ช่วยแปรสาขาของชีววิทยาเป็นภาษาไทยหน่อยค่า

โพสต์เมื่อ: 19:34 วันที่ 7 มิ.ย. 2546         ชมแล้ว: 15,203 ตอบแล้ว: 18
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
แปรว่าอะไรบ้างคะ แล้วก็เกี่ยวกับอะไรด้วย ต้องส่งอาจารย์วันจันทร์นี้ค่ะ ใครช่วยได้ขอความกรุณาเถอะค่ะ
1)Multidisciplinary items
- Biochemistry
- Biophysics
- Mathematical biology
- Sociobiology
2)Specific items
- Zoology
- Botany
- Entamology
- Physiology
- Anatomy
- Taxonomy
- Systematics
- Paleontology
- Genomics
- Ecology
- Behavioral ecology
- Ethology
- Neurology
- Encrinology
- Parasitology
- Virology
- Microbiology
- Mycology
- Embryology
- Histology
- Immunology
- Dermatology
- Ornithrology
- Genetics
- Evolutions
- Cytology
- Cell biology
- Molecular biology
- Environmental science
-Mammology


เด็กม.4(203.121.131.38,203.121.147.63,)

จำนวน 18 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 8 มิ.ย. 2546 (00:25)
จะพยายามครับ แต่ทั้งหมดคงไม่ไหว มันเยอะนะครับถ้าจะเอาว่าเกี่ยวกับอะไรด้วย
พระยาขยายกำจายมูลมูก (IP:203.155.35.115,203.209.19.204,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 8 มิ.ย. 2546 (01:22)
1)Multidisciplinary items = วิชาชีววิทยาที่ใช้ควบกับศาสตร์แขนงอื่นๆ

- Biochemistry = ชีวเคมี

- Biophysics = ชีวฟิสิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไรไม่แน่ใจ รู้สึกว่าศึกษากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกาย เช่นการยกแขน ใช้อะไรเป็นจุดหมุน ประมาณนี้มั้ง

- Mathematical biology = ชีววิทยาเชิงคณิต? อันนี้จนปัญญาจริงๆ ไม่รู้และไม่เคยคิดว่าสองวิชานี้จะไปกันได้

- Sociobiology = ไม่รู้อีกเหมือนกัน2)Specific items วิชาเฉพาะทาง

- Zoology สัตววิทยา

- Botany พฤกษศาสตร์

- Entamology กีฏวิทยา เกี่ยวกับแมลง ของโปรดผมเลยนะเนี่ย

- Physiology สรีระวิทยา เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย

- Anatomy กายวิภาคศาสตร์ เกี่ยวกับชื่อ และที่ตั้งของส่วนประกอบของร่างกายทุกชิ้น

- Taxonomy อนุกรมวิธาน การจัดสิ่งมีชีวิตเป็นหมวดหมู่

- Systematics ?

- Paleontology โบราณคดีศึกษาสิ่งมีชีวิตยุคเก่าๆจากฟอสซิล

- Genomics ?

- Ecology นิเวศน์วิทยา

- Behavioral ecology นิเวศน์วิทยาเชิงฟฤติกรรม สัตว์มีการปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่ออยู่รอดในสภาวะแวดล้อมของมัน

- Ethology ไม่รู้คำแปล แต่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ตามธรรมชาติ ไม่ใช่ในห้องทดลอง

- Neurology ประสาทวิยา ศึกษาระบบประสาท

- Encrinology ?

- Parasitology ปรสิตวิทยา ศึกษาสิ่งมีชีวิทที่เป็นปรสิตและผลกระทบ

- Virology ไวรัส(วิสา)วิทยา

- Microbiology จุลชีววิทยา ศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

- Mycology ราวิทยา

- Embryology คัพภะวิยา การเจริญของตัวอ่อน

- Histology มินญชวิทยา หรือวิทยาฮิสโต เนื้อเยื่อวิทยา จริงๆก็ไม่มีศัพท์ที่เป็นทางการ เรียกทัพศัพท์จะดีกว่า เรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย

- Immunology วิทยาภูมิคุ้มกัน ศึกษากลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม

- Dermatology ?

- Ornithrology ?

- Genetics พันธุศาสตร์

- Evolutions วิวัฒนาการ

- Cytology ?

- Cell biology ก็ชื่อก็บอก ชีววิทยาของเซลล์

- Molecular biology ชีวโมเลกุล

- Environmental science วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-Mammology ? ให้เดานะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
พระยาขยายกำจายมูลมูก (IP:203.155.35.115,203.209.19.204,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 8 มิ.ย. 2546 (01:26)
เนี่ย เห็นก็ตอบเลย ไม่ได้ค้นคว้าอะไรเลย

บางวิชาก็ไม่รู้จริงๆนะ แล้วก็ง่วงแล้วด้วย

อ้อ ฝากต่อว่าคุณBieriologyด้วย ไม่รับผิดชอบกระทู้(แฮ่ๆ ล้อเล่นครับ)
พระยาขยายกำจายมูลมูก (IP:203.155.35.115,203.209.19.204,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 8 มิ.ย. 2546 (02:11)
Cytology = เซลล์วิทยา

Ornithology = ปักษีวิทยา (เรียกกันอย่างนี้รึเปล่านะ)

Dermatology = ผิวหนังวิทยา (เอ รู้สึกเค้าจะไม่ได้เรียกชื่อนี้ :D)

Endocrinology = ต่อมไร้ท่อวิทยา (:D:D จริงๆ เค้าคงไม่เรียกชื่อนี้อีกน่ะแหละ)

Genomics = จีโนมวิทยา (เอ ชื่อนี้แปลกอีกละ วิชาที่ศึกษาพันธุศาสตร์ในแง่ของจีโนมครับ)
The Tick (IP:203.149.1.101,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 8 มิ.ย. 2546 (16:26)
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

มีเพิ่มอีกนะคะ

Arthrology

Bacteriology

Heamology

Ichthyology

Myology

Oganology

Osteology

Protozoology
เด้กน้อยคนเดิม (IP:203.121.131.38,203.121.146.237,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 8 มิ.ย. 2546 (20:35)
มารับผิดชอบแล้วนะครับSystematics วิชาที่ศึกษาการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่ครอบคลุมอนุกรมวิธานอีกทีหนึ่ง (ระบบวิทยา เป็นศัพท์ที่ยังไม่นิยมนัก)

- Paleontology (บรรพชีวินวิทยา)

- Genomics วิชาที่ศึกษาเจาะลงใน Genomes ของสิ่งมีชีวิต

- Encrinology วิทยาต่อมไร้ท่อ ศึกษาการทำงานของต่อมไร้ท่อ

- Dermatology ศึกษาเกี่ยวกับผิวหนัง (ตจวิทยา)

- Ornithrology ปักษีวิทยา

- Cytology เซลล์วิทยาArthrology ลองเช็คอีกที อาจเป็น Arthropology หรือเปล่า แปลว่า มานุษยวิทยา

Bacteriology ศึกษาเกี่ยวกับ แบคทีเรีย

Heamology เคยได้ยินแต่ Haematology โลหิตวิทยา

Ichthyology มีนวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับปลา

Myology ศึกษาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

Osteology เข้าใจว่าเกี่ยวกับกระดูก คงคล้ายกับ Ortropidics
Bieriology (IP:161.200.255.163,161.200.129.205,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 มิ.ย. 2547 (16:10)
อยากได้รูปภาพแสดงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะต่างๆคะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ที่เป็นภาพจริง
ลีลาวดี (IP:203.113.61.164,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 9 พ.ย. 2547 (01:11)
เพิ่มเติม

Systematics = วิชาที่ว่าด้วยการจัดระบบความสัมพันธ์ ซึ่งรวมวิชาอนุกรมวิธาน(Taxonomy)เข้าไปด้วย

Mammology = ชีววิทยาของสัตวืเลี้ยงลูกด้วยนม
Kit (IP:203.156.141.17,192.168.20.24,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 9 พ.ย. 2547 (03:30)
อืมมม สงสัยน้องจะไม่เก่งภาษาไทยจริงๆ ถึงแปลไม่ได้
Diophantine (IP:66.9.198.2,10.1.70.132,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 11 พ.ย. 2547 (04:32)
ถ้าอยากได้คำแปลที่ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิตhttp://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.phpดูกันเอานะครับ
Bieriology (IP:139.140.162.145,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 11 พ.ย. 2547 (06:17)
ซีดีการเจริญแห่งรูปของคัพไสยกสัตว์ ซีดีนี้เปรียบเทียบเรื่องรูปตามพระพุทธวจนและอรรถกถาได้บอกไว้ กับที่วิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ครับ จะมีรูปอยู่เพียบครับ สนใจให้ลองไปถามดูที่เว็บซีดีธรรมมะนะครับ www.cddhamma.com
อยากขึ้นบอร์ดเด็กดี (IP:203.145.27.228,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 15 ก.ย. 2548 (00:34)
Zoology (สัตววิทยา)

Botany (พฤกษศาสตร์)

Entomology (กีฏวิทยา)

Physiology (สรีรวิทยา)

Anatomy (กายวิภาคศาสตร์)

Taxonomy (อนุกรมวิธาน)

Paleontology (บรรพชีวินวิทยา)

Ecology (นิเวศวิทยา)

Ethology (พฤติกรรมวิทยา)

Neurology (ประสาทวิทยา)

Encrinology (วิทยาต่อมไร้ท่อ)

Parasitology (ปรสิตวิทยา)

Virology (วิทยาไวรัส)

Microbiology (จุลชีววิทยา)

Mycology (กิณวิทยา)

Embryology (คัพภะวิทยา)

Histology (มิญชวิทยา)

Immunology (วิทยาภูมิคุ้มกัน)

Ornithrology (ปักษีวิทยา)

Genetics (พันธุศาสตร์)

Evolutions (วิวัฒนาการ)

Cell biology (ชีววิทยาของเซลล์)

Environmental science (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Mammology (กษีรกวิทยา)

Bacteriology (วิทยาแบคทีเรีย)

Ichthyology (มีนวิทยา)

Protozoology (วิทยาสัตว์เซลล์เดียว)
48567486 (IP:203.155.243.90,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 21 พ.ค. 2549 (12:58)
เรียนเเผน 1ปวดหัวจังเเลยมีเเต่ฟิสิกส์ เคมี ชีว ยิ่งชีวเเล้วมีวิชาที่ว่าด้วยชีวอีกหลายเเขนง มีศัพท์เพิ่มให้นะ

anatomy=กายวิภาคศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย

embryology=คัพภะวิทยา เกี่ยวกับพัฒนาการของเอ็มบริโอ

จากคนอยากเก่ง ม.4/1m.k
วิชา (IP:203.156.44.66,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 22 พ.ค. 2549 (18:05)
Thank you มากครับ
anothailand@msn.com (IP:203.151.141.195,203.150.97.173,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 27 พ.ค. 2551 (19:58)
ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ  ^^
cupii_x
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 15 มิ.ย. 2551 (13:28)
Mammology ? ให้เดานะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมมมอธวิทยาครับ 55 ล้อเล่นน่ะ
MaskedriderQuantumGravityRelav
ร่วมแบ่งปัน49 ครั้ง - ดาว 149 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 26 พ.ค. 2552 (20:19)

คำศัพท์ข้างล่างแปลว่าอะไรคับ

gemmale formation
phototroph
autotroph
chemotroph

ถ้าได้ขอบคุณมากครับ


chaykedkaw
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 9 พ.ค. 2554 (20:14)
อ่านแล้วมีความรู้มากกว่าเดิมมากค่ะ
นา (IP:180.183.167.20)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม