คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 3/5

ประเภทวิดีโอ >>


From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 3/5

IASA Thailand Seminar "From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture and their IT Architects specialized requirement" Friday 19 February 2010
Strategic Architects requirement
Definition: The Architecture of an IT system is the structure of the system which comprise software and hardware element the external manifested properties of those element