ข่าวสารการศึกษา

ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ December 11,2014

 สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน’ แบ่ง’ประถม-มัธยม-วิชาการ-เด็กพิเศษ’ ลุ้นบอร์ดอำนวยการไฟเขียว 17 ธ.ค.นี้ สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน’ แบ่ง’ประถม-มัธยม-วิชาการ-เด็กพิเศษ’ ลุ้นบอร์ดอำนวยการไฟเขียว 17 ธ.ค.นี้ December 11,2014

เก็บภาษีกวดวิชา ’ตีความ’วุ่น โรงเรียนเข้าข่ายหวั่นพ่อแม่อ่วม เก็บภาษีกวดวิชา ’ตีความ’วุ่น โรงเรียนเข้าข่ายหวั่นพ่อแม่อ่วม December 11,2014

​“ครูมืออาชีพ” ​“ครูมืออาชีพ” December 03,2014

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” November 21,2014

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” November 21,2014

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11 ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11 November 21,2014

สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน"มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว November 21,2014

 ขยายตั๋วสอนชั่วคราว 90 วันสาขาขาดแคลนทุกสังกัดที่สอนสายอาชีพ ขยายตั๋วสอนชั่วคราว 90 วันสาขาขาดแคลนทุกสังกัดที่สอนสายอาชีพ November 21,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รอบรู้สมวัย
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบกลุ่มร่วมมือ TGT เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล วิชาเคมีพื้นฐาน ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะภายในของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนภาพร แสงศรี
การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมิเดียบนระบบปฏิบัติการอัลดรอยด์ รายวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนภาพร แสงศรี
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนวัดวัดคลองครุ
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนวัดวัดคลองครุ
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์