คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 1/5

ประเภทวิดีโอ >>


From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 1/5

IASA Thailand Seminar "From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture and their IT Architects specialized requirement" Friday 19 February 2010
งานสัมมนา From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture and their IT Architects specialized requirement โดยชมรมสถาปนิกไทยหรือ IASA Thailand Seminar เกิดจากแรงผลักดันของภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยน เสนอความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมซอฟแวร์และอุตสาหกรรมแห่งชาติเกิดการพัฒนาเทียบเท่านานาชาติต่อไป