คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > O'Reilly Webcast: 10 Things Every Software Architect Should Know

ประเภทวิดีโอ >>


O'Reilly Webcast: 10 Things Every Software Architect Should Know

Richard Monson-Haefel, editor of the book "97 Things Every Software Architect Should Know," shares ten axioms of his own that any software architect can benefit from.