ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอนยาก! จริงหรือ?

โพสต์เมื่อ: 17:04 วันที่ 28 เม.ย. 2548         ชมแล้ว: 14,902 ตอบแล้ว: 25
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
สวัสดีครับ
ผมเป็นครูคณิตศาสตร์ที่เพิ่งได้รับหน้าที่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติ เนื่องจากสาระคณิตศาสตร์ สาระที่ 6 เรื่องทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีทักษะต่างๆ ย่อยๆอยู่ 6 อย่าง คือ
-การแก้ปัญหา
-การให้เหตุผล
-การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ
-การเชื่อมโยง
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผมจึงอยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละท่าน ว่ามีข้อคิดเห็นในเรื่องความสำคัญหรือความจำเป็นในแต่ละทักษะหรือไม่ อย่างไร หรือมีแนวทางในการสอนที่ดีในแต่ละทักษะอย่างไร โปรดให้คำแนะนำผมด้วย
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
จาก>>ครูพันธุ์ใหม่


ครูพต>>child_pot@hotmail.com(202.29.77.2,,)

จำนวน 23 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 29 เม.ย. 2548 (08:43)
ยังสอนเรื่อยๆ

ไม่ได้สนใจด้านทักษะอไรหรอก

ก็ยังงง เหมือนกัน

ช่วยหน่อยเด้อครู กขคง
ครุใหม่เมือนกัน (IP:202.29.77.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 8 พ.ค. 2548 (11:22)
ทักษะทั้ง 6 ด้านนั้นต้องใช้ในขณะที่กำลังสอนสาระคณิตศาสตร์ทุกสาระด้วยครูที่สอนเก่ง ๆ บางคนเขาก็สอนทักษะเหล่านี้ควบไปกับการสอนสาระคณิตศาสตร์ใด ๆ อยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการตั้งชื่อทักษะเหล่านี้ไว้ในสาระที่ 6 ค่ะ
ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4146 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 8 พ.ค. 2548 (11:35)
ขอโทษค่ะพิมพ์เพลินตามเจ้าของกระทู้

สาระที่ 6 แบ่งทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 5 ด้านค่ะ
ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4146 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 12 พ.ค. 2548 (16:01)
ขอบคุณมากครับ สำหรับทุกๆความคิดเห็น(แม้จะน้อยไปหน่อย)

แต่ผมยังมีอีกประเด็นที่สงสัย คือ ...

คำว่า ทักษะ/กระบวนการ เป็นคำๆเดียวกันหรือไม่

กล่าวคือ เราจะเรียกว่า "ทักษะกระบวนการ" หรือ "ทักษะและกระบวนการ"

โดยถ้าเราเทียบกับคำภาษาอังกฤษ คำว่า ทักษะ คือ skill

ส่วนคำว่า กระบวนการ คือ process ซึ่งไม่เหมือนกัน

ดั้งนั้น ในความคิดเห็นของผม จึงคิดว่า...

น่าจะเป็น 2 คำมากกว่า คือเป็นคำว่า "ทักษะและกระบวนการ"

และถ้าจะแบ่งมาตราฐานในสาระที่ 6 จะได้ว่าในส่วน "ทักษะ" คือ

- การสื่อสาร

-การเชื่อมโยง

-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-การให้เหตุผล

ในส่วน "กระบวนการ" คือ การแก้ปัญหาใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง โปรดให้คำแนะนำด้วย

ขอบคุณครับ***
ครูพต (IP:202.29.77.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 13 พ.ค. 2548 (08:40)
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคำคำเดียวมากกว่า เพราะได้ยินเขาและใช้คำว่า ทักษะกระบวนการ มาตั้งนานแล้ว และถ้าดูจากสาระที่ 6 ก็ไม่สามารถแยกได้เด่นชัดว่า มาตราฐานใด คือ ทักษะ มาตราฐานใด คือ กระบวนการ

เช่น การแก้ปัญหา ก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งต้องใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา และระหว่างการแก้ปัญหาในขั้นตอนต่างๆ ก็ต้องใช้ทักษะต่างๆ เข้ามาช่วย จึงจะทำงานได้สำเร็จ เป็นต้น

ซึ่งจะเห็นว่า ทักษะกับกระบวนการ จึงต้องมีและใช้ควบคู่กันไป จึงอาจจะเรียกโดยรวม เป็น "ทักษะกระบวนการเลยก็ได้"
*_* (IP:202.29.77.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 13 พ.ค. 2548 (09:23)
ชื่อเรียกก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าไปเครียดกับมันจนเกินไป

มาช่วยกันคิดว่าจะสอนยังไงให้บรรลุองค์ประกอบทั้งห้านั้นจะดีกว่าครูไผ่ (ชื่อจริงว่า "ไพจิตร" แปลว่า สวย) ก็ใช่ว่าจะสวยสมชื่อนัก แต่พยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ
ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4146 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 13 พ.ค. 2548 (09:30)
ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า มีเครื่องหมาย / ระหว่างทักษะกับกระบวนการ

เครื่องหมายนี้มีความหมายว่า "หรือ"

คำว่า "หรือ" ในคณิตศาสตร์ หมายความถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้
ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4146 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 1 ก.ค. 2548 (19:14)
แนะนำให้อ่านหนังสือ

ประมวลบทความหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บรรณาธิการ คือ อ.พร้อมพรรณ อุดมสิน และ อ.อัมพร ม้าคนอง

ISBN 974-13-3221-1

ราคา 150 บาท
สุรัชน์ (IP:202.29.77.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 4 ก.ค. 2548 (20:38)
ขอนำเสนอวิธีของ Polya

ซึ่งผมเองก็พยายามทดลองใช้อยู่

ก็ได้ผลบ้าง ตามศักภาพของตัวผู้สอนเอง

บรรยากาศของห้องเรียน

และตัวนักเรียนแต่ละคนรวมกันทั้งหมด

พร้อมทั้งพื้นเพบุญเก่ากรรมเก่า

ที่แต่ละคนได้มาจากระบบการเรียนการสอนของเราเองPolya เน้นสอนให้คิดเป็นการคิดเชื่อมโยง จึงสำคัญมากๆการเรียนเนื้อหาที่เป็นท่อนๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน

จึงไม่ส่งเสริมทักษะการคิดครูต้องทำหน้าที่อย่างหนักที่จะทำให้เด็กคิดให้ได้ทำอย่างไรที่เขาจะเกิดกระบวนการคิด เกิดความเข้าใจโดยตัวของเขาเองโดยครูเป็นผู้กระตุ้น ให้การเชื่อมโยงในเบื้องต้น

ให้น้อยที่สุดการใช้คำถาม ย้อนทักษะความรู้เก่าจะเป็นเทคนิคหลักอันหนึ่งป้อนคำถามให้คิด

ยั่วกระตุ้นให้คิดช่วยการเชื่อมโยง

แต่ต้องไม่รีบรุดที่จะให้คำตอบต้องไม่ให้คำตอบก่อนเวลาอันสมควรยิ่งถ้าทำให้นักเรียน คิดหาคำตอบได้เองยิ่งนับว่าประสบผลสำเร็จครูเพียงแต่ให้ clue หรือสิ่งที่จะนำไปสู่คำตอบ

และต้องเป็น clue ที่ต้องได้คิดถ้าจำเป็นก็ต้องเปลี่ยน clue หรือให้ clue เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้องฝึกทำครับ

ไม่ค่อยจะง่ายเท่าไหร่ผมเองเป็นครูใจดี พอสักพักก็มักจะใจอ่อนให้คำตอบ

แต่ก็ได้พยายามกระตุ้น ให้ได้คิดมากที่สุดสุดท้ายก็คือ การลงมือทำเอง

ในชนิดที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์การเลียนแบบการคำนวณอาจต้องลดน้อยลงไป

แล้วมาเพิ่มกระบวนการคิดวิเคราะห์

OK นะครับ

เดี๋ยวถ้ามีเวลา ผมจะมา quote ในส่วนที่อยู่ใน

หนังสือของ Polya ให้ดูภายหลังนะครับ
MathGuy (IP:202.12.97.111,10.177.64.18,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 พ.ย. 2548 (21:43)
ช่วยยกตัวอย่างการสอนเพื่อการฝึกพัฒนาทักษะทั้ง ๕ ด้าน หน่อยค่ะ บอก path link ก็ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
ครูบ้าน (IP:210.246.77.131,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 2 พ.ย. 2548 (23:19)
ทักษะ 5 ด้าน สามารถสอนไปพร้อม ๆ กับการสอนสาระที่ 1 - 5 หรือจะสอนเสริมก็ได้

ลองดูที่นี่ไหมคะ

ไปที่ http://www.krupai.net/ideal1.htm

เลือก ห้องกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์...
ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4146 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 13 ธ.ค. 2548 (15:40)
ขอแนะนำตัว เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะกระบวนการปฏิบัติ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยคะ ขอขอบคุณคะ
suvapran@hotmail.com (IP:203.114.100.71,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 24 ธ.ค. 2548 (13:57)
ผมทำรายงานอยู่อ่ะครับ(ม.3) เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ว่าคืออะไร มีกี่อย่าง อะไรบ้าง และอาคารย์เขาให้หากิจกรรมพัฒนามาด้วย1อย่างตอนนี้ผมหาความหมายของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ไม่ได้อ่ะครับ รบกวนช่วยแนะนำกันหน่อยครับ ส่งมาที่อีเมลก็ได้ครับ
sing_web@yahoo.com (IP:61.19.170.214,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 28 ธ.ค. 2548 (20:15)
ช่วยลงโพสต์เรื่องความหมายแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นี่ด้วยนะคะ แค่แสดงความคิดเห็นนิดหน่อยก็ยังดีค่ะ (รายงานส่งวันศุกร์นี้) ขอบคุณมากๆค่ะ
ม.3 (IP:203.114.110.109,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 31 ธ.ค. 2548 (18:37)
จะต่างหรือเหมือนไม่ทราบหรอกค่ะ เพราะสมัยที่เรียนมัธยมไม่มี ทราบแต่ว่าเด็กที่จบมัธยมแล้วมาต่อที่ ม.ราชภักน่ะ บวกลบคูณหารธรรมดายังทำไม่ถูกเลยค่ะ.. คุณครูขา
อาจารย์ขวัญ (IP:58.147.20.189,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 21 ก.พ. 2549 (20:37)
รบกวนด้วยนะค่ะทำรายงานอยู่อ่ะ(ม.3) เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ว่าคืออะไร มีกี่อย่าง อะไรบ้าง รบกวนจิงๆนะค่ะ หาเนื้องานไม่ได้เลย Showdea_yok@hotmail.com
Showdea
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 152 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 28 มี.ค. 2549 (12:21)
ดูรายละเอียดที่คู่มือการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐานของ สสวท.2546 หรือของกรมวิชาการ 2544 นะคะรายละเอียดเยอะเลยคะรวมทั้งวิธีการประเมินด้วย ตอนนี้กำลังทำวิจัยชุดการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสอยู่ แล้วจะวัดการพัฒนาด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยต้องค้นหนังสืออ้างอิงอีกเยอะเลยคะ
Jarin_buu@hotmail.com (IP:202.28.77.30,10.16.8.177,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 6 ก.ย. 2549 (23:43)
อยากทราบทฤษฏีของ ทักษะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำรายงานค่ะส่งให้หน่อยค่ะ
kaesinee_aey@hotmail.com (IP:202.133.154.182,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 7 ก.ย. 2549 (13:20)
(วันนี้ว่างมาก)การสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสามเหลี่ยมคล้าย1. บอกชื่อเรื่องที่จะสอน บอกผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.ทบทวนความรู้เดิมเรื่อง ความคล้าย นิยาม และลักษณะของสามเหลี่ยมคล้าย การสร้างรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันกับรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้

3. เข้าสู่บทเรียน3.1 ให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆก็ได้ เช่น มุมแหลม มุมป้าน มุมฉาก หน้าจั่ว ด้านไม่เท่า หรือด้านเท่า ที่พอเหมาะกับครึ่งหนึ่งของกระดาษโรเนียวขนาด A4 (ที่ครูแจกให้ 2 คน ต่อ 1 แผ่น)3.2 ให้สร้างรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งที่คล้ายกันกับรูปแรก ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม บนกระดาษ A4 ส่วนที่เหลือ3.3 ให้วัดความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเขียนควายาวกำกับไว้ที่ด้านทั้ง 6 (เพราะมี 2 รูป)3.4 ให้หาอัตราส่วนของความยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านที่ 1-3 ของรูปที่ 1 กับ ความยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านที่ 1- 3 ของรูปที่ 2 (ซึ่งจะได้ อัตราส่วนทั้งหมด 9 อัตรส่วน)3.5 ให้นำค่าอัตราส่วนเหล่านั้นมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบกับผลการทดลองของคนอื่นๆ3.6 อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายที่ว่า

"....อัตราส่วนของด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่เท่ากัน.........ย่อม......"3.7 ให้ตรวจสอบผลจากข้อสรุปอีกครั้ง (ถ้ามีเวลาพอ)3.8 ให้หาอัตราส่วนของด้านต่างๆของรูปที่ 1 คือ 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3:33.9 ให้หาอัตราส่วนของด้านต่างๆของรูปที่ 2 คือ 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, 3;33.10 ให้นำอัตราส่วนทั้ง 12 อัตรส่วนมาเปรียบเทียบกัน วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่3.11 อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายทำนองเดียวกับข้อ 3.63.12 นำอัตราส่วนในข้อ 3.4 มาเขียนในรูปสมการ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรส่วนของความยาวด้านของสามเหลี่ยมรูปที่ 1 และรูปที่ 2และความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของความยาวด้านของสามเหลี่ยมแต่ละรูป เช่น ด้านที่ 1/ด้านที่ 2 ของรูปที่ 1 และ ด้านที่ 1/ด้านที่ 2 ของรูปที่ 23.13 สอนการนำไปใช้โดยการให้ตัวอย่าง การคำนวณ(ตามเนื้อหาในหนังสือเรียน)(ตอนที่สอนจริงๆ ไม่ได้สอนอย่างนี้หรอก บอกสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายให้ ให้ตัวอย่าง แล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดไปเลย)ช่วยวิจารณ์ด้วยว่า ดี-ไม่ดี บกพร่อง อย่างไร ควรจะแก้ไข หรือเติมเต็มอย่างไรอ้อ ถ้าใช้ gsp ก็สะดวก ตรงที่ ไม่ต้องคำนวณหาอัตราส่วน คลิกดูได้เลย
np (IP:202.57.149.51,192.168.5.2,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 11 ก.ย. 2549 (14:29)
ผมขอเพิ่มเติม การค้นพบ "ความคล้าย" ที่ปรากฏ อยู่ในรูปแบบธรรมชาติเช่น- ถ้าเราวาดรูปสามเหลี่ยมบนกระดาษ A4 แล้วลองเอาไปขยายโดยเครื่องถ่ายเอกสาร- รูปขยายที่เกิดจากเงา หรือการขยายด้วยแว่นขยาย- รูปที่เกิดซ้อนๆกัน ในการมองแบบ perspective พวกเสาไฟฟ้า หรือ รางรถไฟ

ต้องให้เขาเห็น การเกิดขึ้น ของความคล้าย เสียก่อนแล้วค่อย ให้หาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความยาวของด้านต่างๆให้เขาได้ค้นพบเองว่า อัตราส่วนนี้ จะถูกรักษาไว้เสมอและให้เขาเป็นคนสรุปเอง


จริงๆ เรื่อง ความคล้ายนี้ สัมพันธ์อย่างมาก กับสัดส่วนค่าตรีโกณ sin cos tan ต่างๆ เมื่อมีมุมฉากเข้ามาร่วมด้วย

MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 23 ก.ย. 2549 (10:13)
คุณ MathGuy คงจะไม่ได้พิจารณาในข้อ 2 และไม่ได้คิดว่า เรื่องที่จะสอนนั้น คือ "สมบัติของสามเหลี่ยมคล้าย"

ไม่ใช่ "สามเหลี่ยมคล้าย"
np (IP:61.91.50.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 25 ก.ย. 2549 (17:10)
ครับ ที่ผมเพิ่มเติม คือ ข้อ 2 ของคุณ np นั่นเองคือ ย้อนกลับไปที่ การค้นพบ "ความคล้าย" ก่อนซึ่งน่าจะดีกว่า การให้นิยาม

ส่วนสมบัติต่างๆ ก็จะตามมาครับที่คุณ np เสนอมีขั้นตอนละเอียด ชัดเจนดีแล้วครับ

..............................................................................

ผมเพียงเสริมเพิ่มเติม ตรงความหมายของความคล้าย (นิยาม)
MG (IP:202.12.97.111,10.177.64.18,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 18 พ.ค. 2550 (17:34)
รัก
15478692526 (IP:124.121.97.176)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม