การแพร่และการออสโมซิส

โพสต์เมื่อ: 21:47 วันที่ 15 พ.ค. 2550         ชมแล้ว: 149,930 ตอบแล้ว: 60
วิชาการ >> กระทู้ >> วิทยาศาสตร์
การแพร่และออสโมซิสเป็นยังไงครับ


หนูผี
ร่วมแบ่งปัน14 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 48 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 2 ก.ค. 2550 (17:28)
การแพร่คืออะไรค่ะ
ไอออน (IP:124.157.240.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 7 ก.ค. 2550 (15:49)
การออสโมซิสคืออะไร
dfykly @11125 (IP:125.25.208.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 7 ก.ค. 2550 (15:51)
ช่วยตอบทีเถอะคะ
คนน่ารัก 19553@ (IP:125.25.208.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 8 ก.ค. 2550 (17:51)
การแพร่ (diffusion) ของโมเลกุลของสารเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนผลจากการเคลื่อนที่อันนี้จะทำให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในภาชนะที่มีเนื้อที่จำกัดนั้น มีความเข้มข้นเท่ากันหมดตัวอย่างของการแพร่ที่พบได้เสมอ คือ

ก.การแพร่ของเกลือในน้ำ

ข.การแพร่อขงน้ำหอมในอากาศนอกจาก 2 ตัวอย่างทียกมาให้ดูแล้วยังมีตัวอย่างอีกมากมายที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฉีดดีดีทีฆ่าแมลง การเติมน้ำตาลลงในถ้วยกาแฟ การหยดหรือแต่น้ำหอมตามเสื้อผ้า กลิ่นลูกเหม็นกันแมลง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้นในปีค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) รอเบิร์ต บราวน์ ได้สังเกตปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง โดยพบว่า เมื่อเกสรดอกไม้ตกลงในน้ำ เกสรนั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนต่อมาจึงเรียกการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนหรือ ไร้ทิศทางนี้ ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement) และแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้ให้เหตุผลว่า การเคลื่อนที่ของเกสรดอกไม้ที่เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นเกิดจากโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่เข้าชนเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกสรดอกไม้เคลื่อนที่ได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่

ความเร็วของการแพร่จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ

1.อุณหภูมิ ในขณะที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์มากขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว

2.ความแตกต่างของความเข้มข้น ถ้าหากมีความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ แตกต่าง แตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากโมเลกุลมีโอกาสชนและกระแทกกันมากทำให้โมเลกุลกระจายออกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่า เมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกัน

3.ขนาดของโมเลกุลสาร สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็กสามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่ สารโมเลกุลเล็กจึงแพร่ได้ดี

4.ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางของตัวกลาง ทำให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าหากสารตัวกลางมีความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดีทำให้การแพร่เกิดขึ้นเร็วด้วยสารต่าง ๆ สามารถผ่านเข้าออกเยื่อเซลล์ได้ในอัตราเร็วที่แตกต่างกัน น้ำเป็นสารที่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีที่สุดรองลงมาเป็น ก๊าซที่ละลายน้ำ สารอินทรีย์ สารประจุลบ และสารประจุบวก ซึ่งมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อเซลล์ได้น้อยที่สุดออสโมซิส

เป็นการแพร่ของเหลวผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งตามปกติจะหมายถึง การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านได้ การแพร่ของน้ำจะแพร่จากบริเวณที่เจือจางกว่า (มีน้ำมาก) ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่า (มีน้ำน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ำบริเวณเจือจางแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวกันสั้น ๆว่า ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

แรงดันออสโมติกเกิดจากการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาก (เจือจาง) เข้าสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย (เข้มข้น) แรงดันของน้ำนี้จะดันให้ของเหลวขึ้นไปในหลอดได้ ในขณะที่ยังไม่สมดุลของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดได้เรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการสมดุลระดับของของเหลวในหลอดจะคงที่ แรงดันออสโมติกของสารละลายแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำบริสุทธิ์เป็นของเหลวที่มีแรงดันออสโมติกต่ำสุด
ถนตอบ (IP:58.9.161.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 29 พ.ค. 2551 (11:45)
<P>การแพร่คืออะไร</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>

<P>&nbsp;</P>
พิมาแก้ว (IP:61.19.32.133)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 4 มิ.ย. 2551 (21:37)
<P>ถึงการแพร่และออสโมซิสจะเข้าใจโคตะระง่าย ง่ายมากกกกกกก&nbsp;&nbsp; ก้อยังได้ทำเป็นการบ้าน</P>
ซัม แท จุน (IP:202.28.245.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 13 มิ.ย. 2551 (21:49)

