คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Thailand SPIN: Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP) 3/3

ประเภทวิดีโอ >>


Thailand SPIN: Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP) 3/3

งานสัมมนา Thailand SPIN "Accelerating CMMI Adoption with Personal Software Process (PSP)" วันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park
การเสวนาในหัวข้อเรื่อง Delivering successful project with PSP
ปรัชญาแนวความคิดของ PSP คือ -การทำงานของ PSP สามารถทำงานได้จากจุดที่เล็กที่สุด ทำแล้วส่งผลกระทบทันทีเมื่อทำแล้วองค์กรก็ดำเนินต่อไป เพราะทุกคนล้วนแต่มีคุณภาพ
- ตัว PSP เป็นกระบวนการที่เหมาะสำหรับบุคคล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนักศึกษา แต่ต้องมาปรับในบางกระบวนการเท่านั้นเพื่อให้เข้ากับนักศึกษา
โครงสร้าง PSP Model
ก่อนเริ่ม ต้องรู้ตัวเอง,วางแผนให้เป็น,ควบคุมfactorภายใน,จนเกิดเป็นทักษะขึ้นมาแบ่งเป็นระดับการเรียนรู้