 1/2×63×60
= 1260 ตารางเซนติเมตร
เสร็จแล้วให้ BC เป็นฐานหาสูงคือหา AD
1260 = 1/2×87×สูง
(2×1260)/87= สูง
สูง=28.9655172413
ตอบ 28.96 ค่ะเข้าใจมั๊ยค่ะ
meen_montita@hotmail.com (IP:112.142.81.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 18 ธ.ค. 2552 (15:51)
ที่หนูเรียนมามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะค่ะคุณมั่วหรือเปล่านิยามก็ผิด
เช่นว่า นิยาม รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน2คู่
แต่มันต้องเป็น นิยาม รูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านอยู่สามด้าน
ป็อบ ม. 2 (IP:202.28.51.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 18 ธ.ค. 2552 (18:52)

c2=a2+b2

12ยกกำลัง2ได้ 144
7ยกำลัง 2 ได้ 49
นำมาบวกกัน แล้วน้อยกว่า 15 ยกกำลัง 2 (ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก)
เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม� ลองวาดรูปดู และอีกด้านนึงจะยาวกว่า


คนดี (IP:125.26.41.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 22 ธ.ค. 2552 (11:43)
ง่ายจะตาย(หมูๆ)
tongzaza (IP:58.137.207.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 22 ธ.ค. 2552 (17:25)
ชอบทฤษฎีพีทาโกรัสม๊ากมากกกกก สนุกที่สู๊ดดดดดด
immiz_pinkkybabyboom@hotmail.com (IP:118.174.36.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 22 ธ.ค. 2552 (19:48)
ง่ายมากมาย ๆ ค่ะ เหมือน 2 + 2 แล้วได้ 4 อ๊ะค่ะ

แต่ ตรีโกณมิติ ยากกว่า แต่ไม่มากเท่าไร ยังงงอยู่เลยกะ sin cos tan
สวยเทพค่ะ (IP:58.11.45.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 7 พ.ค. 2553 (12:03)

จากความคิดเห็นที่16ผมคิดว่าคุณคิดผิดนะครับ


เพราะว่าสูตรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่ใช่ด้านคูณด้านแต่เป็นฐานคูณสูงนะครับและจากโจทย์นี้ผมจะแสดงวิธีของผมดังนี้ คำถามที่โจทย์ถามคำถามแรกนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่วิธีนี้ก็เหมิอนกับวิธีของคนอื่นนะครับคือจาก ทบ.พีทาโกรัส 15กำลังสองต้องเท่ากับ12กำลังสองบวกกับ7กำลังสอง


������������� ซึ่งจะพบว่า225ไม่เท่ากับ144+49=193


ดังนั้นไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสมมติให้15เป็นเส้นทแยงมุมด้านที่สั้นนะครับ


และลากเส้นต่อจากด้านฐานที่ยาว12ไปตัดกะเส้นส่วนสูงให้เส้นที่ลากต่ออกไปมีความยาวx


จากพีทาโกรัส จะได้ว่า 7กำลังสองเท่ากับxกำลังสองบวกกับเส้นส่วนสูงกำลังสอง


���������� แก้สมการจะได้เส้นส่วนสูงยาว รูท49-xกำลังสอง


ลากเส้นตั้งฉากฐานที่ยาว12โดยจัดที่ตั้งฉากอยู่บนเส้นจริงไม่ใช่เส้นต่อนะครับจะได้ว่า


มีสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปเกิดขึ้นโดยมีด้านหนึ่งยาว15 อีกด้านยาว12-xและรูท49-x


แก้สมการจะได้ว่าค่าx=-4/3ซึ่งความยาวด้านไม่สามารถติดลบได้


เกิดข้อขัดแย้งดังนั้น 15ต้องเป็นความยาวของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดครับเส้นทแยงมุมอีกเส้นจึงสั้นกว่าอาจจะอึนไปสักหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หาวิธีที่เร็วเเละง่ายที่สุดนะครับ
o-ocreativeo-o@hotmail.com (IP:114.128.244.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 24 พ.ค. 2553 (19:54)
ดังที่โจทย์ให้มาว่า

สี่เหลี่ยมด้านขนานทุุกคนคงทราบว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่ประกอบจากสามเหลี่ยมสองรูป

และตามสูตรปีกาทอรัส C กำลัง 2 เท่ากับ a กำลัง 2 บวก b กำลัง 2เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

ก็คือ 7 กำลัง 2 บวก 12 กำลัง 2เท่ากับ 15 กำลัง 2ถึงจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

ซึ่ง 49 +144 = 193 ไม่ใช่ 15 กำลัง 2

แสดงว่า นี่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆ

แต่ถ้าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆต้อง ทำจากบรรทัดที่ 5นับจากบนสุด

193 คือ c กำลัง 2 คือคำตอบซึ่งคือ 13.89 ซึ่งห่างจาก15 เท่ากับ 1.11ครับผม
ศณธร (เด็กสวนกุหลาบ) (IP:58.9.22.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 24 พ.ค. 2553 (19:58)
ผมเพิ่งอยู่มัธยม 1เองนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ศณธร (เด็กสวนกุหลาบ) (IP:58.9.22.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 23 มิ.ย. 2553 (20:31)
โคตรง่ายเลยจ๊ะ

ลองอ่านโจทย์ดูดี ๆสิ๊จ๊ะ


บางทีโจทย์อาจจาลวงเราก้อด้าย
Gi3G (IP:61.19.65.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 20 ก.ย. 2553 (14:58)
ถ้าเป็นรูตล่ะค่ะทำไงอ่ะ ยังงงๆอยู่เลย ช่วยอธิบายหน่อยนะค่ะ >O
เด็กBK (IP:180.180.46.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 10 พ.ย. 2553 (20:36)
จากโจทย์ คห.24 เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมีมุม A เป็นมุมฉากและมี BC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก จากจุด A ลาก AD (ส่วนสูง) ตั้งฉากกับ BC ความสัมพันธ์คือ AD=(ABxAC)/BC = (63x60)/87 = 43.45
jrpee (IP:118.174.219.103)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 10 พ.ย. 2553 (21:08)
ผมพึ่งทำไปเมื่อวันจันทร์เอง
Zzzzzzz (IP:125.27.127.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 13 พ.ย. 2553 (11:09)
ด่วนๆ ค่ะ จะรีบส่งแล้ว
นกตัวหนึ่งบินไปทางทิศเหนือ12ม. แล้วบินไปทางทิศตะวัออก 9 ม.แล้วบินไปด้านบนอีก 8 ม. นกตัวนี้อยู่ห่างจากจุกเริ่มต้นเท่าใด

แสดงวิธีให้ด้วยค่ะ เร็วเลยน้ะค้ะ รีบๆ ! :)
thebellnie3k@hotmail.com (IP:125.24.204.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 13 พ.ย. 2553 (22:00)

1. สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากรูปแรกมีด้านประกอบมุมฉากเป็น 12, 9ม. หาด้านตรงข้ามมุมฉากได้ยาว 15ม.(ระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงทิศตะวันออกก่อนที่นกจะบินไปข้างบน)


2. สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากรูปที่สองมีด้านประกอบมุมฉากเป็น 15, 8 ม. หาด้านตรงข้ามมุมฉากได้ยาว 17 ม.


    ตอบ นกตัวนี้อยู่ห่างจากจุดเรื่มต้น 17 เมตร


jrpee
ร่วมแบ่งปัน403 ครั้ง - ดาว 208 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 13 พ.ย. 2553 (22:17)

ความสัมพันธ์ของเลขยกกำลังสอง 4 ตัว เช่น  52 +62+302= 31


 


 


jrpee
ร่วมแบ่งปัน403 ครั้ง - ดาว 208 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 14 พ.ย. 2553 (19:30)
โอ้โห ได้อะไรอีกเยอะเลย ทุกคนเก่งจังเลยอะ เรายังคิดไม่ได้ซักที จะพยายามมากกว่านี้ขอให้ทุกคนช่วยสอนด้วยนะ
lo_ve_gh@example.com (IP:58.9.63.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 24 พ.ย. 2553 (19:39)
ง่ายจิงๆแต่เราทำไม่ได้อ่าอิอิ
บุคคลปริศนา??? (IP:125.27.220.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 1 ธ.ค. 2553 (19:50)
เรียนไม่เหมือนกันเลยคับ


ขอผมยากมากคับ
นนท์นี่ (IP:118.174.62.51)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 9 ธ.ค. 2553 (19:47)
ยากมากเลยคับ

สุดๆ

คับ
นนท์คับ (IP:118.173.150.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 21 ธ.ค. 2553 (17:57)
ค่ะ สำหรับดิฉันเพิ่งเรียนพรุ่งนี้ก็จะสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยนี้แล้ว ก็อยากจะทบทวนความรู้อ่ะค่ะ
ก็ _2 คือยกกำลัง 2 นะคะ เราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาก่อน ด้านยาว = 12 ด้านสูงลงมา=7 กำหนดABCD
BC = ด้านตรงข้ามมุมฉาก AC และ AB = ด้านประกอบมุมฉาก
วิธีทำ พิจารณาสามเหลี่ยมABC, BC_2 = AC_2 + AB_2
แทนค่า BC =15 เพราะโจทย์บอกมาว่าเส้นทแยงมุมยาว 15 เส้นทแยงมุมก้คือด้านตรงข้ามมุมฉาก
15_2 = 7_2+12_2
225 = 49 + 144
225 = 193
แสดงว่าสามเหลี่ยมABCไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และถ้าจะทำให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากต้องทำให้ BC ยาว
หารากที่ 2 ของ 193 = 13.89ซ.ม.ค่ะ
ชั้นคือกระต่ายน้อย (IP:182.53.89.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 5 ม.ค. 2554 (12:17)
ไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะค่ะ
ยิ่งเป็นโจทย์ก้อยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยค่ะ
ใครพอมีโจทย์อื่นอีกบ้างค้ะ
ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยค่ะ
(เอาหลายๆข้อเลยนะคะ)
จะได้ทำความเข้าใจมากขึ้น
หนูน้อยวิ้งๆ/chalita61@hotmai.com (IP:202.143.159.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 28 พ.ย. 2554 (18:52)
งง ตรงที่จะหาว่าสั้นหรือยาวกว่าเส้นทแยงมุม15 ซม.
ช่วยอธิบายให้ที
jtdr@hotmail.com (IP:223.206.54.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 28 พ.ย. 2554 (19:09)

ไม่ยากครับคือถ้าลองสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่มีเส้นทเเยงมุมตั้งฉากกับด้านที่ยาว 7 ดู ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 2 รูป โดยมี 12 เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก เเละ 7 เป็นด้านประกอบมุมฉาก เเละเส้นทเเยงมุม ก็จะเป็นด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่ง จากนั้นก็ใชทฤษฎีหาค่าดูว่าออกมาเป็น 15 หรือไม่ แต่ยังไงๆก็ไม่ได้หรอก เพราะ ด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวที่สุด ดังนั้น คําตอบที่ถูกก็จะต้องน้อยกว่า12 หมายความว่าความยาวจะต้องน้อยกว่า 15 นั่นเองครับ


Supawit Phookeaw
ร่วมแบ่งปัน42 ครั้ง - ดาว 47 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 31 มี.ค. 2555 (23:41)
คุณคงจะตามหาฉันอยู่^^
lo_ve_gh@example.com (IP:125.24.65.60)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม