คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > User Experience in Utilizing PM Tools : session 2/4

ประเภทวิดีโอ >>


User Experience in Utilizing PM Tools : session 2/4

การนำ Tools Opensource มาประยุกต์ใช้ใน Project Management


]Project-open[ Project Management การทำงานของมันจะมีอยู่หลายๆส่วนด้วยกัน ดังนี้
- Project Initiation and Integration
- Project Planning
- Project Controlling
- Pro Tracking
- Project Collaboration
- Resource Management
- Knowledge management