คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 2/5

ประเภทวิดีโอ >>


From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 2/5

IASA Thailand Seminar "From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture and their IT Architects specialized requirement" Friday 19 February 2010
กล่าวถึง องค์ประกอบของ IASA Enterprise Architecture framework ได้แก่
Enterprise
information system Architecture
Technology Architecture
Bussiness Architecture