คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > What is software architecture

ประเภทวิดีโอ >>


What is software architecture

Video Training: What is software architecture by Narong Chansoi
อธิบายความหมายเบื้องต้น องค์ประกอบหลักการทำซอฟแวร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและนำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Architecture Business
- อะไรคือ Software Architecture
- ปัจจัยหลัก องค์ความรู้หลักในการทำ Architecture
- เว็บไซต์อ้างอิง หนังสือที่น่าสนใจในด้านนี้