คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > What Is Design Pattern

ประเภทวิดีโอ >>


What Is Design Pattern

Video Training:What Is Design Pattern by Narong Chansoi
Design Pattern คืออะไร
ในคลิปนี้จะพูดถึง ความหมายและตัวอย่างเบื้องต้นของ Design Pattern สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในการออกแบบซอฟแวร์
Design Pattern ถูกคิดค้นโดย Christopher Alexander สถาปนิกทางด้านก่อสร้าง เขาค้นพบปัญหาเดิมๆบ่อยๆ จนเขาระบุปัญหาที่พบบ่อยๆและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเอาไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในแต่ Part จะประกอบไปด้วยสามส่วนที่สำคัญ คือ บริบท ในแต่ละปัญหาจะมีแต่ละบริบทที่ต่างกันไปตามชนิดData base ที่ใช้ เป็นนักคิดวิเคราะห์ เข้าใจ และ แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ ในหนึ่งปัญหาจะพบหลายแนวทางแก้ไข