คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > How Agile Inspire your Business

ประเภทวิดีโอ >>


How Agile Inspire your Business

Agile Process มีประโยชน์อย่างไรในเชิงธุรกิจ (in English)

วิทยากร โดยคุณ นัทธิดา จาก Iconcept คุณ คุณากร จาก CPและอาจารย์สุรเดชจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
- หลักการของ Software Development

- การทำ Project Management ในแต่ละฝ่าย