คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Architecture Reconstruction

ประเภทวิดีโอ >>


Architecture Reconstruction

Video Training: "Architecture Reconstruction" by Narong Chansoi "รื้อ" "แกะ" หรือจะเลือกทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่

จุดประสงค์หลักของ Architecture Reconstructuon คือการแกะ Architecture Design โดยการใช้ toolเข้าช่วย

กระบวนการทำงานเป็นแบบ iterative process ซึ่งเป็นการวนซ้ำอย่างสูงหรือเป็นการแกะซ้ำๆกัน ไม่ได้เป็นการเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์หลัก
-การทำเอกสารขึ้นมาใหม่ ศึกษาผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้กับผลงานของเราเองได้
-ศึกษาsourcecodeของคนอื่นและแกะcodeเพื่อนำข้อดึมาปรับให้เข้ากับงานซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการแกะ Architectureเพื่อการวิเคราะห์
-เพื่อระบุว่าในArchitectureนั้น มีส่วนใดที่แก้ไขได้