อะไรที่ช่วยในการลำเลียงสารของพืชค่ะเป็นของเหลวอ่ะค่ะ


lด็กlริ่มlรีeu
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 29 มิ.ย. 2551 (12:34)
ดีจ้า
007 (IP:118.174.170.85)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 30 มิ.ย. 2551 (20:39)

การทดลองการแพร่ของสาร� (ลองทำดู)

1.ใส่น้ำ� 50 cm3� ลงในบีกเกอร์

2.หย่อนเกล็ดด่างทับทิม 10-11 เกล็ด ลงในน้ำ� สังเกตการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 นาที

จะเห็นด่างทับทิมแพร่จากก้นบีกเกอร์แล้วกระจายไปเรื่อยๆ

Darh
ร่วมแบ่งปัน6 ครั้ง - ดาว 48 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 5 ส.ค. 2551 (10:52)
หลุ่น ซิ่ง
ssso@ssstmsn.2com (IP:125.26.163.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 11 ส.ค. 2551 (15:48)
ขอบคุณ

มากค่ะ

^o^
1101 (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 11 ส.ค. 2551 (15:50)
ลองทำใข่แฟนซี

นะคะ

*-*
คนรักพลอย (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 11 ส.ค. 2551 (15:53)
การแพร่ (diffusion) ของโมเลกุลของสารเป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทาง โดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนผลจากการเคลื่อนที่อันนี้จะทำให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในภาชนะที่มีเนื้อที่จำกัดนั้น มีความเข้มข้นเท่ากันหมดตัวอย่างของการแพร่ที่พบได้เสมอ คือ

ก.การแพร่ของเกลือในน้ำ

ข.การแพร่อขงน้ำหอมในอากาศนอกจาก 2 ตัวอย่างทียกมาให้ดูแล้วยังมีตัวอย่างอีกมากมายที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การฉีดดีดีทีฆ่าแมลง การเติมน้ำตาลลงในถ้วยกาแฟ การหยดหรือแต่น้ำหอมตามเสื้อผ้า กลิ่นลูกเหม็นกันแมลง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้นในปีค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) รอเบิร์ต บราวน์ ได้สังเกตปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง โดยพบว่า เมื่อเกสรดอกไม้ตกลงในน้ำ เกสรนั้นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนต่อมาจึงเรียกการเคลื่อนที่อย่างไม่มีทิศทางแน่นอนหรือ ไร้ทิศทางนี้ ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน (Brownian movement) และแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้ให้เหตุผลว่า การเคลื่อนที่ของเกสรดอกไม้ที่เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนั้นเกิดจากโมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่เข้าชนเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกสรดอกไม้เคลื่อนที่ได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่

ความเร็วของการแพร่จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ

1.อุณหภูมิ ในขณะที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์มากขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว

2.ความแตกต่างของความเข้มข้น ถ้าหากมีความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ แตกต่าง แตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากโมเลกุลมีโอกาสชนและกระแทกกันมากทำให้โมเลกุลกระจายออกไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่า เมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกัน

3.ขนาดของโมเลกุลสาร สารที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็กสามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่ สารโมเลกุลเล็กจึงแพร่ได้ดี

4.ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางของตัวกลาง ทำให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าหากสารตัวกลางมีความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดีทำให้การแพร่เกิดขึ้นเร็วด้วยสารต่าง ๆ สามารถผ่านเข้าออกเยื่อเซลล์ได้ในอัตราเร็วที่แตกต่างกัน น้ำเป็นสารที่ผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีที่สุดรองลงมาเป็น ก๊าซที่ละลายน้ำ สารอินทรีย์ สารประจุลบ และสารประจุบวก ซึ่งมีอัตราเร็วในการผ่านเยื่อเซลล์ได้น้อยที่สุดออสโมซิส

เป็นการแพร่ของเหลวผ่านเยื่อบาง ๆ ซึ่งตามปกติจะหมายถึง การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านได้ การแพร่ของน้ำจะแพร่จากบริเวณที่เจือจางกว่า (มีน้ำมาก) ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่า (มีน้ำน้อย) ตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณเจือจาง และบริเวณเข้มข้น แต่เนื่องจากน้ำบริเวณเจือจางแพร่เข้าสู่บริเวณเข้มข้นมากกว่า จึงมักกล่าวกันสั้น ๆว่า ออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

แรงดันออสโมติกเกิดจากการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมาก (เจือจาง) เข้าสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย (เข้มข้น) แรงดันของน้ำนี้จะดันให้ของเหลวขึ้นไปในหลอดได้ ในขณะที่ยังไม่สมดุลของเหลวก็จะขึ้นไปบนหลอดได้เรื่อย ๆ และเมื่อเกิดการสมดุลระดับของของเหลวในหลอดจะคงที่ แรงดันออสโมติกของสารละลายแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน น้ำบริสุทธิ์เป็นของเหลวที่มีแรงดันออสโมติกต่ำสุด

อุ้ย

เอาจากเว็บอื่นมาอ่ะ

แต่เหมือนเลย

ขอโทษนะคะ

@--@
คนสวยที่โลกรอ (IP:61.19.156.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 9 ก.ย. 2551 (17:08)
การออสโมซิสคือการแพร่ของของเหลวซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื้อบางๆซึ่งเยื่อนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือยอมให้ของเหลวหรือน้ำแพร่ผ่านเข้าออกได้สะดวก แต่ไม่ยอมให้สารอื่นที่ละลายปนกับของเหลวหรือน้ำผ่านไปได้เยื้อนี้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่าน
ฟ้าใส (IP:61.19.67.245)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 31 พ.ค. 2552 (09:11)

ขอบคุณจร้า


แพรว (IP:222.123.141.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 17 มิ.ย. 2552 (13:49)

เอ่ออออ� คือว่า

กระผมม่ะรู้อ่ะครับ


jamin.123@hotmail.com (IP:61.19.45.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 29 มิ.ย. 2552 (18:20)
เข้าใจค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ
ฟรอย (IP:117.47.175.95)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 29 มิ.ย. 2552 (21:35)
ทำไมต้องมีการแพร่และการออสโมซิส
ช่วยๆกันตอบหน่อยนะค่ะ
ส่งวันพุทธนี้ คุณครูเพิ่สั่งวันนี้
อยากรู้มากๆๆค่ะ (IP:125.27.241.0)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 9 ก.ค. 2552 (22:36)

อืมๆขอบคุณค่ะ
จะพยายามเข้าใจ


งืมๆๆ (IP:118.174.174.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 12 ก.ค. 2552 (12:06)

ขอบคุณมากๆคะ


chayanit_angsanan@hotmail.com (IP:125.26.170.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 14 ก.ค. 2552 (13:17)
ปัยเพิ่มเป็นเพื่อนกันนะคะ
ทั้ง hi5 และ เอ็ม เลยนะ
gangporza@hotmail.com (IP:222.123.206.249)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 20 ก.ค. 2552 (10:32)
.....................................................................
io (IP:125.27.129.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 28 ก.ค. 2552 (09:52)

ขอบคุงมากนะค่ะแต่หนูมะเหงเลยกานเเพร่ออโมสิก

เหอๆ

เสียดายเนาะ

แต่ยังไงกะขอบคุงนะคะ


พลอย ร.ร ชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย อ.โพนพิ (IP:202.143.135.236)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 28 ก.ค. 2552 (20:43)

ดีคร่าๆ
vadmoo_2009@hotmaik.com (IP:125.26.128.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 30 ก.ค. 2552 (19:41)

ใช่ได้ แต่ งั้นๆ


...+@hotmail.com (IP:125.24.21.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 8 มี.ค. 2553 (18:52)
สมมุติว่ามีการออสโมซิสของน้ำ10 มล. ปริมาณน้ำที่ออสโมซิสจะออสโมซิสไปหมดเลยหรือว่าจะยังคงเหลืออยู่บ้างค่ะ
mai_sunisa_09@hotmail.com (IP:118.173.44.21)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 17 พ.ค. 2553 (19:00)
v ๏ U คุ u คั U ~
[Mcr.]Kz € r ๏ ~ (IP:111.84.47.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 1 มิ.ย. 2553 (17:55)
การออสโมซิสมีตัวอย่างการทดลองอะไรบ้างครับ...
coach_lovesn@hotmail.com (IP:180.183.164.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 7 มิ.ย. 2553 (17:22)
กาออสโมซิสมันมีไรบ้างบอกหน่อยดิ
ning_pak_2541@hotmail.com (IP:222.123.57.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 15 มิ.ย. 2553 (19:20)
ขอบคุณมากค่ะ ท่าจะให้ดี ก็ขอให้ ตอบคำถามนี้ด้วย นะคะ คือว่า
แรงดันของออสโมติก คือ อีหยัง
คุงคนที่โลกต้องการ (IP:183.89.227.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 19 มิ.ย. 2553 (23:17)
osmotic pressure คือแรงที่ดันน้ำเข้าเซลล์เมื่อเทียบกับสารละลายที่เป็น Hyperosmolar
พูดง่ายๆก็คือค่าเเรงดันที่ต้องการให้น้ำเข้าตัวมันครับ
เช่นน้ำกลั่นมีแรงดันออสโมซิส เป็น o เนื่อจากตัวมันเองเป็นน้ำบริสุทธิ์อยู่แล้วจึงไม่ต้องการให้น้ำเข้าตัวมัน
เข้าใจเปล่าน้อ= =
math1536
ร่วมแบ่งปัน16 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 2 ก.ค. 2553 (14:20)
ขอบ คุน

มัก มาก ค่ะ

ที่ หัย ความ รุ๊
FANG...♥ (IP:61.7.183.64)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 3 ก.ค. 2553 (19:47)
มีรูปไหม
mimnarak (IP:115.67.30.244)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 5 ก.ค. 2553 (18:49)
สงสัยมีแต่คนตอบมั่วมั่งทามมั้ยมันงงงงถ้ารู้เรื่องก็ต้องเข้าจัย อิ อิ อิ อิ อิ
คนม่ายมีแฟนคร๊าบๆๆๆๆๆๆๆพี่น้อง (IP:61.19.65.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 5 ก.ค. 2553 (18:59)
พอดีต้องการเรียนเป็นอย่างมากกรุณาเขียนให้ถูก
ม่ายรู้ชื่อลืมชื่อ อิ อิ อิ (IP:61.19.65.110)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 6 ก.ค. 2553 (17:11)
การทดลองการแพร่....

คำถาม...???ของเราคือ...
ถ้าเทน้ำหวานสีแดงลงในน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร???

ช่วยยยยด้วยนร้าา....ต้องหาคำตอบ...ส่งพุธนี้
ขอบคุงล่วงหน้าจ๊ะ
ploy_love777@hotmail.com/แอดมาคุยได้ (IP:180.180.27.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 14 ก.ค. 2553 (14:29)
ปัจจัยควบคุมออสโมซิส มีอะไรบ้างครับ
ช่วยบอกหน่อยครับ...????
zeed_304@hotmail.com (IP:58.9.132.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 20 ก.ค. 2553 (19:23)
การทดลองเรื่องการแพร่และการออสโมซิส...
ทำอย่างไรค่ะที่ำให้ได้เป็นการทดลองได้ค่ะ...
นักเรียนต้องการความรู้ (IP:182.232.151.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 23 ก.ค. 2553 (09:26)
ถ้าต้องการรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของการแพร่
ardithep (IP:202.129.52.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 25 ก.ค. 2553 (19:10)
เมื่อหยดน้ำเกลือ 0.85 เปอร์เซน ลงบนเย่ืบุข้างแก้ม ทำเพื่อจุดประสงใด
munpawong@chaiyo.com (IP:119.31.106.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 29 ก.ค. 2553 (20:37)
การเเพร่ของนำเเบบออซโมซิส คือ
supapron-bee@hotmail.com (IP:125.24.241.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 29 ก.ค. 2553 (23:55)
ถ้าอยากรู้เรื่อง ออสโมซิส กับ แพร่ ลองเปิดใน youtube ดูกันก็ได้ครับ โดยพิมพ์ว่า osmosis หรือ diffusion ดูครับ จะพบกับคลิปความรู้มากมายครับ เรื่อง cell membrane ก็มีครับ
-SportGame-/ga431784me@hotmail.com (IP:180.183.114.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 4 ก.ย. 2553 (14:56)
การแพร่คือการเคลื่อนที่ของสารบริเวณมากไปหาสารบริเวณน้อย
hush (IP:114.128.58.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 7 ก.ย. 2553 (20:32)
ข้อแตกต่างระหว่างการแพร่กับการออสโมซีสมีอะไรบ้างคาบ
job (IP:118.173.64.248)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 20 ก.ย. 2553 (12:32)

การแพร่ คือ การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารมากไปน้อย
การออสโมซิส คือ การเคลื่อนของน้ำจากมากไปน้อย โดยที่ต้องมีเยื่อเลือกผ่าน ย้ำๆๆ เยื่อเลือกผ่าน ข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้แหละ


หยงหยงออนชลกันยา
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 13 พ.ย. 2553 (16:31)
9
9 (IP:124.120.167.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 26 มิ.ย. 2554 (18:43)
พี่ๆๆๆค่ะ
ลองยกตัวอย่าง
ออสโมซิส
ให้หนูได้ไหมค่ะ หนูไม่เข้าใจ
มีมี่ (IP:182.52.164.59)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 6 มิ.ย. 2555 (20:31)
อยากรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการแพร่ว่ามีอะไรบ้างค่ะ
หนูทำไม่ได้
nana123oop@hotmail.com (IP:1.2.134.87)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม