คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > Requirements Traceability

ประเภทวิดีโอ >>


Requirements Traceability

Video Training: Requirements Traceability by Mr.Narong Chansoi

ซอฟต์แวร์มีหลายมิติ
-สิ่งใดๆล้วนมีหลายด้านเสมอเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์
-ซอฟต์แวร์จะมีกี่ด้านนั้นขึ้นอยู่กับ Requirements ของโครงการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือจัดหาซอฟต์แวร์นั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อความสามารถและคุณภาพต่างๆของซอฟต์แวร์
-เป็นเรื่องยากที่ให้ใครสักคนมองเห็นหรือเข้าใจซอฟต์แวร์นั้นไปทุกๆด้าน จึงต้องมี Domain expert หลายคนช่วยกันพิจารณาและร่วมงานกัน
Traceability คือ การตรวจสอบย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
- ปกติมักเริ่มต้นที่ระดับความต้องการก่อน
- มีประโยชน์หลายด้าน เช่น
สนับสนุนวิเคราะห์ผลกระทบ
สนับสนุนการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ
สนับสนุนการจัดการและเปลี่ยนแปลง
สนับสนุนการจัดการและข้อผิดพลาด
สนับสนุนการจัดการคอนฟิกกุเรชั่น
สนับสนุนการความเชื่อมโยง
สนับสนุนการบริหารโครงการ เป็นต้น