คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Requirements Traceability

ประเภทวิดีโอ >>


Requirements Traceability

Video Training: Requirements Traceability by Mr.Narong Chansoi
ซอฟต์แวร์มีหลายมิติ
- สิ่งใดๆล้วนมีหลายมิติหลายด้านเสมอ
- ซอฟต์แวร์ก็มีได้หลายด้านเช่นกัน ส่วนจะมีกี่ด้านก็เช่นกับ requiems ของโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือจัดหาซอฟต์แวร์นั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความสามารถและคุณภาพด้านล่างๆของซอฟต์แวร์
- เป็นเรื่องยากที่มีใครสักคนจะมองเห็นหรือเข้าใจในซอฟต์แวร์นั้นๆในทุกด้าน จึงต้องมี Domain expert หลายๆคนช่วยกันพิจารณาและร่วมงานกัน
Traceability
Traceability คือ การตรวจสอบย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
ปกติมักเริ่มต้นที่ระดับความต้องการก่อน
มีประโยชน์หลายด้าน
- สนับสนุนการวิเคราะห์ผลกระทบ
- สนับสนุนการจัดการข้อผิดพลาด
- สนับสนุนการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
- สนับสนุนการจัดการเปลี่ยนแปลง
- สนับสนุนการจัดการคอนฟิกกุเรชั่น
- สนับสนุนการจัดการคามเสี่ยง
- สนับสนุนการบริหารโครงการ