คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Iterative and Incremental Development

ประเภทวิดีโอ >>


Iterative and Incremental Development

Software Development เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ : Iterative and Incremental Development
1234

Iterative and Incremental Development
เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากทีมมีขนาดใหญ่ขึ้น ความรู้และทักษะมีความเฉพาะทางมากขึ้น
รูปแบบการพัฒนาทีมงานเป็นแบบกระจายมากขึ้น
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของทีมงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการธุรกิจทางด้านต่างๆทำให้เกิดโครงการทางด้านซอฟต์แวร์มากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์มาก โครงการที่ประสบความสำเร็จก็มีมาก ในขณะเดียวกันโครงการที่ล้มเหลวก็มีมากด้วยเช่นกัน
แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำอยู่บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง การพยายามลดข้อผิดพลาดตั้งแต่เบื้องต้นโดยการรีบหา key requirement ให้เจอ
key requirement คือ requirementที่มีความเสี่ยงสูง มีความยาก เป็นที่ต้องการของลูกค้ามาก
มักเลือกใช้โมเดลแบบ Waterfall Development