คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Architect Model

ประเภทวิดีโอ >>


Architect Model

บทบาทและทักษะสำคัญของ Architect ประเภทต่าง ๆ

นำเสนอทักษะสำคัญ ของ Architect ประเภทต่าง ๆ แนวทางในการทำ Architectที่เกี่ยวกับ Enterprise Architecture กับเฟรมเวิร์คที่ชื่อว่า TOGAF
องค์ประกอบ ขั้นตอน ใน TOGAF