คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > User Experience in Utilizing PM Tools : session 3/4

ประเภทวิดีโอ >>


User Experience in Utilizing PM Tools : session 3/4

การนำ Tools Opensource มาประยุกต์ใช้ใน Project Management
Project Management
]Project-open[ Project Controlling ตัวนี้สามารถกำหนดได้ว่าแต่ละกิจกรรมมีคอร์ดเท่าใด
Reporting ขึ้นอยู่กับคนที่เลือกใช้
Provider Bills

] Project-open [Project tracking การเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้รู้ปัญหาต่างๆทั้งเวลาช้าหรือเร็ว
- Manage time sheet costs การเก็บและเปรียบเทียบ
- Manage other project costs
]Project-open[ Project Collaboration การทำงานร่วมกันในโปรเจ็ค