คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Thailand SPIN: Software Testing Community:

ประเภทวิดีโอ >>


Thailand SPIN: Software Testing Community:

Thailand SPIN: Software Testing Community: "Win-Win UAT: Experience Sharing" Tuesday 12 May 2009, 13:00 – 16:30 hrs.,at Budhgaya Hall, 22 nd flr., Amarin Plaza Building,Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok.