กำเนิดเอกภพ

โพสต์เมื่อ: 15:13 วันที่ 14 มิ.ย. 2550         ชมแล้ว: 42,250 ตอบแล้ว: 14
วิชาการ >> กระทู้ >> วิทยาศาสตร์ >> วิทย์ทั่วไป
โลกกับเอกภพ
โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ระบบสุริยะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในอาณาจักรแห่งดวงดาว หรือการแลกซีทางช้างเผือก ซึ่งมีสมาชิกดาวฤกษ์ประมาณสองแสนล้านดวง และกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นสมาชิก แห่งหนึ่ง ในเอกภพ ซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซีมากมายกวามื่นล้านแห่ง มนุษย์จึงเปรียบประดุจผงธุลีในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาล โลกอยู่ที่ใดในเอกภพ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เปรียบดังผงธุลีในจักรวาล เมื่อพิจารณาจากโลกสู่อาณาจักรกว้างใหญ่ ของกาแล็กซีและของเอกภพ

กำเนินเอกภพ
ทฤษฎีกำเนิดเอกภพ ที่ได้รับความเชื่อถือมาก ในหมู่นักดาราศาสตร์ คือ ทฤษฎีระเบิดใหญ่ หรือ Big Bang เป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ จากพลังงานบางอย่าง สาดกระจายมวลสารทั้งหลาย ออกไปทุกทิศทาง แล้วเริ่มเย็นตัวลง จับกลุ่มเป็น ก้อนก๊าซ ขนาดใหญ่ จนยุบตัวลงเป็น กาแล็กซี และดาวฤกษ์ ได้ก่อรูปขึ้นมาใน กาแล็กซีเหล่านั้น ประมาณหนึ่งหมื่นล้านปี หลังจากการระเบิดใหญ่ ที่เกลียวของของ กาแล็กซีทางช้างเผือก ดวงอาทิตย์ โลก และดาวเคราะห์ดวงอื่น ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นระบบสุริยะ


พ่อรูปหล่อ
ร่วมแบ่งปัน41 ครั้ง - ดาว 149 ดวง

จำนวน 14 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 14 มิ.ย. 2550 (15:14)
43526
กาแล็กซี : อาณาจักรดาวฤกษ์ และวัตถุท้องฟ้านานาชนิด ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวง กระจุกดาว เนบิวลา ที่ว่างในอากาศมีขนาดรูปร่างต่าง ๆ กันเช่น กาแล็กซีรูปไข่ รูปก้นหอยและชนิดไม่มีรูปทรง
พ่อรูปหล่อ
ร่วมแบ่งปัน41 ครั้ง - ดาว 149 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 14 มิ.ย. 2550 (15:15)
43527
เนบิวลา :

ต้นกำเนิดดาวฤกษ์ กลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่ รวมตัวกันหนาทึบภายใต้แรงโน้มถ่วงสูง มักเป็นต้นกำเนิดดาวฤกษ์เนบิวลาบางแห่งสะท้อนแสงสว่างจากดาวฤกษ์ใกล้เคียง บางแห่งเรืองแสงสว่างจากก๊าซภายในกลุ่มและบางแห่งมีกลุ่มก๊าซหนาทึบ จนบดบังแสงดาวฤกษ์ด้านหลังปรากฎเป็นเนบิวลามืด
พ่อรูปหล่อ
ร่วมแบ่งปัน41 ครั้ง - ดาว 149 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 14 มิ.ย. 2550 (17:24)
43540
............................................................ภาพวิวัฒนาการเอกภพ.......................................................
กำเนิดเอกภพ
ทฤษฎีกำเนิดเอกภพ" บิกแบง" ก่อนกำเนิดบิกแบง เอกภพเป็นพลังงานล้วนๆ มีอุณหภูมิสูงมาก เมื่อเกิดการระเบิดใหญ่ (บิกแบง) ทำให้พลังงานเปลี่ยนเป็นสสาร (เนื้อสาร) เมื่อเนื้อสารที่เกิดขึ้นในรูปของอนุภาคพื้นฐาน ชื่อ ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน เมื่อเกิดอนุภาค ก็จะเกิดปฏิอนุภาคที่มีประจุตรงข้าม ยกเว้น นิวทริโน และแอนตินิวตริโน ไม่มีประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคพบกับปฏิอนุภาคชนิดเดียวกัน จะหลอมสลายเป็นพลังงานจนหมด แต่ในธรรมชาติมีอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาค จึงทำให้ยังมีอนุภาคเหลือ ให้ก่อเกิดเป็นสสารของเอกภพ หลังบิกแบง 10-6 อุหภูมิจะลดลงเป็นสิบล้านล้านเคลวิน ทำให้ควาร์กเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นโปรตอนและนิวตรอน หลังบิกแบง 3 นาที อุณหภูมิจะลดลงเป็นร้อยล้านเคลวิน ทำให้โปรตอนและนิวตรอน เกิดการรวมตัวเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งในช่วงแรกๆ นี้เอกภพขยายตัวเร็วมาก หลังบิกแบง 300,000 ปี อุณหภูมิจะลดลงเหลือ 10,000 เคลวิน นิวเคลียสของ"ฮโดรเจนและฮีเลียม จะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ในวงโคจร ทำให้เกิดอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียม หลังบิกแบง 1,000 ล้านปี จะเกิดกาแล็กซีต่างๆ โดยภายในกาแล็กซี่จะมีธาตุ"ฮโดรเจนและฮีเลี่ยมเป็นสารเบี้องต้น ในการกำเนิดเป็นดาวฤกษ์รุ่นแรก ๆ


ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (2550). โครงการสานฝันสู่มหาวิทยาลัย , มปท : บริษัท เติมเต็มความรู้ จำกัด.
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2943 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 14 มิ.ย. 2550 (18:07)
43549
.......................................................ภาพทิศทางการเคลื่อนที่อนุภาค.............................................................
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2943 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 มิ.ย. 2550 (18:17)
43550
...............ภาพนิวเคลียสของฮีเลียม ประกอบด้วยโปรตอน (p) 2 อนุภาค และนิวตรอน (n) 2 อนุภาค................

หลังบิกแบง 3 นาที อุณหภูมิจะลดลงเป็นร้อยล้านเคลวิน มีผลให้โปรตอนและนิวตรอน เกิดการรวมตัวเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียม ซึ่งในช่วงแรกๆ นี้เอกภพขยายตัวอย่างเร็วมาก
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2943 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 14 มิ.ย. 2550 (18:26)
43551
......................ภาพอะตอมไฮโดรเจน มีโปรตอนเป็นนิวเคลียส และ อิเล็กตรอน (e) อยู่ในวงโคจร......................หลังบิกแบง 300,000 ปี อุณหภูมิจะลดลงเหลือ 10,000 เคลวิน นิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียม จะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ในวงโคจร ทำให้เกิดอะตอมของไฮโดรเจนและฮีเลียมตามลำดับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2943 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 14 มิ.ย. 2550 (18:33)
43552
ภาพ อะตอมของฮีเลียม มีนิวเคลียสเป็นโปรตรอน 2 อนุภาค นิวตรอน 2 อนุภาค และมีอิเล็คตรอน 2 อนุภาค โคจรรอบนิวเคลียส
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2943 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 14 มิ.ย. 2550 (18:50)
ดังนั้น บิกแบงเป็นทฤษฎ๊ที่อธิบายการระเบิดใหญ่ทำให้พลังงานส่วนหนึ่งเป็นเนื้อสาร มีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนเกิดเป็นกาแลคซี่ เนบิวลา ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โลก ดวงจันทรฺ มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ดังภาพความคิดเห็นที่ 3 ข้อสังเกตและประจักษ์พยาน ที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง มีอย่างน้อย 2 ทฤษฎี

1. การขยายตัวของเอกภพ ฮับเบิล พบว่า กาแล็กซี่จะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ดดยกาแลคซี่ที่อยู่ไกลจะเคลื่อนที่ห่างออกไปเร็วกว่ากาแลคซี่ที่อยู่ใกล้

1. อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพ ปัจจุบันลดลงเหลือ 2.73 เคลวิน เป็นการค้นพบโดยบังเอิญโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 2 คน คือ อาร์โน เพนเซียส และโรเบิร์ติวิลสัน จากห้องปฏิบัติการ เบลเทเลโฟ สหรัฐอเมริกา (2508) ในขณะที่กำลังทดสอบกล้องโทรทรรศน์วิทยุ นั้นเอง
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2943 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 16 มี.ค. 2551 (05:55)
<P>ก่อนที่จะกำเนินเอกภพมันมีพลังงานบางอย่างที่ว่านี้ มันมาจากไหน มาได้ยังไงและทำไมมันถึงเกิดระเบิดได้ เอกภพมีเขตแดนสิ้นสุดหรือไม่ ใครรู้ช่วยอธิบายด้วยครับ</P>

<P>ผู้ไม่รู้ถามครับ</P>
jnok (IP:202.149.24.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 28 ก.ย. 2551 (11:40)

อยากได้ข้อสอบ


เซเวน (IP:202.149.25.234)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 2 พ.ย. 2551 (09:18)
อยากทราบว่า บิกแบง เหมือนหรือต่างจากการระเบิดของปรมณูอย่างไร ครับ
ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ

+earth
josingsing_dd@hotmail.com (IP:118.174.187.240)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 24 พ.ย. 2552 (18:56)

เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยกับทฤษฎีบิกแบงที่ใช้อธิบายกำเนิดเอกภพ คะ


pan.pele@hotmail.com (IP:124.157.148.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 31 ต.ค. 2553 (22:33)
ไม่มีใครรู้กำเนิดเอกภพได้หรอกครับเพราะมนุษย์เกิดทีหลัง แม้พระพุทธเจ้าเองก็มิอาจรู้ได้เช่นกันครับ เหมือนกับมดที่มันไม่รู้ว่าโลกใบนี้กว้างเพียงใดนั่นแหละ
ฝันเด่น (IP:110.164.237.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 1 ต.ค. 2554 (18:58)
กำเนิดเอกภพ มีกาแล็กซี ทางช้างเผือก
okifk (IP:110.49.243.116)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม