คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 4/5

ประเภทวิดีโอ >>


From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture 4/5

IASA Thailand Seminar "From Strategic Enterprise Architecture to IT Solutions Architecture and their IT Architects specialized requirement" Friday 19 February 2010


Enterprise Architecture view and IT Solutions Architecture their view มีขั้นตอนดังนี้
Plan การวางแผน
Build สร้างชิ้นงานขึ้นมา
Run เริ่มดำเนินการ
...