สูตรในการหาความหนาของถังความดัน

โพสต์เมื่อ: 16:24 วันที่ 8 เม.ย. 2552         ชมแล้ว: 29,008 ตอบแล้ว: 14
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
<h1>คือผมทำโครงงานเกี่ยวกับการที่เอาความดันอัดเข้าไปภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมีขนาด 75mm x75mm<br />เพิ่งความดันที่ละ0.5โดยครั้งแรกอัดเข้าไปที่0.5bar แล้วสังเกตอาการของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม<br />ว่ามีการบวม ซึม หรือรั่ว รึเป่า และเกิดอาการที่ความดันเท่าไหร่โดยมีความหนาของสแตนเลส1.5 2 3 4<br />ทำการทดลองความหนาละ 3 ครั้ง แล้วมาหาว่าที่ความหนาเท่านี้จะรับแรงดันได้เท่าไหร่<br /><br />เราควรใช้สูตรอะไร คิดดีครับ หรือมีวิธีคิดอย่างไรดีครับ<br /><br />ช่วยหน่อยนะครับ<br /><br />^^"</h1>


Topping /newkamon@hotmail.com(119.42.93.245)

จำนวน 14 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 9 เม.ย. 2552 (11:22)

แปลงบาร์ให้เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนต์(ที่จริงใกล้กันมาก ใช้ ๑ : ๑ ก็ได้) ไปต่อได้ยัง?


อัศวินเพลิง (IP:125.25.112.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 11 เม.ย. 2552 (14:12)

ยังอะครับ

คือแบบว่าอยากได้การคิดการหาความดัน

ของถังรับแรงดันรูปทรงสี่เหลี่ยมอะครับ

มันคิดไม่เหมือนกับวงกลมอ่ะ

ช่วยทีฮะ� ^^"


Topping /newkamon@hotmail.com (IP:119.42.98.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 13 เม.ย. 2552 (18:55)

สูตร   ความดัน  =  แรงดัน/พื้นที่

               P  =  F/A       นิวตัน/ตารางเมตร     (ความดัน  1  บาร์  =  105  นิวตัน/ตารางเมตร)

โดยที่  A  คือ  พื้นที่ที่คำนวณจากรูปร่างของภาชนะที่ใช้บรรจุของเหลวหรือก๊าซนั้น ๆ  เช่น  รูปทรงสี่เหลี่ยม  =  กว้าง × ยาว,  ทรงกลม  =  3.142 × r2  เป็นต้น

จากนั้นก็ทำการทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ  โดยการบรรจุของเหลวหรือก๊าซนั้น ๆ  ลงในภาชนะที่กำหนดไว้  โดยเปรียบเทียบความดัน (ที่มากที่สุดที่จะไม่ทำให้ภาชนะนั้นพัง)กับความหนาของภาชนะที่ใช้บรรจุ  เช่น

   ที่ความหนา  1.5  mm  ใช้ความดันเท่าไหร่  (กำหนดว่าใช้ความดันต่อความหนา  3  ครั้ง)   ดังนั้น  จะได้   ที่ความหนา  1.5  mm  สมมุติว่าใช้ความดัน  P1, P2, P3  จะได้ค่าเฉลี่ย  

        P+ P2 + P3/3         (คือ  นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั้น)  ซึ่งถ้าข้อมูลมาก  (หรือมีจำนวนครั้งที่ทำการทดลองมาก)  ค่าที่ได้จะละเอียดหรือเข้าใกล้ความจริงมาก  เป็นต้น
            
   


 


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5704 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 20 เม.ย. 2552 (13:04)

แล้วถ้าผมใช้วิธีตัดคานมาคิดอ่ะครับ
โดยจะใช้สูตร O(ยิว)=MC/I

I=b(h3)/12

M=W(L2)/12

ได้ไหมอ่ะครับ

เพราะว่าถ้าเราใช้สูตร P=F/A อย่างเดียวผมไม่ทราบแรงและแรงดัน

ผมจึงต้องติดความดันไว้ก่อน

ถ้าใช้วิธีเนี้ย มันจะได้ไหมครับ

ช่วยหน่อยน่ะ  ขอบคุงมากครับ


Topping newkamon@hotmail.com (IP:119.42.96.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 22 เม.ย. 2552 (15:47)

พี่ ๆ ครับ

ช่วยบอกที่มาของสูตร M(โมเมนต์)=W(แรง)*(Lกำลังสอง)/8

หน่อยครับว่ามันมาได้งัย

หรือว่าเป็นสูตรลัด

อย่างงัยช่วยหน่อยครับ


Topping (IP:119.42.81.13)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 28 เม.ย. 2552 (13:21)
  
 คานช่วงเดียวมีน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอตลอดคาน

                           
                           143061

 


                   คาน  AB  วางอยู่บนฐานรองรับ     A  และ  B  มีความยาวเท่ากับ  L  โดยมีขนาดเท่ากันตลอด  และมีน้ำหนัก  W  กระทำอยู่   ฉะนั้นน้ำหนักเฉลี่ยทุก ๆ จุดของคานก็จะเท่ากับ    หรือให้เท่ากับ  w/unit  Length  หรือ  W  +  wL  นั่นเอง   เนื่องด้วยคานวางอยู่บนฐานอิสระ  ดังนั้นโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองของคานต้องเป็นศูนย์ 


คานจึงจะอยู่ในสภาวะสมดุล


 


                  ในกรณีนี้คานอยู่ในลักษณะของ  Symmetry  ฉะนั้นค่าของแรงปฏิกิริยาที่ฐานทั้งสองจะต้องเท่ากัน  คือ  R1 =  R2 =  wL/2 
                  ค่าของแรงเฉือน (Shearing  Force)  หรือ  S.F.  ที่จุด  A  จะเท่ากับ  R1 หรือ  wL/2  
                  ค่าของ  S.F.  ที่จุดใด ๆ ก็ตาม  นับจาก  A  มาเป็นระยะ  x  (คิดทางซ้ายมือของจุด)  จะได้  R1- wx  =  wL/2 - wx  ซึ่งเป็นแรงดันขึ้น  หรือถ้าคิดทางขวามือของจุด  S.F.  ก็จะได้เท่ากับ  w(L - x) - wL/2  =  wL/2 -wx  ซึ่งเป็นแรงดันลง  
                  ดังนั้น  S.F.  จะเท่ากับ  wL/2 - wx  ซึ่งเป็นสมการทั่ว ๆ ไป  ณ  จุดต่าง ๆ บนคาน  และสมการนี้เป็น  Linear  Function  

                  ที่จุด  A        x  =  0       S.F.  =  wL/2
         
                  ที่จุดกึ่งกลาง   x  =  L/2     S.F.  =  0

                  ที่จุด  B       x  =  L        S.F.  =  -wL/2

                  จากนี้เราก็เขียน  S.F.  Diagram  ได้ดังรูป

   การเขียนแผนภาพของโมเมนต์ดัด  หรือ  Bending  Moment  Diagram  (B.M.  Diagram)       

                  B.M.  ที่ระยะ  x  จากจุด  A  =  R1x - wx(x/2)

                                                   =  wL/2 (x) - wx2/2

                 สมการทั่วไปของ  B.M.  นี้  จะเห็นได้ว่าเป็นสมการรวมของ  Linear  Function  (เทอมแรก)  กับ  Parabolic  Function  (เทอมสอง)  ดังนั้นภาพของ  Curve  ที่ได้จึงเป็น  Parabolic  Function  ด้วย 

                 ที่จุดกึ่งกลางระหว่าง  A  กับ  B  คือที่  x  =  L/2

                 B.M.  =  wL/2 × L/2 - wL2/8

                         =  wL2/8  (ค่าสูงสุด)

                 จากนั้นเราก็เขียน  B.M.  Diagram  ได้  ดังรูป

  
                                                

    
                       

 

   
  
    

  

                     
  
 
                 
    


 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5704 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 29 เม.ย. 2552 (23:39)

แสดง  S.F.  Diagram 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5704 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 30 เม.ย. 2552 (08:23)

 แสดง  B.M.  Diagram

                            


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5704 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 30 เม.ย. 2552 (13:44)

ในกรณีนี้จะต้องคิดเรื่องที่วัสดุรับแรงดันแล้วเกิดความเครียดหรือการเสียสภาพในเนื้อวัสดุหรือไม่ครับ


สงสัย (IP:203.149.28.114)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 5 พ.ค. 2552 (10:57)

ขอบคุณมากครับเพ่ ๆ

ผมกระจ่างแร้ว

ในกรณีที่ผมทำเนี้ยคิดเรื่องที่วัสดุรับแรงดันแล้วเกิดความเครียดหรือการเสียสภาพในเนื้อวัสดุ ด้วยครับ

^^"


Topping/newkamon@hotmail.com (IP:119.42.93.229)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 5 พ.ค. 2552 (16:12)

        เรื่องการที่วัตถุได้รับแรงแล้วเกิดความเค้น  ความเครียด  แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อของวัตถุ  น่าจะต้องไปศึกษาในวิชา  "ความแข็งแรงของวัสดุ"  หรือ  "กลศาสตร์วัสดุ"  ดูครับ


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5704 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 13 มิ.ย. 2552 (12:00)

พี่คับต้องมีคำถามมาให้พี่ช่วยหน่อยคับ      มีแผ่นเหล็กขนาด 2.5 m x 2.5 m มีแรงมากระทำทั้งแผ่นเป็นแรงกระจาย  อยู่ที่25ton   เราอยากรู้ว่าเราควรจะใช้แผ่นเหล็กหนาเท่าไรคับ   มีสูตรไหนที่จะคำนวณได้บ้างคับช่วยผมทีคับพี่


golfmotospeed@hotmail.com (IP:125.27.76.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 19 มิ.ย. 2552 (12:38)

อยากรู้ความหมายของความเครียดดึง,ความเครียดอัดและความเครียดเฉื่อนค่ะ
แล้วก็ สูตรของ ความเครียดดึง,ความเครียดอัดและความเครียดเฉื่อนค่ะ


boom_storyclub@hotmail.com (IP:124.157.253.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 4 ส.ค. 2557 (17:55)
ถังทรงกระบอกใบหนึ่งสูง 5 M กว้าง 2 M ใส่น้ำ 10 L ใส่น้ำมัน 4 L ต้องการหาความดัน ณ.จุด 4 M คับ
sichol_beeba@yahoo.co.th (IP:14.207.97.123)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม