เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

​ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย ​ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย October 22,2014

สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน "ประวัติศาสตร์" ใหม่ทั่วประเทศ October 21,2014

 เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา October 15,2014

​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต ​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต October 15,2014

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา October 10,2014

ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล October 10,2014

ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ October 09,2014

เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน October 08,2014

​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ ​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ October 08,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอ ข้อมูล “ตะลุย MS PowerPoint 2010” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอ ข้อมูล “ตะลุย MS PowerPoint 2010” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ่าน 253 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมกาพย์และโคลงจรรโลงท่องเที่ยวไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมกาพย์และโคลงจรรโลงท่องเที่ยวไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด มาตราพาเพลิน
รายงานผลการวใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการเพาะเมล็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่2
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การประกอบอาหารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
แบบฝึกทักษะการเขียน ชุด การเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่มที่ ๓ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Adventure of Muang Ligor กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาศักยภาพการคิดของผู้เรียนวิชาภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”