คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > The Smart way to support team for implementing SPI from start to success 2/2

ประเภทวิดีโอ >>


The Smart way to support team for implementing SPI from start to success 2/2

The expert will share his knowledge and experience on how an executive can benefit themselves if their organization achieve CMMI. And, what are the key success factors for improving organizations by doing SPI? The content of the seminar are as follows: 1. How can executive support a team to implement software process improvement? 2. Experience sharing of implementing SPI from well-known companies in the world. 3. How can Software Process Improvement enhance your business? How important are there? 4. Balancing top level expectation on implementing SPI with existing resources. 5. The smart way to deploy process on the software development. “Long term Commitment” Executive, Do you know what does it mean?