คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Lecture - 26 Agile Development

ประเภทวิดีโอ >>


Lecture - 26 Agile Development

Lecture Series on Software Engineering by Prof.N.L. Sarda, Prof. Umesh Bellur,Prof.R.K.Joshi and Prof.Shashi Kelkar, Department of Computer Science & Engineering ,IIT Bombay . For more details on NPTEL visit http://nptel.iitm.ac.in