ข่าวสารการศึกษา

​มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม ​มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม May 28,2015

มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : ก้าวสู่อนาคตด้วยการวิจัย  มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : ก้าวสู่อนาคตด้วยการวิจัย May 28,2015

รมว.วัฒนธรรม เผยสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย ดนตรีไทยไร้ผู้สืบสาน รมว.วัฒนธรรม เผยสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใย ดนตรีไทยไร้ผู้สืบสาน May 27,2015

เด็กไทยคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์รุ่นเยาว์นานาชาติที่มาเลเซีย เด็กไทยคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์รุ่นเยาว์นานาชาติที่มาเลเซีย May 25,2015

มติบอร์ดคุรุสภาชุดใหม่ให้บรรจุ 130 ครูผู้ช่วย ที่ไร้ตั๋วครู มติบอร์ดคุรุสภาชุดใหม่ให้บรรจุ 130 ครูผู้ช่วย ที่ไร้ตั๋วครู May 20,2015

ประกวดต้นฉบับนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘ ประกวดต้นฉบับนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘ May 18,2015

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร May 18,2015

​สพฐ.ย้ำไม่ยกเลิกเรียนลูกเสือ ​สพฐ.ย้ำไม่ยกเลิกเรียนลูกเสือ May 18,2015

เอเซอร์เปิดตัว Chrome Devices รุกตลาดภาคธุรกิจและการศึกษาพร้อมโซลูชั่น 4 พันธมิตรชั้นนำ เอเซอร์เปิดตัว Chrome Devices รุกตลาดภาคธุรกิจและการศึกษาพร้อมโซลูชั่น 4 พันธมิตรชั้นนำ May 15,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ 2
รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเปตองที่มีต่อความสามารถของนักกีฬาเปตอง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด.
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สามชุกรัตนโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สามชุกรัตนโภคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9