คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Enhancing the performance through Software Process Improvement 2/3

ประเภทวิดีโอ >>


Enhancing the performance through Software Process Improvement 2/3

Software Process Improvement overview : Enhancing the performance through Software Process Improvement The topics of this seminar will range from general software process improvement (SPI) information to SPI framework details.

Enhancing the performance through Software Process Improvement. * Explore SPI concepts and discover which framework will be suitable for your organization.
Experience sharing of “How to start implementing SPI?” from SW-CMM end to end implementer.
Discover to each SPI framework including CMMI, ITIL, ISO 12207 and PSP from the SPI experts and consultants. * Improving individual performance by PSP. (Personal Software Process).