ข่าวสารการศึกษา

​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" January 20,2015

​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ January 20,2015

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 January 16,2015

สพฐ. เปิดปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ. เปิดปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วย January 08,2015

กยศ. เปิดโครงการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ-ส่วนลดหนี้ ถึง30 เมษายน 2558 กยศ. เปิดโครงการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ-ส่วนลดหนี้ ถึง30 เมษายน 2558 January 08,2015

สทศ.เตือนรีบสมัครแกต-แพตครั้งที่2/2558 สทศ.เตือนรีบสมัครแกต-แพตครั้งที่2/2558 January 08,2015

เปิดให้โหลดฟรีแล้ว! สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ เปิดให้โหลดฟรีแล้ว! สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ December 30,2014

จี้ล้มโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน จี้ล้มโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน December 29,2014

ศธ.เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญนายกฯ ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต ศธ.เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญนายกฯ ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต December 25,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
เกมประกอบการเรียนการสอน ชั้น ป.2
แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป .2
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัชื่อเรื่อง ญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
รายงานการพัฒนาการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดพวงนิมิต
การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ในรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผลการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย (สาระประวัติศาสตร์) สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ที่ส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบ การสอนแบบจิตปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยวสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้สื่อประสม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม