องค์การสันนิบาตชาติ สันนิบาตชาติ

โพสต์เมื่อ: 11:10 วันที่ 13 ก.พ. 2549         ชมแล้ว: 54,308 ตอบแล้ว: 16
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
องค์การสันนิบาตชาติ

สันนิบาตชาติ เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย และสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม
ค.ศ. 1920 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา
สันนิบาตชาติมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ
1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญา
2. ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

อุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่ง คือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ


สันนิบาตชาติ เป็นองค์การกลางระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1919 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ องค์กรประกอบด้วย
- สมัชชา (General Assembly) เป็นที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่างๆ มีสิทธิออกเสียงได้ประเทศละ 1 เสียง
- คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยสมาชิกประเภทถาวร คืออังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมณี รัสเซีย สำหรับสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเพราะมีนโยบายไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศยุโรป
- สำนักเลขาธิการ (Secretariat) ทำหน้าที่ธุรการทั่วไป
- ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International court of Justice) ทำหน้าที่พิจารณากรณีพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก มีสำนักงานตั้งอยู่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ แต่ขึ้นตรงต่อองค์การสันนิบาตชาติโดยตรง


ข้อสังเกต
ในการก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเพราะต้องปฏิบัติตามลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) ซึ่งมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวหรือผูกพันทางการเมืองกับประเทศทางยุโรป นับเป็นความบกพร่องที่สำคัญที่สุดขององค์การสันนิบาตชาติ

สรุปจาก
ชุลีพร สุสุวรรณ. ความรู้รอบตัว(ฉบับทั่วไป).
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:ทิพย์วิสุทธิ์,2541

วงศกร ภู่ทองและอลงกต ศรีเสน. สรุปเนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.ปลาย.
กรุงเทพฯ:เดอะบุ๊ค, มปป.

http://www.mfa.go.th/web/856.php?code=t


กล.ว(203.113.57.105,,)

จำนวน 16 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 18 ส.ค. 2549 (17:20)
ประวัติองค์การสันนิบาตชาติ
anu_un.ae@hotmail.com (IP:125.24.158.125,192.168.1.14,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 6 ธ.ค. 2550 (11:33)
ความคิดเห็นก็ดี แตน้อยไปนิดนึง ต้องการความคิดเห็นที่เยอะหวานี้นะครับ ช่วยเอามาเพิ่มทีนะครับ
ก็ดีนะครับ (IP:125.26.228.20)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 14 ม.ค. 2551 (09:06)
อยากรู้ลึกๆกว่านี้นะค่ะ ช่วยเพิ่มเติมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
deerzanalux_2@hotmail.com (IP:125.26.27.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 1 ก.พ. 2551 (12:26)
น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้นะคะ
aumaim01@hotmail.com (IP:203.172.252.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 เม.ย. 2551 (16:16)
น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้นะคับจะได้มีความรู้มากกว่านี้นะ
namomam@hotmail.com (IP:125.26.108.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 1 พ.ย. 2551 (14:14)

เนื้อหาส่วนนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการค้นคว้าทำรายงาน


maemae-poohpooh@msn.com (IP:118.173.37.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 3 ธ.ค. 2551 (17:26)

น่าจะเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้ค่ะ


nongling_ka@hotmail.com (IP:203.172.188.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 26 มิ.ย. 2552 (16:33)
เนื้อหายังไม่มากพอสำหรับค้นคว้า
sacappy@hotmail.com (IP:202.149.25.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 9 ก.ค. 2552 (13:45)

น่ามีภาพประกอบบรรยายไปด้วยครับ


watsa555@hotmail.com (IP:118.172.217.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 15 ก.ค. 2552 (09:37)

เนื้อหาเอาให้มากกว่านี้หน่อยไม่เพียงพอสำหรับทำโครงงานและมีรูปภาพนิดเดียวเอง


pongpon37@hotmail.com (IP:112.142.240.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 4 ก.ย. 2552 (19:10)

น้อยไปเปล่า


l.ady-mayu@msn (IP:203.144.180.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 20 ก.ย. 2552 (22:45)

มันน้อยไปน่ะ ค่ะ


Nongna_07Ahotmail.com (IP:124.120.140.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 20 ธ.ค. 2552 (16:35)

อยากให้เพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้ เพราะจะได้เข้าใจมากขึ้น อยากให้มีวัตถุประสงค์และโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ให้มากขึ้น


lunla396@hotmail.com (IP:202.28.66.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 13 ม.ค. 2553 (00:34)

อยากได้เนื้อหามากกว่านี้ค่ะ


ลิงกินกล้วย (IP:202.149.25.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 2 ก.ย. 2553 (22:30)
อยากได้รูปอ่ะ

ทำรายงานไม่ได้

รูปน้อยมากมายเรย

ขอรูปหน่อยค่ะ
pink_pink32@hotmail.com (IP:118.173.65.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 8 ธ.ค. 2553 (10:31)

อยากได้จำนวนสมาชิกอะ


yeed
ร่วมแบ่งปัน82 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม