ข่าวสารการศึกษา

เป็นเรื่องแล้ว ข้อสอบผอ.-รองผอ.สถานศึกษามีพลาด เป็นเรื่องแล้ว ข้อสอบผอ.-รองผอ.สถานศึกษามีพลาด April 22,2015

สวธ.ชวนเยาวชนร่วมประกวดเรียงความ “หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา “เจ้าฟ้านักอ่าน” สวธ.ชวนเยาวชนร่วมประกวดเรียงความ “หนังสือเล่มโปรดของฉัน” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา “เจ้าฟ้านักอ่าน” April 21,2015

30 ทุนให้ครูไปเรียนการสอนภาษาจีนที่ประเทศจีน 30 ทุนให้ครูไปเรียนการสอนภาษาจีนที่ประเทศจีน April 14,2015

อนุโลมเกรดไม่ถึง2.00กู้กรอ.ปี58ได้ อนุโลมเกรดไม่ถึง2.00กู้กรอ.ปี58ได้ April 14,2015

ศธ.ไขปัญหาผอ.รร.มือไม่ถึง ศธ.ไขปัญหาผอ.รร.มือไม่ถึง April 14,2015

เปิดตัวเลขรับคุรุทายาทสองแบบปี58 เปิดตัวเลขรับคุรุทายาทสองแบบปี58 April 14,2015

คุรุสภาพร้อมระงับตั๋วครูหื่น คุรุสภาพร้อมระงับตั๋วครูหื่น April 08,2015

สพฐ.เตรียมปรับโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.เตรียมปรับโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา April 08,2015

​98 สาขาขาดแคลน ​98 สาขาขาดแคลน "สอบได้ไม่มีใบอนุญาตวิชาชีพจากคุรุสภา" March 27,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาพาเพลิน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

อ่าน 34 views, ตอบ 0

รายงานการประเมินโครงการบูรณาการระบบบริหารผสานการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดควนป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

รายงานการประเมินโครงการบูรณาการระบบบริหารผสานการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดควนป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

อ่าน 429 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์จากกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 55
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหูแร่
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหูแร่
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหูแร่
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation
รายงานการพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ภาษาพาเพลิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1