คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Project Management Approach with Agile Software Development 1/2

ประเภทวิดีโอ >>


Project Management Approach with Agile Software Development 1/2

The speakers will share their knowledge and experiences on "PM in Agile Development Model"

Agile Principles by Suradeat Jitprapaikulsam
What is Agility ?
- คือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปแลงอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วม
- ดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
- ควบคุมการทำงานได้อย่างเต็มที่
4 Practices to successful Project
- ลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
- ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าตลอดและนำสิ่งนั้นมาใช้ในการออกแบบ
- ทีมถูกจัด สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
- ซอฟแวร์อนุญาติรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา