คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > ZachmanFramework Overview

ประเภทวิดีโอ >>


ZachmanFramework Overview

Video Trainiing:ZachmanFramework Overview by Mr.Narong Chansoi
ZachmanFramework เป็น เฟรมเวิกทางด้าน Enterprise Architecture ชนิดหนึ่ง
เกิดขึ้นครั้งแรกโดย John A Zachman และถูกตีพิมพ์ในวารสาร ปี 1987
ZachmanFramework จะประกอบไปด้วยมุมมองทางด้านสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Enterprise Architecture ในมุมมองต่างๆ
นิยามของ ZachmanFramework
- A schema
- An Ontology การศึกษาสิ่งที่เป็นอยู่ขององค์กร
- A Mata Model อธิบายมุมมองทางด้านสถาปัตยกรรม
- The basis for Architecture อธิบายต่างๆได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทางด้านซอฟแวร์เท่านั้น
- Is Not a Methodology การศึกษาถึงสิ่งที่เป็นอยู่หรือการอธิบายภาพขององค์กรออกมา