คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Project Management Approach with Agile Software Development 2/2

ประเภทวิดีโอ >>


Project Management Approach with Agile Software Development 2/2

The speakers will share their knowledge and experiences on "PM in Agile Development Model"

Agile เป็นโมเดลชนิดหนึ่ง
หลักของซอฟแวร์ Agile Process เป็น ชอต เวอร์ชั่น หลายๆชอตรวมกัน เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ ทำแล้วสามารถให้เราบริการลูกค้าได้เร็ว ในการส่งมอบความพึงพอใจของลูกค้า