ส่วนประกอบของโครงงานสังคมมีอะไรบ้างค่ะ??

โพสต์เมื่อ: 13:15 วันที่ 30 ธ.ค. 2550         ชมแล้ว: 188,973 ตอบแล้ว: 80
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ช่วยบอกทีน่ะค่ะ ตอนนี้มึนมากเลย
ใกล้ถึงเวลาส่งแล้วด้วย
ขอบคุณล่วงหน้าด้วยน่ะค่ะ


bew-_-
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 67 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 30 ธ.ค. 2550 (14:01)
ใจร้ายจัง

ไม่มีคัยบอกเลยซักคน
bew-_-
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 26 ม.ค. 2551 (08:41)
ทำเรื่องเกี่ยวกับเอเชียสิ
- (IP:117.47.196.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 1 ก.พ. 2551 (19:11)
การทำโครงงานสังคมก็เหมือนกับโครงงานทั่วไปนั่นแหละค่ะถ้าเป็นสาระพุทธศาสนาก็ทำโครงงานเกี่ยวคุณธรรมก็ได้ หรือทำนิทานคุณธรรมประกอบก็ได้ใช้ 5 บทเหมือนกันนั้นแหละ

หรือ ถ้าเราสอนเร่องเบญศีลเราก็ให้นักเรียนตามหาคนดีในท้องถิ่นและตัวอย่างหลายๆอย่าง

ส่วนมากในหนังสือของ พว.ก็มีตัวอย่างมากมายคะ ดิฉันพอเรียนรู้บ้างและก็สอนให้เด็กทำตลอดแต่ก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่แต่ก็พอจะเข้าใจ ถ้าหากหาท่ไหนไม่ได้จริงๆก็สอบถามมาได้ค่ะ โทร - 084 - 0435196
ศศิ (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 26 ก.พ. 2551 (15:59)
<P align=center><STRONG>ผมรักเมย์</STRONG></P>
เจน (IP:58.10.12.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 28 มิ.ย. 2551 (11:33)

เราก้อทามเหมือนกันไม่รู้จะทามเรื่องอารายดีโคดเครียดเลย


มารูโกะ (IP:222.123.227.10)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 27 ก.ค. 2551 (14:43)

ประโยชน์ของโครงงานมีอะไรบ้าง


เด้เด้ (IP:222.123.72.114)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 7 ส.ค. 2551 (13:11)

ช่วยบอกหนูที่หนูทำไม่ได้


แอน (IP:125.25.211.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 18 ส.ค. 2551 (19:25)

1.ก็ต้องคิดเรื่องเอาเลย อย่างเราๆทำเรื่อง เศรษฐกิจเงินเฟ้อสู่เศรษฐกิจพอเพียง(แต่มาคิดอีกทีหัวข้อนี้ยากชิบเปง TT-TT ส่งรายชื่อไปแล้วแก้ไม่ทัน)  

2. ก็เหมือนทั่วไปแหละมี ที่มาและความสำคัญ วัถุประสงค์ สมมติฐาน

3. ขอบเขตการศึกษาค้นขวา วิธีการศึกษา แล้วก็เนื้อเรื่อง

4. สุดท้ายก็สรุปผล

สุดท้ายเรื่องการเลือกหัวข้อ ถ้าอาจารย์ให้เลือกอะไรก็ได้ก็ดีไปอย่าง แต่ทางที่ง่ายหัวข้อที่เลือกต้องเป็นสิ่งที่นำประโยชน์มาให้คนที่อ่านรู้ ง่ายๆก็เอาเรื่อง     ไกล้ตัวแหละ  ดีสุดเเล้ว


Last chapetr (IP:221.128.68.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 17 ก.ย. 2551 (09:50)

บาส


บาส (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 22 ก.ย. 2551 (15:57)

5555+


555+ (IP:125.27.196.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 29 ต.ค. 2551 (12:30)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 1 ก.พ. 2551 (19:11)
การทำโครงงานสังคมก็เหมือนกับโครงงานทั่วไปนั่นแหละค่ะถ้าเป็นสาระพุทธศาสนาก็ทำโครงงานเกี่ยวคุณธรรมก็ได้ หรือทำนิทานคุณธรรมประกอบก็ได้ใช้ 5 บทเหมือนกันนั้นแหละ
หรือ ถ้าเราสอนเร่องเบญศีลเราก็ให้นักเรียนตามหาคนดีในท้องถิ่นและตัวอย่างหลายๆอย่าง
ส่วนมากในหนังสือของ พว.ก็มีตัวอย่างมากมายคะ ดิฉันพอเรียนรู้บ้างและก็สอนให้เด็กทำตลอดแต่ก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่แต่ก็พอจะเข้าใจ ถ้าหากหาท่ไหนไม่ได้จริงๆก็สอบถามมาได้ค่ะ โทร - 084 - 0435196


nattamut12 (IP:203.172.216.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 10 พ.ย. 2551 (18:46)

ใจร้ายสุดๆๆๆๆๆ   ไม่ยอมบอกเลย

เขาโกรธนะ    


                                        mint                                        


mint_loveza@hotmail.com (IP:202.149.25.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 20 พ.ย. 2551 (21:04)

การวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรคะ

ช่วยด่วนนะคะ
ส่งวันพรุ่งนี้แล้ว

ขอคำตอบวันนี้! ตอนนี้เลยนะค้า!


ployly (IP:119.42.76.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 1 ธ.ค. 2551 (15:24)

ไม่รู้น่ะ�� น่าจะ


1. ส่วนประกอบของโครงงาน


โครงงานประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ


(1)�� ส่วนนำ


(2)�� ส่วนเนื้อความ


(3)�� ส่วนอ้างอิง


(4)�� ภาคผนวก


1.1 ส่วนนำ


ในส่วนนำนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลำดับดังนี้


(ก)��� ปกหน้า ให้ใช้ปกอ่อนสีขาว เนื้อหาประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับชื่อโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ทำโครงงาน รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อปริญญา ภาควิชา และปีการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติ


(ข)���� ปกในหรือหน้าอนุมัติบรรจุรายละเอียดเหมือนปกหน้า แต่มีรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงงาน พร้อมลงนาม


(ค)��� กิติกรรมประกาศ คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือในการทำงานค้นคว้า จนประสบความสำเร็จ


(ง)���� บทคัดย่อ เป็นข้อความโดยสรุป กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและขอบเขตของโครงงาน วิธีดำเนินงาน ตลอดจนผลสรุป บทคัดย่อนี้ให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


(จ)���� สารบัญ เป็นส่วนแจ้งถึงตำแหน่งหน้าของเนื้อหาของโครงงาน โดยเริ่มหมายเลขหน้าตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงหน้าสุดท้าย ชื่อบทและหัวข้อที่ปรากฏในสารบัญจะต้องตรงกับที่ปรากฏในเนื้อหา


(ฉ)��� สารบัญตาราง เป็นส่วนแจ้งตำแหน่งของตารางในโครงงาน


(ช)���� สารบัญรูป เป็นส่วนแจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพหรือแผนภูมิ


บทสรุป


ผลและการวิจารณ์


อุปกรณ์และวิธีการ


ทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง


1.2 ส่วนเนื้อหา


������������ ในส่วนนี้บรรจุรายละเอียดของโครงงาน โดยแยกออกเป็นบทและกำกับด้วยหมายเลขพร้อมชื่อบท โดยแบ่งโครงสร้างตามลำดับต่อไปนี้


(ก)��� บทนำ กำหนดให้เป็นบทที่ 1 และประกอบด้วยเนื้อหาที่อธิบายถึง ปัญหาและเหตุผลที่ทำโครงงานโดยเน้นความสำคัญของงาน วัตถุประสงค์ ตลอดจนขอบเขตของโครงงานให้ชัดเจน


1.3 ส่วนอ้างอิง


��������������� ส่วนอ้างอิงหรือส่วนบรรณานุกรม ส่วนนี้บรรจุชื่อเอกสารที่ได้อ้างอิงไว้ในโครงงาน ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการที่ได้กำหนดไว้


