PHYS0110 47/3 ตัวอย่างเวกเตอร์ไดอแกรม

โพสต์เมื่อ: 11:46 วันที่ 3 เม.ย. 2548         ชมแล้ว: 9,041 ตอบแล้ว: 21
วิชาการ >> กระทู้ >> วิทยาศาสตร์ >> ฟิสิกส์

จะแสดงตัวอย่างเว็กเตอร์ไดอะแกรมที่ใช้สอนในห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ
เผื่อว่า นักศึกษาจด หรือวาดตามไม่ถูกจะได้ดาวโหลดไปลองทำตามให้ถูกต้องนะครับ

ใครจะตอบ ให้ส่งเป็น SMS ถึงผมนะครับนิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27102 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

จำนวน 18 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 3 เม.ย. 2548 (11:51)


22058 ตัวอย่างแรกเป็นวัตถุวางบนพื้นเอียงลื่น ทำมุม 30o

กับแนวระดับ แรงลัพธ์ทิศลงขนานพื้นเอียง ลากจากหางของเวกเตอร์

น้ำหนัก(mg) ซึ่งอยู่ในแนวดิ่ง จรดหัวของเวกเตอร์แรงตั้งฉากพื้น(N)ถ้าคุณวาดรูปด้วย scale ที่ถูกต้อง คุณสามารถวัดความยาวเวกเตอร์เป็น

คำตอบได้เลย

นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27102 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 3 เม.ย. 2548 (12:03)


22059
ภาพนี้เป็นวัตถุไถลลงตามพื้นเอียงฝืดด้วยความเร่ง

นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27102 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 3 เม.ย. 2548 (12:56)


22060
ข้อนี้ เหมือนข้อที่แล้ว เปลี่ยน 2 อย่าง คือ

มุมเอียงที่ทำกับแนวระดับ(แอลฟา) และ

สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)จงกำหนดขนาดของมวลเอง และให้

g = 9.8 m/s2

1. จงหาความเร่งในแต่ละกรณี

2. จงหาค่ามิว ใน 2 กรณีหลังแนะนำ

ภาพที่ผมวาด ได้ใช้สเกลที่ถูกต้อง

คุณสามารถวัดเพื่อหาข้อมูลจากรูปได้

error ไม่เกิน 10% ถือว่าถูก

นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27102 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 3 เม.ย. 2548 (22:10)
กำหนดมวลเท่ากันทัง3กรณี =10 นิวตันครับจากรูปทำการเขียนในกระดาษความเร่งคิดจาก การรวมแรงหารด้วยมวล

1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

ค่ามิวข้อ 2-3

2.= 85

3.=87
44131273
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 6 เม.ย. 2548 (20:21)
กำหนดให้ มวล = 5 kg เท่ากันหมดความเร่งรูปที่ 1 เท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งรูปที่ 2 เท่ากับ 0 และมีค่ามิว เท่ากับ 0.6ความเร่งรูปที่ 3 เท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง และมีค่ามิว เท่ากับ 0.8
45121800 (IP:210.86.164.79,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 6 เม.ย. 2548 (20:23)
ให้มวลเท่ากันทั้ง3รูป =10 นิวตัน

จากรูปทำในกระดาษแล้ว ความเร่งได้จาก

การรวมแรงหารด้วยมวล

1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3

2.= 8.5

3.= 8.7


s4611410198
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 7 เม.ย. 2548 (20:26)
อ.ครับการบ้านในเน็ตต้องทำส่งไหมครับ
.... (IP:61.90.37.17,unknown,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 8 เม.ย. 2548 (09:17)
g = 9.8 m/s2

1. จงหาความเร่งในแต่ละกรณี

การรวมแรงหารด้วยมวล

1.= 47 นิวตัน 2.= 27 นิวตัน 3.= 24นิวตัน

2. จงหาค่ามิว ใน 2 กรณีหลัง

ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว)ข้อ 2-3

2.= 8.5

3.= 8.7
45121791 (IP:203.147.59.248,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 8 เม.ย. 2548 (21:21)จากโจทย์

กำหนดให้ m= 4.5 kg

44111450
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 8 เม.ย. 2548 (21:30)
จากโจทย์ จะได้ค่าดังนี้
44111450
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 8 เม.ย. 2548 (21:35)
จากโจทย์

กำหนดให้ค่า m= 4.5 กิโลกรัม

g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

ความเร่งรูปที่ 1 = 5.11 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งรูปที่ 2 = 0.33 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.58ความเร่งรูปที่ 3 = 0.54 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.84
44111450
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 8 เม.ย. 2548 (22:56)
กำหนดให้มวลมีค่าเท่ากับ 5 kg ทำการวาดรูปเวกเตอร์เเละหาค่าความเร่ง จากการรวมเเรงทั้งหมดหารด้วยมวล

รูปที่ 1 ความเร่งเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

รูปที่ 2 ความเร่งเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

รูปที่ 3 ความเร่งเท่ากับ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

เเละหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (มิว) ในข้อ 2,3

รูปที่ 2 = 0.6

รูปที่ 3 = 0.8
s45121510
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 8 เม.ย. 2548 (23:04)
ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป

รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2

รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58

รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"
4611210405
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 8 เม.ย. 2548 (23:43)
จากโจทย์

กำหนดให้ค่า m= 50 กิโลกรัม

g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

ความเร่งรูปที่ 1 = 24 เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งรูปที่ 2 = 0 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.57ความเร่งรูปที่ 3 = 0.018 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

และมีค่ามิว = 0.83
4611210285 (IP:61.91.130.189,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 9 เม.ย. 2548 (00:42)
กำหนด m = 5.1 kg

จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2

รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N.

N = 43 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.267

f = 11.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N.

N = 37.5 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.466

f = 17.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2ปล. ผมมองเห็น รูปแค่ 2 รูปเท่านั้นเองครับ เลยทำไปเท่านี้
44111134
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 9 เม.ย. 2548 (00:56)
ขอโทษครับ ขอตอบใหม่พอดีพิมพ์ผิด ตรงคำตอบ บางส่วน ครับรูปตย.ที่1

mg = 50 N.

N = 43 N.

ดังนั้นมีความเร่งเท่ากับ 25 m/s^2กำหนด m = 5.1 kg

จากโจทย์ g = 9.8 m/s^2

รูปตย.ที่ 2 มี mg = 50 N.

N = 43 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 15 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.267

f = 11.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 13.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 2 มีความเร่ง = 2.65 m/s^2รูปตย.ที่ 3 มี mg = 50 N.

N = 37.5 N.

แอลฟา มีค่าเท่ากับ 25 องศา (จากการวัด)

ดังนั้น มิว = 0.466

f = 17.5 N.

ซิกม่าเอฟ = 14.5 N.

ดังนั้นรูปในตย. ที่ 3 มีความเร่ง = 2.84 m/s^2
44111134
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 9 เม.ย. 2548 (01:29)
ให้มวล m = 5k ทั้งสามรูป

รูปที่1 ความเร่ง = 5m/s^2

รูปที่2 ความเร่ง = 0 , u = 0.58

รูปที่3 ความเร่ง = 0.6 , u = 0.8 - -"
4711110359 (IP:203.148.136.67,203.209.51.71, 203.148.136.66,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 9 เม.ย. 2548 (09:04)
ใครจะตอบ ให้ส่ง SMS ถึงผมเท่านั้นนะครับ
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27102 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม