คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > IASA Thailand Seminar : "Do and Don't for Business Intelligence 1/2

ประเภทวิดีโอ >>


IASA Thailand Seminar : "Do and Don't for Business Intelligence 1/2

IASA Thailand Seminar "Do and Don't for Business Intelligence" วันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 1 อาคาร เพลินจิต ทาวน์เวอร์ ถ. เพลินจิต กทม.