ปรากฏการณ์น้ำแข็งขั้วโลกละลายเมื่อโลกหมุนเร็ว !!

โพสต์เมื่อ: 21:35 วันที่ 13 ก.ค. 2548         ชมแล้ว: 17,960 ตอบแล้ว: 28
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
Source: http://www.nextstep.co.th

เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองในแต่ละรอบ สิ่งมีชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย และถ้าโลกหมุนรอบ
ตัวเองช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ย่อมส่งผลต่อโลกทั้งใบ

ในอดีตเมื่อกว่า 4,000 ล้านปีก่อน นักธรณีวิทยามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโลกเต็มไปด้วยน้ำทะเล
และหินชั้น(Sedimentary Rock) ที่ถือกำเนิดอยู่ภายใต้น้ำตั้งแต่ยุคนั้น ซึ่งหลักฐานนี้ได้ขัดแย้ง
กับความเชื่อของนักดาราศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์ในโลกดึกดำบรรพ์มีความสว่างเพียง 70
เปอร์เซ็นต์ของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันเท่านั้น แต่มันกลับมีขนาดที่ใหญ่กว่า สาเหตุที่ทำให้เป็นเช่น
นั้นก็เพราะว่าแรงดึงดูดในตัวมันทำให้ขนาดของมันค่อยๆลดลงในขณะที่อุณหภูมิก็สูงขึ้นอย่าง
ช้าๆโลกจึงปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งไม่ใช่น้ำทะเล

จากข้อถกเถียงนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พากันหาคำตอบถึงความเป็นจริง โดยการตั้งสมมติฐานว่า
ภูเขาไฟที่มีอยู่มากมายในอดีตได้ระเบิดพ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมายังอากาศ ซึ่งก๊าซเหล่า
นั้นมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันกว่า 1,000 เท่า โลกจึงเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกและมีอากาศ
อบอ้าว อากาศที่อบอุ่นขึ้นนี้ทำให้น้ำแข็งค่อยๆละลาย และกลายเป็นน้ำดังที่นักธรณีวิทยากล่าวไว้

ถึงแม้ว่าสมมติฐานนี้จะค่อนข้างลงรอยกันได้ระหว่างนักดาราศาสตร์ และนักธรณีวิทยา แต่ว่าใน
ส่วน ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นอาจจะมากเกินไป ดังนั้น G. Jenkins
แห่ง National Center for Atmospheric Research รัฐโคโลลาโด ผู้ที่เสนอว่าปริมาณ
ของก๊าซดังกล่าวน่าจะมากเกินจริง เขาจึงเสนอทฤษฎีใหม่ ว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นมาจากโลก
ในอดีตหมุนเร็วกว่าโลกในปัจจุบันและเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำแข็งละลาย

ตามแบบจำลองของ G. Jenkins โลกในอดีตหมุนรอบตัวเองประมาณ 14 ชั่วโมงต่อ 1 วัน
แต่ปัจจุบันโลกใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม คือ 24 ชั่วโมง โดยการหมุนรอบตัวเองของโลกนั้น
เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์และน้ำในมหาสมุทร จึงเกิดแรงต้านการหมุนของโลก

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงการหมุนรอบตัวเอง ผลกระทบต่อสภาวะอากาศจึงตามมา ถ้าหากว่าโลก
เมื่ออดีต ปกคลุมไปด้วยน้ำทะเลและไม่มีแผ่นดินเลย อีกทั้งน้ำที่มีอยู่ยังสามารถสะท้อนแสงจาก
ดวงอาทิตย์ได้น้อยกว่าแผ่นดิน การดูดกลืนจึงทำได้ดีกว่า ส่งผลให้มันเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
์สะสมไว้มาก อุณหภูมิของโลกจึงอยู่ในระดับอบอุ่น เพราะพลังงานที่ตัวมันสะสมมีมาก มันก็ย่อม
จะแผ่รังสีออกไปยังชั้นบรรยากาศมากเช่นกัน

ดังนั้นโลกในยุค 4,000 ล้านปีก่อนตามทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์อย่าง G. Jenkins จึงไม่ได้มี
น้ำแข็งปกคลุม ด้วยเหตุที่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเร็วมาก และการหมุนตัวอย่างเร็วนี้ทําให้นํ้าทะเล
มีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำทะเลในปัจจุบันถึง 10 องศาเซลเซียส เมื่ออากาศบริเวณด้านบนสูงก็ย่อมไม่
สามารถทำให้น้ำแข็งตัวได้


FoRcE_oF_ScIeNcE & Mathermatic
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 156 ดวง

จำนวน 24 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 12 มี.ค. 2549 (18:59)
แต่โลกจะหมุนเร็วยังไง1น้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายเพราะโลกจะต้องเปลี่ยนแกนอยู่แล้ว เมื่อก่อน(ไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้ว)แถวแอฟริกา ฮาวาย ก็อยู่แถวขั้วโลกเหมือนกัน

2เมื่อดวงอาทิตย์ไกล้จะดับมันต้องขยายตัวก่อนจะเป็นซุปเปอร์โนว่า ตอนนั้นดวงอาทิตย์คงกลืนดวงทุกดวงแถบนี้หมดแล้วล่ะ

แค่นี้ก่อนนะเราต้องสอนการบ้านน้องก่อน บาย
เด็กม1เหมือนกัน (IP:203.113.57.36,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 12 มี.ค. 2549 (21:25)
โลกของเราเคยเป็นดาวเคราะห์แห่งธารน้ำแข็งมาก่อน เคยผ่านยุคน้ำแข็งมาก็หลายยุค ครั้งสุดท้ายเมื่อ 20,000 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกเพียง 6 องศาเซลเซียส น้ำแข็งปกคลุมแม้กระทั้งบริเวณเส้นศูนย์สูตร
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 12 มี.ค. 2549 (22:35)


23510
โลกเปลี่ยนทิศของแกนการหมุนรอบตัวเอง ซึ่งจะเห็นชัดในรอบ 12,000 ปี และกลับมาเหมือนเดิมในรอบ 21,000 ปี จะทำให้ฤดูกาลสลับกับปัจจุบัน ช่วงที่ซีกโลกเหนือเคยเป็นฤดูร้อนจะเปลี่ยนเป็นฤดูหนาว และช่วงที่เคยเป็นฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเป็นต้น

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 12 มี.ค. 2549 (22:47)


23511 วงโคจรของโลกจะยืดออกมีความรีมากขึ้น และกลับมารีน้อยลงในทุกๆ รอบระยะเวลา 95,000 ปี ช่วงที่วงโคจรของโลกรีมากขึ้นอุณหภูมิของโลกค่อยๆ ลดลงจนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธารน้ำแข็งขยายตัวหมายเหตุ ความเร็วในการโคจรและการหมุนรอบตัวเองของโลกจะผันแปรเป็นปฏิภาคผกผันกับระยะทางระว่างโลกกับดวงอาทิตย์ เมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ความเร็วในการโคจรและหมุนรอบตัวเองจะเร็วขึ้น และจะช้าลงเมื่อโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ในส่วนของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ตามกฎของเคปเลอร์นิวตันพบว่า “ขนาดของแรง จะแปรผกผันกับ ค่ากำลังสองของระยะห่างระหว่างวัตถุ” หรือกฎการแปรผกผันยกกำลังสอง” (Inverse square law)

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 12 มี.ค. 2549 (22:55)


23512
อาการเอียงของแกนการหมุนรอบตัวเองของโลก ซึ่งปัจจุบันทำให้แสงอาทิตย์ส่องตั้งฉากระหว่างละติจูด 23 องศา 30 ลิปดาใต้ ถึง 23 องศา 30 ลิปดาเหนือ แต่ในความเป็นจริงอาการเอียงของแกนโลกจะผันแปรอยู่ระหว่าง 21 องศา 30 ลิปดา ถึง 24 องศา 30 ลิปดา จะเห็นได้ชัดเจนในรอบ 42,000 ปี แกนโลกเอียงมากขึ้นฤดูร้อนจะร้อนมากขึ้นฤดูหนาวก็จะหนาวมากขึ้น แกนโลกเอียงน้อยลงฤดูร้อนจะร้อนน้อยลงฤดูหนาวจะหนาวน้อยลงดังนั้น เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกจะลาย เพราะโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ความเร็วในการโคจรและหมุนรอบตัวเองจะเร็วขึ้น และจะช้าลงเมื่อโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ภาพอนุเคราะห์โดย : อ.น้อม งามนิสัย มศว

ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2936 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 15 มี.ค. 2549 (15:52)
ถ้าอย่านั้น ก็แปลว่า นำแข็งจะต้องละลายมากขึ้นซิครับ

เพราะ ว่าบรรยากาศที่ปกคลุมโลก ถูก มลพิษ ทำลาย

ความร้อนก็ร้อนมากขึ้น นำแข็งก็ละลายมากขึ้น

เหตุการณ์ที่จะเข้าสู่ยุคนำแข็งก็เกิดเร็วขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าต้อนเด็กผมคิดว่า ขั้วโลกมีการคลื่นที่ได้ แต่สิ่งที่ผมเคยคิดเป็นความจริง แต่เหตุการณ์ ต่างๆๆจากที่เคยสังเกตุมา

ต้อนนี้อากาศก็เริ่มกว่า ปกติ สมัยผมเด็กๆ อากาศไม่ได้แบบนี้

ต้อนนั้น หนาว จนต้องใส่สือกันหนาว สมัยนี้ความหนาว

เหมือนแค่อยู่ในห้องแอร์ บ้างที่หนาว มีฝนตกเฉย อีกวันก็ร้อน

อีกวันก็หนาว แปลว่าคงใกล้เข้ามาแล้ว ผมคิดว่าคงอีกไม่น่านแน่นอน
ThaiHack
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 153 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 มี.ค. 2549 (11:07)
ละลายมากขึ้นทุกวันแน่ ๆ ครับ แต่เมื่อไหร่จะน้ำท่วมโลก ไม่ทราบเหมือนกันครับ ถึงตอนนั้น ผมคงสบายไปแล้วละครับ
คนรักจักรวาล
ร่วมแบ่งปัน296 ครั้ง - ดาว 164 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 มี.ค. 2549 (19:19)
ถ้าน้ำท่วมโลก วัฏจักรของการเกิดสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหรือเปล่า
ไม้ขีด
ร่วมแบ่งปัน52 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 14 ส.ค. 2550 (20:57)
น้ำท่วมโลกแก้ปัญหาได้ทางเดียวคือปลูกป่านะคะ หันมาทำกันเถอะ อย่าทำให้ในหลวงท่านผิดหวังอีกเลยนะ
โดนัท (IP:222.123.81.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 16 ส.ค. 2550 (21:16)
ช่วยกันปลูกค้นไม้ให้โลกทั้งใบกลายเป็นสีเขียวดีกว่าครับ จะได้มีความชื้นแก่ทุกคน
มะพร้าว (IP:222.123.68.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 17 ส.ค. 2550 (23:04)
น้ำท่วมโลกแก้ไขไม่ได้หรอก นั่นมันหนังแล้วมั้ง เลิกคิดบ้าๆบอๆอย่านี้ซะทีได้ไหม
ผักกระเฉด (IP:222.123.84.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 20 ส.ค. 2550 (20:29)
ไม่รู้มั่งเลยเหรอว่าน้ำท่วมโลกแก้ได้คือปลูกป่าน่ะ ไอ้เกรียน แกหัดทำอะไรให้โลกซะมั่งดิไอ้นักธุรกิจขี้โกง
A.B.C. (IP:222.123.85.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 21 ส.ค. 2550 (14:26)
ฉันว่ากว่าเราจะปลูกต้นไม้เสร็จน้ำแข็งขั้วโลกคงละลายไปหมดแล้วแน่เลยล่ะ เพราะโลกนี้ที่ไม่มีความสวยงามเพราะว่าโลกนี้กำลังจะดับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ใครว่าโลกแตกเป็นเรื่องไกลตัว พี่ราชพฤกษ์คุณสมควรแล้วที่เลิกดูหนังเรื่องช้างแมมม็อธ คุณตอบไปหลายกระทู้แต่ฉันก็ยังไม่เชื่อคุณอยู่ดี มันเป็นกฏของโลกเกิดมาแล้วต้องดับไปเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนมนุษย์อ่ะ เกิดมาแล้วยังต้องตายไปเลย จะไม่เรียกว่าความตายหนีพ้นได้ยังไง มันไม่จริง พี่ราชพฤกษ์เอาคำนี้มาจากไหนคะ และคุณทุกคนต้องหันมาส่งความคิดเห็นแก่ฉันว่าสิ่งมีชีวิตหลังโลกแตกคือชาติใหม่หรือเปล่าช่วยตอบหน่อยด่วนเลย ฉันยังไม่รู้ ตอบมาไม่งั้นตายคาที่ทำงานแน่ๆ
ปานทิพย์ (IP:222.123.66.253)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 22 ส.ค. 2550 (18:40)
ที่โลกแตกเพราะชาติใหม่กำลังมาใช่ไหมคะ
ลูกโป่ง (IP:58.147.92.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 22 ส.ค. 2550 (22:48)
ต้องใช่ซิครับลูกโป่ง เวลาที่สมัยก่อนน้ำท่วมโลกแล้วก็เลยกลับมาเป็นชาตินี้ที่เราอยู่เนี่ย หลังโลกแตกครั้งต่อไปเลยกลับมาเป็นชาติหน้ายังไงล่ะ
ชินวิวัฒน์ (IP:222.123.69.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 28 ส.ค. 2550 (21:16)
เคยดูรายการย้อนรอยบ้างไหมคะ จะได้หัดปลูกป่าซักทีไอ้ชั่ว (ว่านักธุรกิจขี้โกงนั่นแหละ)
พี่วาด (IP:124.157.201.208)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 18 ก.ย. 2550 (19:25)
การแก้ปัญหาโลกแตกคือยกเว้นการทำพลังงานนิวเคลียร์ ถ้าขืนทำต่อไป เหอะ โลก...แตก
บุษราพร (IP:222.123.134.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 17 ต.ค. 2550 (00:57)
ต้นไม้ทำให้เกิดความชื้น หวังว่าคนอื่นเข้าใจบ้าง ต้นไม้ต้นนี้ปลูกที่วัด เป็นต้นไม้ของผม ผมจะทำให้โลกเย็นในคราวนี้หละ พวกคุณทุกคนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ได้ ด้วยการปลูกต้นไม้นะครับ[ เลิกโกงแผ่นดินซักทีเถอะ ไอ้พวกขี้โกง ]
ราชพฤกษ์ (IP:124.157.160.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 17 ต.ค. 2550 (07:57)
ปลูกที่วัดก็เป็นต้นไม้วัดอ่ะ จเป็นต้นไม้ผมยังไงเป็นต้นไม้ของทุกคนบนโลกดีกว่าแต่มีผมดูแลดีไหมคร๊าบ
นิด (IP:125.25.27.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 18 ต.ค. 2550 (23:45)
ก็ดี แต่ผมปลูกดอกหน้าวัวได้แล้วนะ ที่วัดอุโมงค์
ราชพฤกษ์ (IP:124.157.200.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 3 ธ.ค. 2550 (14:29)
ผมว่าน่าจะไม่ได้เสียค่าอะไรเลยนะเพราะว่าโลกไกลแตกควรรีบทำอะไรที่อยากทำและรีบสัง่พ่อสั่งแม่เอาไว้ เฮิอ..........เฮิอ......ก่อนครับทุกคน
gen_2050@hotmail.com (IP:125.24.212.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 3 ม.ค. 2551 (11:27)
เปง ได้ ปะ คับ ว่า เกี่ยว กับ สนามแม่เหล็กโลก กำลัง ออ่น แรง ลง มีผล อะ

ถ้าลองคิดแบบ เด็กๆ ดู นะ ขั้วแม่เหล็กโลก ถูกปกคุ้มด้วย นำแข็ง แม่เหล็กธรรมดา ยังเสื่อม เลย แต่ ก้ น่า จะ มี ท.บ. รองรับ ได้นะ หรือ ปะ
Bug YhOk
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 130 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 30 พ.ค. 2553 (09:56)
ช่วยๆกันหน่อยคับ เราจะด้ายอยู่นานๆ
นี่ก้อเปนความรู้ แต่ว่าก้อต้องช่วยกันปลุกต้นไม้เยอะๆคับ
ถ้าขี้เกียดปลุกต้นไม้ **เราก้อจะได้ไปจากโลกนี้อย่างเร็วมากคับ**
hbk1818@gmail.com (IP:118.173.221.203)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 30 พ.ค. 2553 (10:01)
ปลูกต้นไม่คับ ลดโลกร้อน
ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน
ไม่แน่คับ*เราอาจจะซิมองเท่ง*ก่อนโลกแตกอีกคับ
hbk1818@gmail.com (IP:118.173.221.203)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม