คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Defining your test strategy 1/2

ประเภทวิดีโอ >>


Defining your test strategy 1/2

Concept โดยรวมของงานนี้ที่ทาง working group วางกันไว้ก็คืออยากจะคุยกันถึงภาพรวมว่า test strategy คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และเวลาทำtest strategy จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ก่อนที่จะมีงานครั้งต่อๆไปตามมาโดยเจาะหัวข้อการทำ test เจาะจงในเชิงลึก เช่น performance testing, UAT เป็นต้น …