การดุลสมการ

โพสต์เมื่อ: 01:11 วันที่ 4 ก.พ. 2550         ชมแล้ว: 12,008 ตอบแล้ว: 3
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์
คือว่าอยากทราบอ่ะค่ะว่าการดุลสมการทำยังไง พอดีคุณครูท่านไม่ได้สอน
ช่วยอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยนะคะ เนื่องจากเป็นคนหัวไม่ดีอ่ะค่ะ -_-"


innosent
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 149 ดวง

จำนวน 3 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 5 ก.พ. 2550 (17:34)
ชนิดของปฏิกิริยาเคมี

ยึดเกณฑ์การถ่ายโอนอิเลคตรอน จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.NON-REDOX REACTION หมายถึงปฏิกิริยาที่

ไม่มีการให้และ รับ e หรือรับeหรือให้ eอย่างเดียว

2. REDOX REACTION หมายถึงปฏิกิริยาที่มีทั้งการให้และรับeเกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งมีผลให้เลขออกซิเดชันของธาตุ

ต่างๆเปลี่ยนไป REDOX แบ่งออกเป็น 2 ปฏิกิริยาย่อย คือ

A. OXIDATION REACTION คือปฏิกิริยาที่

สารมีการให้e หรือปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มค่าเลขออกซิเดชันของธาตุในอนุภาคต่างๆ1. Zn ---> Zn2+ + 2e

0 ---> 2+2. HCl ---> Cl2

-1 ---> 0

-2-

B. REDUCTION REACTION คือปฏิกิริยาที่

สารมีการรับe หรือปฏิกิริยาที่มีการลดค่าเลขออกซิเดชันของธาตุในอนุภาคต่างๆ1.Cu2+ + 2e ---> Cu

+2 - - - - - - - > 02.KMnO4 --->MnCl2

+5- - - >+2

พิจารณาREDOX

EX 1 Zn ---> Zn2+ + 2e ------ (1)

Cu2+ + 2e ---> Cu ------ (2)

(1)+(2 )

Zn + Cu2++ 2e - - - > Zn2++ 2e + Cu

Zn + Cu2+- - - > Zn2+ + CuEX 2

+5 -1 +2 0

KMnO4+ HCl ---> KCl+ MnCl2+H2O+ Cl2

RE

OX-3-

EX 3Cu + HNO3 ---> CU(NO3) + H2O + NO2EX 4PbS + H2O2 ---> PbSO4 + H2OA.สมการอย่างง่าย จะใช้วิธีการสังเกต

โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ

1.ทำอะตอมของโลหะให้เท่ากันก่อน

2.ตามด้วยอนุมูลกรดหรืออโลหะ

3.จากนั้นทำให้ H และO เท่ากัน

EX 5

△

KMnO4 - - - - - -> K2MnO4 + MnO2 + O21.เติม 2 หน้า KMnO4ทำให้ K เท่ากัน

ซึ่งยังผลสมการสมดุล-4-

EX 6

△

K2Cr2O7 - - - - - -> K2CrO4 + Cr2O5 + O2

1.เติม 2 หน้า K2CrO7 ทำให้ Cr ทางซ้ายมี 4 ตัว

2.จากนั้นเติม 2 K2CrO4 เพื่อทำให้ Cr เท่ากัน

△

2K2Cr2O7 - - - - - ->2K2CrO4 + Cr2O5 + O23.เติม 3/2 หน้า O2 เพื่อดุลอะตอมของ O ทางซ้ายและขวาเท่ากัน 14 อะตอม△

2K2Cr2O7 - - - - - ->2K2CrO4 + Cr2O5+3 O2

2

4.เอา 2 คูณตลอด

△

4K2Cr2O7 - - - - - ->4K2CrO4 +2Cr2O5+3 O2

-5-

EX 7H3PO4 + Ca(OH)2 - - - -> Ca(PO4)2 + H2OB.การดุลโดยใช้เลขออกซิเดชัน

มีหลักการดังนี้

1.หาว่าตัวใดมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน

2.หาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าใด ถ้ามีจำนวนอะตอมให้คูณไปด้วย

3.หา ค.ร.น ของค่าที่เปลี่ยนแปลง

4.เอา ค.ร.น ตั้ง จากนั้นเอาค่าที่เปลี่ยนแปลงมาหารได้ตัวเลขเท่าใด ใส่ที่คู่ของมัน

5.ใช้วิธีสังเกตอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนข้อ A-6-

EX 8Fe3+ +I-1 - - - -> Fe2+ +I2 0

ลด 1

เพิ่ม 1x2ค.ร.น 1,2 = 21. ใส่ 2 หน้า Fe ทั้ง 2 ข้าง เพื่อทำให้ Fe เท่ากัน2Fe3+ +I-1 - - - -> 2Fe2+ +I2 0

2.ใส่ 2 หน้า I-1 ทำให้ Iเม่ากันEX 9

KMnO4+H2SO4+H2S- ->K2SO4+MnSO4+H2O+S

(235/1285)

EX 10K2Cr2O7+H2SO4+FeSO4- -> K2SO4+Cr2 (SO4)3

Fe(SO4)3 + H2O

(176/1137)
apinyaoosrt@yahoo.com (IP:58.10.146.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 3 ส.ค. 2551 (20:41)
ถ้าเราต้องการทำใหสารในสมการเพิ่มขึ้นเช่น

HCl ---> Cl2

ถ้าเราต้องการให้ไฮโดรคลอลิกเพิ่มขึ้น

เราควรทำอย่างไรครับ

และมีอย่างไรบ้างครับ
lo_ol
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 9 ส.ค. 2551 (12:29)

ดุลอะตอมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ H กับ O ก่อนครับ แล้วตามด้วยการดุล O ด้วยการเติม H2O และดุล H ด้วย H+ ต่อจากนั้นจึงดุลประจุด้วย e- ครับ 


พงศธร บุญรอด
ร่วมแบ่งปัน67 ครั้ง - ดาว 52 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม