เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

​'กมล' ดันฟื้นสอบตกเรียนซ้ำชั้น ​'กมล' ดันฟื้นสอบตกเรียนซ้ำชั้น October 30,2014

แอพ Photomath แก้สารพัดโจทย์คณิตศาสตร์ได้ แค่ใช้มือถือ scan แอพ Photomath แก้สารพัดโจทย์คณิตศาสตร์ได้ แค่ใช้มือถือ scan October 27,2014

​ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย ​ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย October 22,2014

สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน "ประวัติศาสตร์" ใหม่ทั่วประเทศ October 21,2014

 เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา October 15,2014

​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต ​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต October 15,2014

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา October 10,2014

ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล October 10,2014

ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ October 09,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ว31101 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (การเคลื่อนท่แบบโปรเจคไทล์)
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเกม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ระดับชั้น ม. 1
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิด
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคิด
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นักเกษตรน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเชาวฤทธิ์ ขำเหล็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุคคโล สำนักงานเขตธนบุรี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเชาวฤทธิ์ ขำเหล็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุคคโล สำนักงานเขตธนบุรี
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชน
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชน
รายงานผลการสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6