คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Transform Use Case to Analysis Model

ประเภทวิดีโอ >>


Transform Use Case to Analysis Model

การวิเคราะห์ Functioกnal Requirment : Transform Use Case to Analysis Model
การหา Actor, use Case และการสร้าง Use Case Model
การอธิบาย Use Case
Transform จาก Function Requirement สู่ Functional Test Case
Transform จาก Function Requirement สู่ Screen Flow Model
Transform จาก Function Requirement สู่ Analysis Model
Transform จาก Function Requirement สู่ Data Model
Transform จาก Function Requirement สู่ Service Model