1.4 ภาคผนวก


��������������� ภาคผนวกเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การพิสูจน์สมการ ขั้นตอนวิธีการติดตั้งระบบ วิธีการใช้โปรแกรม เป็นต้น


2. การเรียงลำดับส่วนประกอบโครงงาน


การจัดส่วนต่างๆ เข้าเป็นรูปเล่ม ต้องให้เป็นไปตามลำดับต่อไปนี้


(1)���� ปกหน้า


(2)���� ปกในหรือหน้าอนุมัติ


(3)���� กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)


(4)���� บทคัดย่อภาษาไทย


(5)���� บทคัดย่อภาษาอังกฤษ


(6)���� สารบัญ


(7)���� สารบัญรูป (ถ้ามี)


(8)���� สารบัญตาราง (ถ้ามี)


(9)���� เนื้อหาแยกออกเป็นบทๆ


(10) เอกสารอ้างอิง


(11) ภาคผนวก (ถ้ามี)teep.bom@hotmail.com (IP:118.173.224.43)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 8 ธ.ค. 2551 (14:52)
รักเทอคนเดียว
ไม่มีชื่อ (IP:203.113.18.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 14 ธ.ค. 2551 (21:03)

หวัดดี


อ๋อง (IP:125.27.118.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 14 ธ.ค. 2551 (21:09)

บทที่2 3 4 5คืออะไรบ้าง


ออง (IP:125.27.118.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 15 ม.ค. 2552 (13:56)

โครงงานสังคมทำอย่างไรคะ


ตาล (IP:203.113.116.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 26 ม.ค. 2552 (17:32)

เก่งมากครับ   ดีมาก


เต้ย (IP:125.26.214.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 15 ก.ค. 2552 (21:37)

คำนำควรจะเขียนยังไงดีค่ะ


1234567890 (IP:115.67.131.122)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 21 ก.ค. 2552 (20:33)
ลาวจิงอย่างที่เค้าว่ากันป่ะล่ะ
ปูเป้ค่ะ17 (IP:125.26.28.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 2 ส.ค. 2552 (11:38)

เราก้อไม่รู้เหมือนกัน


um_dorayaki@hotmail.com (IP:115.67.136.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 6 ส.ค. 2552 (13:19)

อยากขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำโครงงานสังคมDDจังเลยค่ะ


HeLLoKittyoillovelove@hotmail.com (IP:58.10.24.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 12 ส.ค. 2552 (12:56)
อยากไดเส่วนประกอบโครงงานของวิชาภาษาไทยอะ
ช่วยบอกหน่อยค่ะ
ใครบอกมาก็ขอให้น่ารัก สวยๆ หล่อๆ รวยๆ เรียนเก่งๆ นะค่ะ
(กรุณาช้วยบอกหน่อยใกล้ส่งแล้ว)
ploy-lovetomo@hotmail.com (IP:112.142.29.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 30 ส.ค. 2552 (13:10)

ขอบคุนที่ให้ข้อมูลค่ะ


จิ (IP:124.122.5.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 1 ก.ย. 2552 (12:18)

อยากได้ตัวอย่างโครงงานสังคมสักตัวอย่างหนึ่งอ่ะค่ะ
ใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยค่ะจะส่งศุกร์นี้แล้วค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบดีดีนะคะ


pic_annee@hotmail.com (IP:117.47.124.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 12 ก.ย. 2552 (14:29)
ขอบคุนคนที่ช่วยบอกให้นะคะกำลังต้องการอยู่พอดีอ่ะค่ะ
atchara@thaimail.com (IP:124.122.77.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 4 ต.ค. 2552 (14:19)
ไม่ยอมบอกเลยอะ่มึนจะตายอยู่แล้วนะเนี่ย
เด็ก pws (IP:124.157.139.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 3 พ.ย. 2552 (18:33)
โครงงาน คือ การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่ตนสนใจ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อตอบประเด็น ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ตั้งสมมุติฐาน กำหนดขอบเขต (วัตถุประสงค์) แหล่งความรู้ (ข้อมูล) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (ด้วยหลักเหตุผล) สรุปประเด็นที่ค้นพบ และนำเสนอ ในลักษณะที่เป็นชิ้นงาน
เมื่อนำมาใช้ในการสอน จำเป็นต้องทำความเข้าใจในองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

ลักษณะสำคัญของกิจกรรมโครงงาน
๑. เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ สงสัย และปรารถนาได้คำตอบ
๒. เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอน
๓. เป็นการบูรณาการการเรียนรทีู่้สอดคล้องกับชีวิตจริง
๔. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถและทักษะหลายด้าน
๕. เป็นการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายและลุ่มลึก
๖. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปสิ่งที่ค้นพบด้วยตนเอง
๗. เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนพึ่งตนเอง ครเพียงูทำหน้าที่คอยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ขั้นตอนในการทำโครงงาน

๑. เลือกเนื้อหาที่จะนำมาทำโครงงาน
- วิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เรียน

๒. กำหนดประเด็นที่จะศึกษา
- จะศึกษาวิชาอะไรในแง่มุมใด

๓. จัดทำโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน
- เขียนโครงงาน
- กำหนดกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- เสนอโครงงาน

กระประเมินโครงงาน

๑.ประเมินอะไร
•การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
•กระบวนการเรียนรู้
•กระบวนการทำงาน
•ผลผลิต/ผลงาน/ชิ้นงาน

๒.ประเมินเมื่อใด
•อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงงาน
•ตามสภาพจริง
•เป็นธรรมชาติ

๓.ประเมินจากอะไร
•ผลงาน (เอกสาร ชิ้นงาน ฯลฯ)
•การทดสอบ
•แบบบันทึกต่าง ๆ (การสังเกต ความรู้สึก สัมภาษณ์ ฯลฯ)
•แฟ้มสะสมผลงาน
•หลักฐานหรือร่องรอย

๔. ประเมินโดยใคร
•ตัวผู้เรียน
•เพื่อน
•ครู
•ผู้ปกครอง
•ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๕. ประเมินโดยวิธีใด
•สังเกต
•สัมภาษณ์
•ตรวจรายงาน
•ตรวจผลงาน
•ทดสอบ
•รายงาน
•นิทรรศการ

กิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ

๑.การคิดและกำหนดหัวข้อเรื่องหรือปัญหา
บทบาทของนักเรียน
๑.สัมผัสกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา
๑.๑ ตระหนักถึงปัญหา
๑.๒ สนใจที่จะค้นคว้าหาคำตอบ
๑.๓ อภิปรายและสนทนากับอาจารย์/เพื่อนๆ

บทบาทของครู
๑.กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะทำโครงงาน โดย
๑.๑ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนสัมผัสกับ ปัญหาเพื่อที่นักเรียนจะได้มองปัญหา
๑.๒ แนะแนวทางให้นักเรียนรู้วิธีทำโครงงาน
๑.๓ แนะแนวทางนักเรียนในการเลือกหัวข้อ

๒. การวางแผนการทำโครงงาน

บทบาทนักเรียน
๑. กำหนดปัญหา
๒. ตั้งวัตถุประสงค์
๓. ศึกษาเอกสาร
๔.ตั้งสมมติฐาน
๕. ออกแบบการทดลองและกำหนดตัวแปร
๖. วางแผนการทำโครงการ

บทบาทครู
๑. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการวางแผนทำโครงงาน เช่น
๑.๑ ให้ความคิดเห็นในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงงาน
๑.๒ ชี้แนะแหล่งความรู้ต่างๆ
๑.๓ ติชมแผนงานในการทำโครงงานทั้งหมดของนักเรียน

๓. การลงมือทำโครงงาน
บทบาทนักเรียน
๑. สร้าง/จัดหาเครื่องมือ
๒. ทดลอง/รวบรวมข้อมูล
๓. วิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรความหมายข้อมูล

บทบาทของครู
๑. อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
๒. ติดตามการทำงานของนักเรียนทุกระยะ
๓.ให้กำลังใจ
๔. ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อจำเป็น
๕. ให้ข้อคิดติชม วิธีเคราะห์ และแปลผลของการวิเคราะห์

๔. การสรุปผลของการศึกษาและเขียนรายงาน

บทบาทนักเรียน
๑. สรุปข้อค้นพบ
๒. เขียนรายงานโครงงาน

บทบาทครู
แนะนำและให้ข้อติชมการเขียนรายงานโครงงานของนักเรียน

๕. การแสดงผลงาน
บทบาทนักเรียน
๑. เสนอผลของการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา

บทบาทครู
๑. จัดกิจกรรมเพื่อให้โอกาสนักเรียนได้แสดงผลงาน
๒. ส่งผลงานของนักเรียนเข้าร่วมแสดงหรือประกวด
๓. ประเมินผลการทำโครงงานของนักเรียน

ประเภทโครงงานตามระดับการใช้ความคิดของนักเรียนหรือระดับการให้คำปรึกษาของครูเป็นเกณฑ์ จำแนกได้เป็น ๓ ประเภท คือ

๑. โครงงานชี้แนวทาง (Guided project)
๒. โครงงานขี้แนวทางบางส่วน (Less-guided project)
๓. โครงงานคิดเองทำเอง (Unguided project)

โครงงานชี้แนวทาง (Guided project) เป็นโครงงานประเภทนักเรียนใช้ความคิดในระดับน้อย ๆ หรือครูให้คำปรึกษามาก โดยครูเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหา

โครงงานขี้แนวทางบางส่วน (Less-guided project) เป็นโครงงานประเภทที่นักเรียนใช้ความคิดในระดับสูงกว่าประเภท Guided project หรือครูให้คำปรึกษาระดับมากกว่าประเภท Unguided project ครูและนักเรียน

โครงงานคิดเองทำเอง (Unguided project ) เป็นโครงงานที่นักเรียนในระดับความคิดสูงกว่าทั้ง ๒ ประเภทข้างต้น และครูให้คำปรึกษาน้อยที่สุด

ที่มาของโครงงาน

ปัญหาใกล้ตัว
ปัญหาท้องถิ่น
ความสนใจส่วนตัว
คำบอกเล่า
การสังเกต

ลักษณะที่ไม่ควรนำมาทำโครงงาน
•มีคำตอบสำเร็จรูปอยู่แล้ว
•สืบค้น/แสวงหาคำตอบได้ง่าย
•เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมกับวัย

กระบวนการโครงงาน
(ดูใน Photo กระบวนการโครง)

กำหนดสิ่งที่อยากรู้โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Map)

(ดูใน Photo กระบวนการโครงการ)

ทักษะการคิดตามแนวคิดของ Banjamin Bloom
ระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (cognitive domain) ตามความคิดของ Benjamin Bloom ซึ่งเริ่มจากการคิดต่ำสุดเรียงลำดับ คือ
๑. ความจำ
๒. ความเข้าใจ
๓. การนำไปใช้
๔. การวิเคราะห์
๕. การสังเคราะห์
๖. การประเมินค่า

ระดับขั้นของความคิด.......ประเภทของคำถาม
ความจำ..............................ถามความเข้าใจ
ความเข้าใจ........................ถามความเข้าใจ
การนำไปใช้........................ถามการนำไปใช้
การวิเคราะห์.......................ถามการวิเคราะห์
การสังเคราะห์.....................ถามการสังเคราะห์
การประเมินค่า.....................ถามการประเมินค่า

วิธีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลการทำโครงงาน

วางแผนสืบค้น/รวบรวมข้อมูลเครื่องมือสืบค้น/รวบรวมข้อมูลแหล่งข้อมูล
สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ บุคคล ผู้รู้ ปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ
สอบถามแบบสอบถาม บุคคล
สำรวจแบบสำรวจ แบบสังเกตบุคคล สิ่งมีชีวิต/ไม่มีชีวิต สถานที่
ค้นคว้าการสังเกต ทดลอง การบันทึกแหล่งข้อมูล/สารสนเทศ/สื่อ เอกสาร ตำรา ภาพ เสียง วีดิทัศน์
ปฏิบัติแบบบันทึกการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัติงานพื้นที่ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ

แหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์
•ภูมิปัญญาและกิจกรรมในอดีตของชุมชน อำเภอ จังหวัด ประเทศ
•บันทึกกิจกรรมเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวโยงกับอดีต
•หลักฐานเอกสารเรื่องราวในอดีตของบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ สถานที่ วัตถุ ภูมินาม ฯลฯ
•ประวัติบุคคล สถานที่ วัตถุ งานศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ
•งานบันทึกภาพถ่าย แถบเสียง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
•ฯลฯ

นำวัตถุประสงค์ของโครงงานมากำหนดประเด็นต่อไปนี้
•วิธีการสืบค้น / รวบรวมข้อมูล
•เครื่องมือสืบค้น / รวบรวมข้อมูล
•แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
•
การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยตาราง
วัตถุประสงค์ วิธีการสืบค้น/รวบรวมข้อมูล เครื่องมือสืบค้น/รวบรวมข้อมูลแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการวิเคราะห์ หมายเหตุ


•นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การทำโครงงาน และชิ้นงาน
•นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การทำโครงงาน เป็นรูปเล่มรายงาน และรูปภาพ/หลักฐานประจักษ์
nong_keta456@boy.com (IP:58.8.170.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 15 พ.ย. 2552 (17:02)
w,jgso0t,uikpojk9njog9hog]p
pranee_ (IP:58.8.34.169)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 24 พ.ย. 2552 (21:35)

เท่าที่เราทำอยู่อ่ะนะ มันจะแบ่งออกเป็น แบบเนี้ยอ่ะค่ะ
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รวบรวมข้อมูล
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลและประโยชน์


Haru_haru.ourun@hotmail.com (IP:180.183.103.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 9 ม.ค. 2553 (09:21)
เรื่องของตูอย่า ส ก
ann_love_n@hotmail.com (IP:112.142.150.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 23 ม.ค. 2553 (14:16)
แต้งกิ้วๆ
fjuuh_kk_@hotmail.com (IP:58.8.231.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 6 ก.พ. 2553 (20:52)
ทำโครงงานม่ายเปน
งงมากเลย
ปารเมศ/yim_maet@hotmail.com (IP:124.122.253.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 10 ก.พ. 2553 (12:40)
ตั้งใจทำนะ
tae-lovely16@hotmail.com (IP:125.27.245.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 23 ก.พ. 2553 (15:39)
ดีครับเป็นภาพที่ดีครับ ผมก็ใช้ Gsm
apisitchumsing@yahoo.com (IP:118.173.239.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 15 มี.ค. 2553 (15:29)
คอมเรี่ยนดีมากเพราะชอบเรี่ยนคอม
kilkoaes@gmail.com (IP:118.172.249.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 25 มี.ค. 2553 (12:01)
โครงงานทามไงอ่ะ

วัตถุประสงค์อ่ะทามไงขร้ะ
aomlove16@windowslive.com (IP:110.49.97.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 3 มิ.ย. 2553 (13:10)
งง อะ ครับ ไม่ เข้าใจ
po ครับ (IP:118.174.83.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 13 มิ.ย. 2553 (18:39)
โครงการช่วยเหลือสังคม เช่นอะไรบ้างค่ะ
ช่วยบอกหน่อย คิดไม่ออก แค่ชื่อโครงการก็ได้ค่ะ
kaiouy@hotmail.com (IP:202.28.35.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 23 มิ.ย. 2553 (14:51)
คุยอะไรกัรหลอหะ
แนน (IP:124.122.253.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 29 มิ.ย. 2553 (13:30)
โครงงานสังคมศึกษามีคนเข้ามาสนใจ
เยอะมากหรือป่าวค่ะ
meen_meen_sing@hotmail.com (IP:119.42.65.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 2 ก.ค. 2553 (12:14)
น่ารักดีชอบน่ะช่วยบอกหน่อยจิน้า.................
pun (IP:125.27.40.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 2 ก.ค. 2553 (19:44)
ไม่เข้าใจคะช่วยบอกกิติกรรมด้วยพี่
นานา (IP:118.173.194.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 6 ก.ค. 2553 (14:33)
ใจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ♠M
poozaza89@hotmail.com (IP:118.173.221.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 6 ก.ค. 2553 (14:34)
..........0-0........
poozaza89@hotmail.com (IP:118.173.221.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 29 ก.ค. 2553 (21:19)
เครียดมากเลยค่ะรายงานเล่มเนี้ยครูใจร้ายจังทำไม่ได้เลยพรุ่งนี้ส่งแล้วด้วย
nina_kagoma@ hotmail.com (IP:180.180.215.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 30 ก.ค. 2553 (10:57)
อยากทราบว่าการทำดครงงานวิชาสังคมทำยังไงหรอคะ
นริศรา (IP:61.7.184.223)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 1 ส.ค. 2553 (10:10)
ทำอย่างไงก็ได้
8ohfh (IP:182.52.201.168)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 9 ส.ค. 2553 (22:21)
กำลังจะทำโครงงานสังคม เหมือนกันแต่ทำไม่เป็นอะ ขนาดโครงงานวิทย์ยังไม่ส่งเลย
คนทำโครงงาน (IP:119.31.126.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 63 14 ส.ค. 2553 (10:59)
ทำเรื่องอะไรดีที่เกี่ยวกับทวีปยุโรบ
ครีม (IP:114.128.1.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 14 ส.ค. 2553 (11:01)
ไม่รู้
OK (IP:114.128.1.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 26 ส.ค. 2553 (20:32)
ยากให้มีมาก
som (IP:125.27.230.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 26 ส.ค. 2553 (20:38)
ชอบชอบชอบชอบชอบมากๆๆ
big (IP:125.27.230.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 7 ก.ย. 2553 (21:29)
อย่าตั้งกระทู้มาขัดหูขัดตาคนที่เค้าจะทำงานจิงๆสิ มันรก
รัน (IP:114.128.29.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 14 ต.ค. 2553 (17:45)
ที่เราทำที่โรงเรียนเป็นโึครงงานภาษาไทย มี5บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
แต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าโครงงานแต่ละวิชาทำไมรูปแบบไม่เหมือนกันตามจริงก็ควรจะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นโครงงานเหมือนกัน ถ้าเป็นรายงานไรงี้ก็ว่าไป
เด็กซ่า (IP:125.27.87.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 28 ต.ค. 2553 (12:08)
ยากมากค่ะ แต่ว่าจะพยายามค่ะ จำทำโครงงานเข้าประกวด ขอบคุณมากค่ะ
alita_apple@hotmail.com (IP:182.232.219.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 11 พ.ย. 2553 (10:10)
ไม่รู้เหมือนกัน
xiii_clash@yahoo.com (IP:202.28.45.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 29 พ.ย. 2553 (13:13)
ถ้าทำโครงงานจะอยากมากไหม
r-o-s-e07@hotmail.com (IP:124.121.88.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 11 ธ.ค. 2553 (16:28)
การทำโครงงานอยากมากไมคร้า
D and T (IP:182.52.15.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 11 ธ.ค. 2553 (16:31)
อยากทามโครงงานจางเลย
ดาวร๊ากเต๋ารินทร์ (IP:182.52.15.35)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 75 12 ธ.ค. 2553 (13:13)
อิอิ
คนโสด (IP:124.157.191.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 18 ธ.ค. 2553 (20:16)
ทำเรื่องยุคสมัยสิครับบบบ
กาปอมแมนนนนน (IP:118.172.234.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 23 ม.ค. 2554 (17:38)
เราทำเรื่องโครงสร้างทางประวัติศาสตร์
TTear (IP:125.26.42.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 26 มิ.ย. 2555 (21:20)
SLM
fghjovkfi@cdhhj.com (IP:1.2.131.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 26 มิ.ย. 2555 (21:24)
ส้มรักเหมา
cdvcjdhbk (IP:1.2.131.112)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 24 ก.พ. 2557 (17:51)
อ๋อเข้าไจเร้ว
ฝ้าย (IP:27.55.237.19)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม