อยากทราบเรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ครับ

โพสต์เมื่อ: 17:28 วันที่ 1 ม.ค. 2550         ชมแล้ว: 85,291 ตอบแล้ว: 26
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ผู้ตรวจสอบบัญชี ครับว่า
- อาชีพนี้ทำงานอย่างไรบ้างครับ
- ต้องจบ คณะบัญชี อย่างเดียวใช่หรือไม่
- ต้องเรียนบัญชี สาขาไหนครับ
- พอจบ บัญชี ตรี แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อครับ ต้องไปสอบที่ไหนต่ออีกบ้าง
- เงินเดือนประมาณเท่าไรครับ ทั้งสตารท์ และ สูงสุด เคยได้ยินว่าเกินแสนจริงหรือเปล่าครับ


limi(58.8.186.143)

จำนวน 23 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 10 เม.ย. 2550 (21:26)
เงินเดือนเกินแสนเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ
ooh
ร่วมแบ่งปัน4 ครั้ง - ดาว 149 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 20 เม.ย. 2550 (15:37)
ถ้าเป็นกิจการตรวจสอบของตัวเองได้อ่ะค่ะ ถึงจะรวย
chivass4@hotmail.com (IP:61.90.220.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 2 พ.ค. 2550 (13:35)
จิงๆๆๆค่ะเคยได้ยินว่าเกินแสนด้วยถ้ามีชื่อเสียง
khai_jeaw@hotmail.com (IP:210.86.135.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 14 พ.ค. 2550 (18:38)
ได้มากกว่าแสนแต่ต้องเก่งจริง ถ้าคุณทำได้ก็ได้จริง
py (IP:202.91.18.200)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 6 ก.ย. 2550 (11:49)
สายงานนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่จะมี carrier path ที่แน่นอน และมีโอกาสเงินเดือนเป็นแสนนะคะ (ประมาณ 10 ปี อะค่ะ ถ้าทนได้)
auditor big 4 (IP:203.107.217.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 10 ต.ค. 2550 (18:12)
เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

โดยมีหน้าที่เป็นผู้ที่แสดงความเห็นว่างบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามความตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปครับ

ส่วนจะเป็นผู้สอบบัญชีได้นั้น ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีมีคล่าวๆ ดังนี้1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์3. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็น ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ7. ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต8. ต้องผ่านการทดสอบตามที่อธิบดีกำหนด

สำหรับคำถามที่ว่าเงินเดือนของผู้สอบบัญชีเป็นเท่าไรนั้น ก็แล้วแต่ครับว่าเราเลือกเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนหรือเลือกที่จะเปิดกิจการสอบบัญชีเอง ถ้าเป็นลูกจ้าง เงินเดือนที่ได้ก็แล้วแต่ว่าเป็นลูกจ้างของกิจการไหน บริษัทใหญ่หรือเล็กครับ ส่วนที่ว่าเงินเดือนเกินแสนนั้น หายากจริง ๆ ในระดับลูกจ้างครับ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับ
sukitau
ร่วมแบ่งปัน18 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 26 ต.ค. 2550 (15:07)
ดิฉันจบบริหารธุรกิจสาขาบัญชีอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอันดับแรกต้องทำอย่างไรบ้างต้องไปสมัครที่ไหนขอรายละเอียดหน่อยค่ะ
kittywiw@hotmail.com (IP:58.10.87.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 28 ต.ค. 2550 (20:29)
ถ้าต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต คุณจะต้องไปฝึกงานกับสำนักงานตรวจสอบบัญชี และขึ้นทะเบียนเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชี โดยต้องฝึกงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมง

และต้องไปสอบอีก 6 วิชา ได้แก่ บัญชี 1, 2 สอบบัญชี 1, 2 กฎหมาย คอม ซึ่งใน 6 วิชานี้ คุณจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 3 ปีถ้าคุณทำได้ทั้ง 2 อย่างนี้ คุณก็จะรับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตลองดูนะคะโชคดีค่ะ
neng (IP:202.57.175.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 11 ธ.ค. 2550 (17:05)
ช่วงระยะเวลาที่ฝึกงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีมีเงินเดือนให้ไหมค่ะและสำนักงานตรวจสอบบัญชีแถวรัชดาภิเษกมีไหม
kittywiw@hotmail.com (IP:58.10.87.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 17 ธ.ค. 2550 (15:56)
อยากทราบว่า ถ้าเป็นผู้ตรวจสอบ บริษัทไหน มีรับบ้างคะ อยู่แถวไหน ที่ไม่ใช่ Big4 อะคะ
Ooh (IP:58.9.177.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 11 ม.ค. 2551 (14:57)
ขอถามหน่อยจิ คือถ้ายังอยู่ปี3-ปี4 อยู่อ่ะ ถ้าไปฝึกงาน หรือว่าทำpart time จะนับรวมเป็นการเก็บชั่วโมงฝึกหัดงานกับผู้สอบบัญชี หรือเปล่าอ่ะค่ะ
pla (IP:58.8.87.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 24 ก.พ. 2551 (21:07)
<P>อยากทราบว่า...ถ้าไปต่อหอการค้า แล้วเข้าคณะบัญชี สาขาผู้ตรวจสอบบัญชี จะหมายถึงการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโดยตรงเลยหรือเปล่า แล้วถ้าจบมาจะไปสอบได้เลยหรือเปล่า...</P>
Predominate (IP:125.24.56.74)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 14 มี.ค. 2551 (14:00)
<P><FONT face="times new roman, times, serif">หนูอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสาขาไหนดี&nbsp; ระหว่างบัญชีบริหารกับบัญชีตรวจสอบภายใน&nbsp; และทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรค่ะ</FONT></P>

<P><FONT face="Times New Roman">ขอบคุณค่ะ...เด็กล่าฝัน</FONT></P>

<P>&nbsp;</P>
Inec200@hotmail.com (IP:124.120.207.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 17 พ.ค. 2551 (14:57)
<P>จบบัญชีสาขาไหนก็สามารถเป็นผู้ตรวจสอบได้เหมือนกัน</P>

<P>แต่ถ้าสาขาการสอบบัญชี&nbsp; จะแน่นกว่าเพราะได้มีการเรียนเฉพาะทางด้านการตรวจสอบโดยตรง</P>

<P>และเหมือนที่บอกไว้กระทู้ข้างต้นคือ</P>

<P>เก็บชั่วโมง&nbsp; ได้&nbsp; 3000&nbsp; ชั่วโมง&nbsp; สอบ&nbsp; 6&nbsp; วิชา ใน&nbsp; 3 ปี</P>

<P>(ดูแล้วเห็นว่าง่ายแต่ที่จริงนั้นยากๆ)</P>

<P>แนะนำว่า</P>

<P>ในเวลาเรียนควรศึกษาวิชาบัญชีอย่างท่องแท้ อย่างมั่วแต่เล่น</P>

<P>และควรเข้าใจอย่างลึกซึ้ง(เข้าใจที่มา-ที่ไปของรายการบัญชี)&nbsp; เพราะถ้าจำเอาเด๋วก็ลืม</P>

<P>***ตอนนี้ก็กำลังจะจบ&nbsp; และกำลังอ่านหนังสือเตรียมเหมือนกัน</P>

<P>สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ</P>

<P>&nbsp;</P>
เด็กบัญชี พ.พ. (IP:203.107.203.166)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 25 พ.ค. 2551 (18:44)
<P>อยากทราบว่าพอจบแล้วแล้วจะไปขึ้นทะเบียนและสอบยังไงอะค่ะ</P>

<P>&nbsp;</P>
poohjung_90@hotmail.com (IP:202.5.87.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 20 ก.ค. 2551 (00:31)
ทำงานเป็นพนักงานบัญชีและอยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเราสามารถใช้ความรู้จากงานที่ทำไปใช้ในการเก็บชั่วโมงบัญชีได้ใหมคะ
pitsamai_piK@hotmail.com (IP:118.172.95.218)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 6 ส.ค. 2551 (19:46)
นักศึกษาที่จบด้านบัญชีมาจะสมัครงานที่ไหนบ้างค่ะ
t_t (IP:118.173.76.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 8 มี.ค. 2552 (15:01)

- อยากทราบว่า 20 อันดับของบริษัทตรวจสอบบัญชี ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีบริษัทอะไรบ้างค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อย (ด่วน) 


s_udapoma@hotmail.com (IP:58.9.133.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 25 มี.ค. 2552 (11:46)
เคยซื้อหนังสือ+ซีดี ของ Tax Business Accounting Center มาอ่านคะ ชุดละ� 1,800� ขอบอกว่าคุณภาพหนังสือแย่มาก พิมพ์ผิดเยอะ� ส่วนซีดี ที่ให้ฟังก็เดี๋ยวเสียงดัง เสียงค่อย คนอ่านก็ออกเสียงควบกล้ำไม่ชัด ทำให้เรารู้สึกว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือคะ� แต่ถ้าไม่คิดมากก็ลองหาซื้อดูค่ะ ที่ศูนย์หนังสือจุฬา
CATE (IP:125.24.146.186)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 4 ส.ค. 2552 (23:57)

ตอนนี้ทมงานอยู่ กทม. จะย้ายมาเชียงใหม่จะสมัครงานได้ที่ไหนบ้างค่ะ เรียนจบบัญชีมาค่ะ จะรู้ได้ไงว่าที่ไหนเค้ารับสมัครได้บ้างค่ะ


noo_pooh38@hotmail.com (IP:58.64.31.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 10 ส.ค. 2552 (19:26)
ยากมากเลยหรอครับเนี่ย
พึ่งจะเรียน ปี2เองอยากเป็นผู้ตรวจสอบ
บ.ช. พ.ต. ปี2 (IP:125.24.97.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 9 ต.ค. 2552 (21:53)

ถ้าเรียนสาขาการเงินมาจะไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ไหม
ถ้าไม่ได้มีวิธีไหนบ้างค่ะหรือเลือกเรียนหน่วยกิตบัญชีเพิ่มได้ไหม


kra_18@msn.com (IP:114.128.123.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 2 พ.ค. 2555 (15:13)
ผมอยากจะรุ้ เรียนจบชันชีบันฑิต แล้วจะไปสอบหรือฝึกหะดงานผุ้สอบบันชี ที่ไหน อย่างไร


082-6820598 โปรดโทรมาชี้แนะที ผมจะได้ลองเรียนดุ
lhongcabal@hotmail.com (IP:125.25.108.91)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม