คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Usability and Software Architecture: The Forgotten Problems

ประเภทวิดีโอ >>


Usability and Software Architecture: The Forgotten Problems

January 26, 2007 lecture by Bonnie John for the Stanford University Human Computer Interaction Seminar (CS 547). Bonnie has teamed up with Len Bass to bring usability to the architecture design table as a "first-class citizen" on par with other quality attributes like performance, security, and modifiability; she presents their research, proposed solution, and empirical results supporting the efficacy of that solution. CS 547 | Human-Computer Interaction Seminar: http://hci.stanford.edu/seminar/ Stanford HCI Group: http://hci.stanford.edu/ Stanford Center for Professional Development: http://scpd.stanford.edu/ Stanford University Channel on YouTube: http://www.youtube.com/stanforduniversity/