ด่วน!ช่วยสรุปเคมีม.4อย่างง่ายหน่อยคับ(พรุ่งนี้สอบเเล้ว)(ช่วยเด็กคนนี้หน่อยนะ)

โพสต์เมื่อ: 14:39 วันที่ 16 ก.ค. 2549         ชมแล้ว: 63,278 ตอบแล้ว: 59
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
เอาเคมีม.4ถ้าใครมีหนังสือก้อคือ บทที่ 1กับ2ก้อคือเรื่อง อะตอม เเละตารางธาต ที่เกี่ยวกับพวก เลขต่างๆ การจัดอิเลกตรอน ไอโซโทป สเปกตรัม และก้อแบบจำลอง
เเล้วก้อมี ตารางธาต ก้อคือสมบัตต่างๆ ของธาตตามหมู่,คาบ
(ขนาดอะตอม-รัศมีไอออน-ไอออไนเซชัน-อิเลกโทรเนกาติวิตี-สัมพรรคภาพอิเลกตรอน เลขออกซิเดชัน )เเล้วก้อบทที่2 พันธะเคมีทั้ง 3อย่าง
ขอรบกวนหน่อยนะคับ....เป็นสรุปแบบง่ายๆ แต่อาจจะละเอียดหน่อยก้อได้ ...จิงๆเเล้วผมอ่านมาบ้างแล้วเเหละแต่ในหนังสือมันไม่ค่อยรุเรื่อง...............ช่วยหน่อยนะคับ

................................ขอบคุณมากครับ...


dr_crouch ม.4(203.113.66.9,,)

จำนวน 52 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 16 ก.ค. 2549 (16:01)
ช่วยหน่อยคร้าบ...บ..บ.. ช่วยๆกันหน่อยคับ

ขอร้อง................................

.......ด้วยความนับถือ

.......ขอบคุณคับ
วิงวอน (IP:203.113.66.9,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 16 ก.ค. 2549 (16:11)
ดีค่ะ..มาติวด้วยกันนะ จาได้สอบเหมือนกันอะค่ะก้อสรุปๆคร่าวๆนะค่ะ

-อะตอม คืออนุภาคที่เล็กที่สุดของสารทุกชนิดไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำมห้สูญหายไปได้

-แบบจำลอง คือ สิ่งที่คนสร้างขึ้นเพื่อจำลองสิ่งหนึ่งตามความคิดในการศึกษา

-ทฤษฏีอะตอม คือข้อความจริงที่สามารถพิสูจน์หรืออธิบายได้แบบจำลองอะตอม

มีผู้เสนอไว้ทั้งหมด 4คน

1.ดอลตันได้เสนอไว้ว่า อะตอมเป็นทรงกลม มีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำให้สูญหายได้2.ทอมสันได้ศึกษาการนำไฟฟ้าของหลอดรังสีแคโทด

ได้เสนอไว้ว่า อะตอมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน(+) และอิเล็กตรอน(-) อนุภาคทั้งสองกระจายอยู่ทั่วอะตอม

*อะตอมทุกชนิดมีอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบ

*มิลลิแกนได้ทดลอง/คำนวนหาค่าประจุของอิเล็กตรอนพบว่ามีประจุเท่ากับ 1.60*10^-19C และมีมวล 9.11*10^-28g

*โกลด์ชไตน์เป็นผู้ค้นพบโปรตอน(+)โดยศึกษาการนำไฟฟ้าของหลอดรังสีแคโทดและเปลี่ยนชนิดของก๊าซที่บรรจุในหลอด..3.รัทเทอร์ฟอร์ดได้ศึกษาโดยการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นคำบางๆได้ข้อสรุปว่า บริเวณตรงกลางอะตอมน่าจะมีอนุภาคที่มีประจุบวก(+)และมีมวลสูงกว่าอนุภาคแอลฟา

ได้เสนอไว้ว่าอะตอมประกิบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางมีประจุไฟฟ้าบวกและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆ

*เซอร์ เจมส์ แชดวิกได้ค้นพบ อนุภาคนิวตรอน4.โบร์ได้ศึกษาการสเปกตรัมของธาตุ

ได้เสนอไว้ว่า อะตอมเป็นวงกลมมีนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนตรงกลางมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆคล้ายกับวงโคจรดาวเคราะห์แต่ละวงมีระดับพลังงานเฉพาะตัว..**เด่วจะสรุปเรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอมอีกทีนะค่ะ
เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
ร่วมแบ่งปัน521 ครั้ง - ดาว 176 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 16 ก.ค. 2549 (16:20)
อนุภาคมูลฐานของอะตอม*อะตอมประกอบด้วย อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอนโดยมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน-เลขอะตอม เป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน (p=e)

-เลขมวล เป็นตัวเลขที่แสดงผลรวมของโปรตอนและนิวตรอน (p+n)-ไอโซโทป คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลต่างกัน

-ไอโซบาร์ คือ อะตอมของธาตุชนิดต่างกันที่มีเลขมวลเท่ากันแต่มีเลขอะตอมไม่เท่ากัน

-ไอโซโทน คือ อะตอมของธาตุชนิดต่างกันที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันแต่มีจำนวนโปรตอนต่างกัน**ต่อไปเป็นเรื่องสเปกตรัมของธาตุนะค่ะ
เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
ร่วมแบ่งปัน521 ครั้ง - ดาว 176 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 16 ก.ค. 2549 (16:45)
สเปกตรัม เอาแบบคร่าวๆนะค่ะ..*สเปกตรัม คือ แสงที่ให้รังสีที่มีความถี่เฉพาะ สเปกตรัมเมื่อผ่านไปยังสเปกโทรสโคปจะถูกแยกออกเป็นแสงสีรุ้งหรือแสงขาว

-สเปกตรัมแสงขาวมีทั้งหมด7แถบ ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

**แสงสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด ความถี่และพลังงานสูงสุด

**แสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุด ความถี่และพลังงานต่ำสุด

-แสงที่คนเราสามารถมองเห็นได้จะอยู่ในช่วง 400-700นาโนเมตรต่อมาเป็นเรื่อง..การคำนวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า*มักซ์ พลังค์ได้สรุปไว้ว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่น

สูตรการคำนวนมี3สูตรนะค่ะ

1. E = hV

2. V = c/l(แลมดา) หรือ c = l(แลมดา)*V

3. E = hc/l(แลมดา)เมื่อ..

E คือพลังงาน (J)

h คือค่าคงที่ของพลังค์ มีค่า 6.626*10^-37 (Js)

V คือความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็น(Hz) หรือ (s^-1)

c คือความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่า 3.0*10^8 m/s

l คือความยาวคลื่น (m) นิยมแต่นาโนเมตร ( 10^-9 m)

**การจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นเรื่องต่อไปค่ะ
เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
ร่วมแบ่งปัน521 ครั้ง - ดาว 176 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 16 ก.ค. 2549 (17:11)
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม

สรุปมาจากที่เรียนพิเศษอะค่ะ..1.พิจารณาค่า IE เป็นเกณฑ์อิเล็กตรอนที่มีค่า IEใกล้เคียงกันเป็นระดับพลังงานเดียวกัน ถ้าค่าIEต่างกันมากแสดงว่าระดับพลังงานก็จะต่างกันด้วย

2.จำนวนอิเล็กตรอนแต่ละระดับพลังงานมีได้ไม่เกิน 2n^2 ใช้ได้กับระดับพลังงานที่1-4เท่านั้น ตั้งแต่ระดับพลังงานที่5-7อิเล็กตรอนมีได้มากสุดเท่ากับ 32 ใช้สูตร 2n^2ไม่ได้

3.จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน8อิเล็กตรอน

4.จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานถัดจากชั้นนอกสุดเข้ามามีอิเล็กตรอนไม่เกิน18 ถ้าเกินต้องนำส่วนที่เกินบรรจุในระดับพลังงานชั้นถัดไปส่วนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย( sub shell)

ใช้หลักการ3ข้อคือ1.หลักการกีดกันของเพาลี

-อิเล็กตรอนคู่หนึ่งคู่ใดในออร์บิทัลเดียวกันต้องมีสมบัติไม่เหมือนกันเช่นลักษณะการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอน

-บรรจุอิเล็กตรอนลวในออร์บิทัลได้สูงสุด2อิเล็กตรอนเท่านั้น

2.หลักของเอาฟบาว

-การบรรจุอิเล็กตรอนต้องบรรจุในออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ำสุดและว่างอยู่ก่อนเสมอจะทำให้พลังงานรวมมีค่าต่ำสุดและอะตอมเสถียรมากที่สุด

-กฏของฮุนด์ ถ้ามีหลายออร์บิทัลและแต่ละออร์บิทัลมีพลังงานเท่ากันในบรรจุอิเล็กตรอนในลักษณะที่ทำให้มีอิเล็กตรอนเดียวมากที่สุดเมื่ออิเล็กตรอนเหลือจึงบรรจุเป็นคู่เต็มออร์บิทัล

3.การบรรจุเต็มหรือบรรจุครึ่งจะทำให้อะตอมมีความเสถียรมากกว่าการบรรจุแบบอื่นๆ
เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
ร่วมแบ่งปัน521 ครั้ง - ดาว 176 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 16 ก.ค. 2549 (17:21)
โห....เนื้อหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย..ตอนอ่านว่าไม่เยอะนะค่ะ แต่ตอนพิมเนี่ยจิ เยอะๆๆตาลายหมดแย้ว

**เด่วขอตัวไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะค่ะแล้วจะมาสรุปเรื่องต่อไปให้ค่ะ

ปล.พิมพ์เร็ว พิมผิดพิมถูกยังไงขอโทษด้วยนะค่ะ
เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
ร่วมแบ่งปัน521 ครั้ง - ดาว 176 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 ก.ค. 2549 (17:51)


37888
โครงสร้างอะตอมจอห์น ดอลตัน เป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม สรุปว่า

1. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก เรียกว่า อะตอม แบ่งแยกไม่ได้ และสร้างขึ้นหรือทำลายให้สูญหายไปไม่ได้

2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีมวลเท่ากัน มีสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ3. อะตอมของธาตุสองชนิดอาจรวมตัวกันด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เกิดเป็นสารประกอบได้หลายชนิด

2. ทอมสัน ทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคโทด พบว่าไม่ว่าจะใช้ก๊าซใดบรรจุในหลอด

หรือใช้โลหะใดเป็นแคโทด จะได้รังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบ พุ่งมาที่ฉากเรืองแสงเหมือนเดิม เมื่อคำนวณหาอัตราส่วนของประจุต่อมวล (e/m)

ของอนุภาค จะได้ค่าคงที่ทุกครั้งเท่ากับ 1.76 x 108 คูลอมบ์ต่อกรัม สรุปว่า อะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า

อิเล็กตรอนรูป 2.3 หลอดรังสีแคโทดที่มีขั้วไฟฟ้าในหลอดเพิ่มอีกสองขั้วเพื่อทำให้เกิดสนามไฟฟ้า 3. โกลดชไตน์ ดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด เมื่อเปลี่ยนชนิดของก๊าซ พบว่า อนุภาคที่มีประจะบวกมีอัตราส่วนของประจุ

ต่อมวลไม่คงที่ ถ้าใช้ก๊าซไฮโดรเจน จะได้อนุภาคบวกมีประจุเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนจึงเรียกอนุภาคบวกว่า โปรตอน

4. มิลลิแกน ทำการทดลองหาค่าประจุของอิเล็กตรอน เท่ากับ 1.60 x 10-19 คูลอมบ์ และเมื่อนำไปคำนวณหามวล ของอิเล็กตรอน จะได้เท่ากับ 9.11 x 10-28 กรัม

5. รัทเทอร์ฟอร์ด, ไกเกอร์ และมาร์สเดน ยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ พบว่า อนุภาคส่วนใหญ่จะวิ่งเป็น

เส้นตรงผ่านแผ่นทองคำ นาน ๆ ครั้งจะเบนไปจากแนวเส้นตรง และน้อยครั้งมากที่อนุภาคจะสะท้อนกลับมากระทบ

ฉากบริเวณหน้าแผ่นทองคำ

6. เลขอะตอม คือ ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอน

7. เลขมวล คือ ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอน

8. ไอโซโทป คือ อะตอมต่าง ๆ ของธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลต่าง ๆ เช่น 11H, 21H และ 31H

9. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ วิธีเขียน เลขอะตอมไว้มุมล่างซ้าย และเลขมวลไว้มุมบนซ้ายของสัญลักษณ์ เช่น 23 11 Na

10. การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม

วิธีการใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส คือ การศึกษาสเปกตรัมของสารหรือธาตุแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่มองเห็นได้มีความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร แสงสีต่าง ๆ ในแถบสเปกตรัมของแสงได้แก่ ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดงแสงสีม่วง มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด แต่มีความถี่สูงที่สุด และมีพลังงานสูงสุดแสงสีแดง มีความยาวคลื่นมากที่สุด แต่มีความถี่ต่ำที่สุด และมีพลังงานต่ำสุดมักซ์ พลังค์ สรุปว่า พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นนั้นE = พลังงาน จูล (J)h = ค่าคงที่ของพลังค์ มีค่า 6.625 x 10-34 จูลวินาที (Js)= ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Hz)C = ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสูญญากาศ = 3.0 x 108 m/s= ความยาวคลื่น (m) (1 นาโนเมตร เท่ากับ 10-9 เมตร)

สเปกโตสโคป เป็นเครื่องมือสำหรับแยกสเปกตรัมของแสงขาว และตรวจเส้นสเปกตรัมของธาตุที่ถูกเผา การทดลองใช้ลวดนิโครมจุ่มลงในกรดไฮโดรลอริกเข้มข้น (HCI) แตะสารประกอบที่ต้องการทดสอบ นำไปเผาบนเปลวไฟ สังเกตสีของเปลวไฟ และใช้สเปกโตสโคปสังเกตสีของเส้นสเปกตรัม1. สีของเปลวไฟ หรือเส้นสเปกตรัม เกิดจากส่วนที่เป็นโลหะ (ion +) ในสารประกอบชนิดนั้น ๆ2. ธาตุแต่ละชนิด มีเส้นสเปกตรัมเป็นลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน ลักษณะของเส้นสเปกตรัมจึงเป็นสมบัติเฉพาะตัวประการหนึ่งของธาตุ เส้นสีเขียวที่เห็นจากแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ เกิดจาก ไอปรอท 11. การศึกษาเรื่องสเปกตรัมของสารหรือของธาตุ สรุปได้ว่า1. เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงาน จึงขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้อะตอมไม่เสถียร อิเล็กตรอนจึงคาย พลังงานเท่ากับพลังงานที่ได้รับเข้าไป พลังงานส่วนใหญ่ที่คายออกอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฎเป็นเส้น สเปกตรัม2. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน อาจมีการเปลี่ยนข้ามขั้นได้3. อิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียส4. ระดับพลังงานต่ำอยู่ห่างกันมากกว่าระดับพลังงานสูง ระดับพลังงานยิ่งสูงขึ้นจะยิ่งอยู่ชิดกันมากขึ้น

12. นีลส์ โบร์ สร้างแบบจำลองว่า อิเล็กตรอนในอะตอมวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสเป็นชั้น ๆ หรือเป็นระดับพลังงานมีค่าพลังงานเฉพาะคล้าย ๆ กับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซึ่งแบบจำลองนี้ใช้ได้ดีกับอะตอมขนาดเล็กที่มี

อิเล็กตรอนเดียว เช่น ไฮโดรเจนเท่านั้น13. พลังงานไอออไนเซชัน (IE) คือ พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสถานะก๊าซMg(g) + IE1 Mg+(g) + e-Mg+(g) + IE2 Mg2(g) + e-พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของธาตุใดก็ตาม ล้วนมีค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับพลังงานไอออไนเซชัน ลำดับอื่น ๆ ของธาตุเดียวกัน เพราะอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปตัวแรกได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อยที่สุดค่าพลังงานไอออไนเซชันใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอิเล็กตรอนได้

คำถาม กำหนดปฏิกิริยาต่อไปนี้ก. Zn(s) Zn(g) ดูดพลังงาน 130 kj/molข. Zn(s) Zn2+(aq) + 2e- ดูดพลังงาน 737 kj/molค. Zn2+(g) Zn2+(aq) ดูดพลังงาน 2046 kj/molผลรวมของค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่หนึ่ง และที่สองของสังกะสีเป็นเท่าใดในหน่วย kj/mol

1) 607 2) 1179 3) 1439 *4) 2653

14. จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน = 2n2อิเล็กตรอนในระดับพลังงานสูงที่สุดของแต่ละธาตุ เรียกว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอน3919K มีการจัดอิเล็กตรอน เป็น 2, 8, 8, 1 (หมู่ 1 A คาบ 4)

15. แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก สรุปได้ว่า1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่มีทิศทางแน่นอน บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ เท่านั้น2. โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานไม่เหมือนกัน ขึ้นกับจำนวนอิเล็กตรอนและระดับพลังงานของ อิเล็กตรอนนั้น3. อิเล็กตรอนที่มีพลังงานต่ำอยู่ในบริเวณใกล้นิวเคลียสมากกว่าอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง

xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 16 ก.ค. 2549 (17:53)model

xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 16 ก.ค. 2549 (17:53)cathod ray tube

xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 16 ก.ค. 2549 (17:54)


37889
ส่งไหม่

xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 16 ก.ค. 2549 (17:55)


37890
อีกอัน

xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 16 ก.ค. 2549 (18:05)
เอา web ไปดีกว่า
http://www.school.net.th/library/snet5/index.html
xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 16 ก.ค. 2549 (18:30)
อืม...ค่ะ ลองไปดูในเวปก้อได้ค่ะสรุปคล้ายๆกันอะค่ะ แต่ของเราต้องนั่งสรุปเองอะ..ส่วนเรื่องขนาดอะตอม-รัศมีไอออน-ไอออไนเซชัน-อิเลกโทรเนกาติวิตี-สัมพรรคภาพอิเลกตรอน เรื่องพวกนี้ต้องจำแนวโน้มให้ได้ค่ะ ถ้าจำแนวโน้มได้ก็คงไม่ยาก และเรื่องออกซิเดชั่นก็ไปท่องเกณฑ์ให้ได้มีทั้งหมด 6ข้ออะค่ะปล.ขอให้สอบได้นะ เราก้อจะสอบเหมือนเดิมกัน

มีไรแอดมาได้นะถ้าเป็นเรื่องเคมีอะ.. Nutjung_ny@hotmail.com
เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ
ร่วมแบ่งปัน521 ครั้ง - ดาว 176 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 1 ก.ย. 2549 (16:47)
อ่านแล้วได้ความรู้มากๆๆๆ

ขอบคุณครับ
โคนัน (IP:124.157.230.168,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 1 ก.ย. 2549 (18:38)
เนื้อหาพันธะเยอะมากเลย โดยเฉพาะโคเวเลนต์
1234 (IP:58.9.63.186,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 25 ก.ย. 2549 (11:07)
IE จะดูตามหมู่ เรียงไปจากมากไปน้อยได้ว่า 1 3 2 4 6 5 7 8

EA ก็จะได้ว่า 2 1 3 5 4 6 7 ส่วนหมู่8จะไม่มีเพราะเสถียรมากๆ

EN จะมีตัวสูงๆอยู่ไม่กี่ตัวที่เหลือก็เรียงตามหมู่ก็จะมี F>O>Cl>N>Br>S นอกจากนี้ก็เรียงตามหมู่
Gifted ม3 สายวิทย์ (IP:61.47.85.93,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 26 ก.ย. 2549 (09:57)
ได้ความรู้กลับคืนมาแล้วอีกครั้ง ขอบคุณมากๆนะค่ะ
p_pandaso@hotmail.com (IP:203.113.45.42,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 30 ธ.ค. 2549 (22:55)
ช่วยบอกประวัติของ ฮันท์ ไกเกอร์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันหน่อยนะครับ
ferrari-car@thaimail.com (IP:58.181.196.93)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 19 พ.ค. 2550 (14:38)
มูลบานของอะตอมคืออไรตอบด้วยคับ
sarayutchai@hotmail.com (IP:203.156.45.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 19 พ.ค. 2550 (21:08)
อนุภาคมูลฐานของอะตอม:(พูดง่ายๆ) คือ เป็นส่วนประกอบย่อยๆของอะตอม ซึ่งจะประกอบ โปรตรอน อิเลคตรอน นิวตรอน ค่ะ ความจริงยังมีส่วนที่เล็กกว่า โปรตรอน นิวตรอน ก็มีค่ะ

นั้นก็คือ "ควากซ์" กับ "เล็ปตอน"
Colodinate Colvalent
ร่วมแบ่งปัน1249 ครั้ง - ดาว 328 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 23 พ.ค. 2550 (00:36)
หนูพึ่งจะเรียนวิทย์ คณิตได้2วัน ท้อจังเลยค่ะเพราะพื้นฐานคณิตไม่แน่นพอต้องฝึกทำใช้ไหมค่ะ พี่ ๆช่วยติวก้อแล้วกันนะค่ะ ขอบใจหลายเด้อค่ะ
noreko@.com (IP:203.172.104.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 26 พ.ค. 2550 (08:50)
อยากทราบประวัติของรอเบิร์ต แอนดรูส์ มิลลิแกน หน่อยครับ

แล้วก็ประวัติของเทอร์ฟอร์ด และ ของเซอร์เจม์ แชดวิค

พร้อมรูปของแต่ละท่านด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
konlayoot_joke@hotmail.com (IP:203.113.45.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 7 มิ.ย. 2550 (19:29)
จิงคับ เรียน วิท คนิต ม.4 ได้3 อาทิตแระอ่ะคับ พื้นฐานแทบจะมะมีเรย เสียดายน่าจะตั้งจัยเรียนตอนม.ต้นอ่ะคับ แต่ป๋มก้อจะพยายามงับ ทู้กคนอย่าท้อน๊า สุ้ๆๆๆๆๆๆๆ จะเข้ามาศึกษาบ่อยๆคับ พี่ๆช่วยๆติวป๋มทีนะคร๊าฟฟฟฟฟ
`๑`-hanamigi-`๑` (IP:125.26.41.89)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 9 มิ.ย. 2550 (20:58)
สอนแบบง่ายๆแบบว่าฟังเพื่อนมาอีกที มันจำง่ายดี ไอโซโทป (ป.ปลา) โปรตรอนจะเท่ากัน

ไอโซโทน (น.หนู) นิวตรอนจะเท่ากัน ไอโซบา (บ.ใบไม้) ตัวบน เท่ากัน ((ตัวในที่นี้หมายถึง

ตัวที่อยู่ด้ายซ้ายบนของ ธาตุอะตอม เช่น+1 +2 +3 เป็นต้น))
พอเข้าใจ (IP:202.5.80.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 9 มิ.ย. 2550 (21:06)
REPที่27 อธิบายถูกต้องค่ะ แต่ว่า "ตัวในที่นี้หมายถึง

ตัวที่อยู่ด้ายซ้ายบนของ ธาตุอะตอม เช่น+1 +2 +3 เป็นต้น"
เข้าใจเจ้าของREPที่27อธิบายค่ะ(แต่อันนี้ถ้าคนอื่นๆเข้ามาอ่าน อาจจะงงก็ได้นะ) ดังนั้นเจ้าของกระทู้ที่27 ควรจะพิมว่า "ตัวที่ว่า คือตัวเลขที่อยู่บนซ้ายของธาตุหรือตัวเลขที่อยู่บนซ้ายของธาตุที่อยู่ในรูปของไอออนที่มีประจุเป็น 1+ 2+ 3+ 3- 2- 1- เป็นต้น" จะได้ไม่งง ไม่งั้นคนอื่นๆ อาจจะอ่านแล้วคิดแล้วคิดอีก แล้ว+1 +2 <---ไม่ใช่เลขประจุค่ะ แต่เป็นเลขออกซิเดชัน ค่ะ ต้องพิมตัวเลขก่อน แล้วค่อยตามเครื่องหมาย + -ทีหลังค่ะ ถ้าเอาเครื่องหมายขึ้นก่อนจะไม่ใช่เลขประจุไอออน แต่จะเป็นเลขออกซิเดชันทันที จะคนละความหมายทันทีตัวที่อยู่บนซ้ายบนที่ว่าคือ เลขมวล ไม่ใช่ ประจุไอออน นะ ถ้าพูดให้ถูก คือ 1+ 2+(เลข1+ 2+ 3+) มันต้องอยู่ขวาบนของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อย่างเช่น 1123Na+ หรือ1327Al3+

อย่างNaไอออน เลข23คือเลขมวลอยู่ซ้ายบน ส่วนเลขประจุ1+ จะอยู่ขวาบน

อย่างAlไอออน เลข 27 คือเลขมวล อยู่ซ้ายบน ส่วนเลขแสดงประจุคือ 3+ อยู่ขวาบน
Colodinate Colvalent
ร่วมแบ่งปัน1249 ครั้ง - ดาว 328 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 19 มิ.ย. 2550 (18:29)
ช่วยตอบให้หน่อยน่ะค่ะ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน การหาเวเลนต์อิเล็กตรอน การหาหมู่ของธาตุ การหาคาบ ช่วยอธิบายรายละเอียด และยกตัวอย่างให้หน่อยนะค่ะ ต้องรีบทำส่งอาจารย์ ในวันที่ 19 /06 /50
มีเรื่องต้องการถามด่วน (IP:203.188.34.213)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 19 มิ.ย. 2550 (19:05)
อยากทราบว่าในการบรรจุอิเล็กตรอนจึงบรรจุในระดับพลังงาน 4s ก่อนที่จะบรรจุในพลังงานย่อย 3D
ผักกาด (IP:203.113.41.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 20 มิ.ย. 2550 (15:09)
ขอบคุณมากๆค่ะ
ฝนค่ะ (IP:61.7.153.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 8 ก.ค. 2550 (20:09)
แล้วการเรียงอนุภาคแบบไอออไนเซชั่นจากน้อยไปมากเป็นยังไงอ่ะครับ
aew1234
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 16 ก.ค. 2550 (17:28)
1.ช่วยเปงกำลังใจให้ด้วย พรุ่งนี้สอบเคมี
นู๋ (IP:203.155.117.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 16 ก.ค. 2550 (18:18)
เรียน วิท-คณิต ห้อง 1 ปวดหัวมากเลย ไม่อยากหลอกใคร แต่ก้ไม่อยากตก โอย ปวดหัว เด็กห้อง1 ยังต้องหลอกเดวนี้ไม่ไหวไม่ไหว
คนอยากเก่ง (IP:61.91.164.235)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 21 ก.ค. 2550 (12:01)
คือเราจะพิมเลขให้มันห้อยท้ายชื่อธาตุยังไงค่ะ ช่วยเราหน่อย
3233 (IP:125.26.27.212)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 21 ก.ค. 2550 (23:27)
พันธะโคเวเลนซ์ต่างจากพันธะไอออนิคอย่างไร

สารประกอบพันธะโคเวเลนซ์และพันธะไอออนิคอมีอะไรบ้างค่ะ
เด็กวิทย์ (IP:125.24.255.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 21 ก.ค. 2550 (23:53)
พันธะโคเวเลนซ์ต่างจากพันธะไอออนิคอย่างไร

สารประกอบที่มีพันธะโคเวเลนซ์และพันธะไอออนิคอมีอะไรบ้างค่ะ

ช่วนเราหน่อย
เด็กวิทย์ (IP:125.24.255.63)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 22 ก.ค. 2550 (08:45)
พันธะโควาเลนต์ ต่างจาก พันธะไอออนิกตรงที่

1.ในแง่ของการเกิดพันธะ

-พันธะไอออนิก เกิดระหว่าง โลหะกับอโลหะ(ยกเว้นBeกับB)โดยที่

โลหะจ่ายe-ออกไปกลายเป็น"ไอออนบวก"

อโลหะ รับe-เข้ามา กลายเป็น "ไอออนลบ"

ไอออนบวกกับไอออนลบที่เกิดขึ้นจะเกิดการดึงดูดกัน เกิดเป็น พันธะไอออนิก

(สรุป การเกิดพันธะไอออนิก เกิดจากไอออนบวกและไอออนลบดึงดูดกัน)

-พันธะโควาเลนต์ เกิดระหว่าง อโลหะ กับ อโลหะ(รวมถึงโลหะBeกับB)

โดยเกิดจากการนำวาเลนซ์e-มาใช้ร่วมกัน(แชร์)

2.จุดเดือด-จุดหลอมเหลว โดยปกติไอออนิกจะสูงกว่าเสมอ(ยกเว้น ถ้าเป็นโควาเลนต์แบบโครงผลึกร่างตาข่าย เพราะการเดือดของโครงผลึกร่างตาข่ายหรือไอออนิกจะเป็นการทำลายพันธะโดยตรง[แรงยึดเหนี่ยวภายใน] ซึ่งจะต้องใช้พลังงานความร้อนสูงมากๆ แต่โควาเลนต์ปกติ ที่จุดต่ำเพราะ มันแค่ไปทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล[แรงภายนอก] ไม่ได้ไปทำลายพันธะโดยตรง)

3.การละลายน้ำ

- ไอออนิก ดูจากการท่องการตกตะกอน

-โควาเลนต์ ดูความีขั้วไม่มีขั้ว

4.การเรียกชื่อสาร

-ไอออนิก อ่านโดยตรง ไม่ต้องอ่านเลยที่ห้อย

-โควาเลนต์ ต้องอ่านเลขที่ห้อยด้วย

5.การเขียนสูตร

-ไอออนิก เป็นสูตรอย่างต่ำที่สุดแล้ว ไม่สามารถเขียนเป็นสูตรโมเลกุลได้

-โควาเลนต์ สามารถเขียนเป็นสูตรโมเลกุลได้

6.หน่วยที่เล็กที่สุด ของ.....

-ไอออนิก คือ ไอออน(ทั้งไอออนบวกและไอออนลบ)

-โควาเลนต์ คือ โมเลกุลสารประกอบของโควาเลนต์ ก็ พวกกรด ต่างๆ สารประกอบของอโลหะกับอโลหะ เป็นต้น

สารประกอบของพันธะไอออนิก โลหะกับอโลหะ เป็นต้น
Colodinate Colvalent
ร่วมแบ่งปัน1249 ครั้ง - ดาว 328 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 4 ก.ค. 2551 (18:36)

อ่านแล้วเด้อโหดมากๆกว่าจะอ่านจบ<มีความรู้แน่นเลยครับ>


supakdee3@hotmail.com (IP:124.157.228.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 4 ก.ค. 2551 (19:21)

ถ้ารู้ตัวว่าความรู้ไม่พอก็ ไปหาเพิ่มซะ  รู้ตัวตอนนี้น่ะดีแล้วครับเป็นกำลังใจให้นะ


deeloed@hotmail.com (IP:58.8.135.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 17 ส.ค. 2551 (09:29)

พี่ๆครับ ผ๋มยุ่ ม.2 แต่ได้เรียนเรื่องการหาหมวดหมู่ของธาตุอ่า หานังไงหรอ
แบบว่า นับวงอ่ะ? 2 8 16 32 อะไรไม่รู้ เกี่ยวกับ เลขอาตมิกนับเบอร์ด้วยอ่ะ

   ถ้ารู้ช่วยหน่อยนะครับ ส่งมาที่เมลล์ผมเลย   ขอบคุณงับบ


ชมาชิก Audition fam-~L๏v€_St๏rry~


love_kp@hotmail.com (IP:125.26.234.92)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 23 ต.ค. 2551 (13:31)

ขอคุณ  เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ   กับ xx

ด้วยน่าคราฟที่เสนอสิ่งดีดีงะคราฟ


StationLOVE
ร่วมแบ่งปัน7 ครั้ง - ดาว 43 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 4 ม.ค. 2552 (19:08)

พันธะเคมีคือเเรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของธาตุเพื่อเกิดเป็นสารประกอบ  ธาตุแบ่งออกเป็น โลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ


Maprang_lovefriend@msn.com (IP:125.24.81.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 4 ม.ค. 2552 (19:16)

พลังงานพันธะคือพลังงานที่ใช้สลายหรือสร้างพันธะชนิดเดียวกัน (สร้าง-คาย-สลาย-ดูด)
-โมเลกุลหรืออะตอมต้องอยู่ในสถานะก๊าซ
-มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมล
-บอกความแข็งแรงของพันธะได้


Maprang_lovefriend@msn.com (IP:125.24.81.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 26 ก.พ. 2552 (16:07)

วันนี้อาจเป็นดินที่ไร้ค่า  
วันหน้าอาจเป็นฟ้าที่ไร้ดิน?


เด็กวิทย์ คณิต (IP:118.173.117.236)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 13 เม.ย. 2552 (19:07)

adj & adv ครับ


01 (IP:114.128.9.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 29 พ.ค. 2552 (22:30)

ขอคุณครับใกล้สอบพอดี


supamongkol
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 18 ก.ค. 2552 (11:05)

กิจกรรมที่2.2หน้า38 ใครรู้ช่วยบอกที

จะได้ส่งรายงานเร็วๆ


Nittaya (IP:125.26.206.17)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 29 ก.ย. 2552 (07:21)

ขอคุณค่ะ


a (IP:113.53.5.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 5 พ.ย. 2552 (13:47)

ขอบคุณครับ


supamongkol
ร่วมแบ่งปัน21 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 20 ม.ค. 2553 (17:17)
ขอบคุณทุกคนนนนนนนนนนน.........
ying_345@yahoo.co.th (IP:118.172.243.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 19 ก.ย. 2553 (14:08)
ขอบคุณ เด็กวิทย์ อยากเรียนวิศวะเหอๆ ,Colodinate Colvalent ,xx มากกกกก

ทำให้เราได้ความรู้จากเรื่องยากหลายเป็นเรื่องง่าย
wise (IP:27.130.64.166)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 23 ก.พ. 2554 (16:34)
จิงๆก็ชอบเคมีอ่ะนะ

แต่เซ็งครูชะมัดเลย

ม่ายรู้สอนให้ใครฟัง

คุยกับกระดานมั้ง

พอถามก้อม่ายตอบ

ม่ายรู้จะหวงไปทามมัย

ความรู้อ่ะ

ม่ายเข้าจัยแกจิงๆ

from...เด็กวิทย์

ที่ชื่อ like
afterlove_am@hotmail.com (IP:182.52.156.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 20 ส.ค. 2554 (15:27)
ขอบคุณมากที่ทำให้อะไรๆดีขึ้นไปเยอะเลย
ai-mary@hotmail.com (IP:180.183.174.156)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 13 ก.ย. 2554 (08:33)
ประจุของอิเล็กตรอนต่างจากประจุของโปรตอนอย่างไร
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแรงนิวเคลียร์หรือไม่
gluy-narak@hotmail.com (IP:118.172.248.64)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม