คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Transform Use Case to Functional Test Case

ประเภทวิดีโอ >>


Transform Use Case to Functional Test Case

การวิเคราะห์ Functioกnal Requirment : Transform Use Case to Functional Test Case
Functional Requirement กับ Non- Functionality
Functionality คือ ส่วนที่ Actor (ผู้ใช้/อุปกรณ์/ระบบภายนอก) สามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
Non- Functionality หรือ Architectural Mechanism (กลไกทางสถาปัตยกรรม) คือ ส่วนที่ Actor ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงได้ เป็นส่วนที่การทำงานภายในเรียก ใช้กันเอง เช่น ส่วน Functionality เป็นผู้เรียกใช้