เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

 เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา October 15,2014

​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต ​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต October 15,2014

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา October 10,2014

ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล October 10,2014

ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ October 09,2014

เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน October 08,2014

​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ ​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ October 08,2014

5 ตุลาคม เกาะกระแสวันครูโลก 5 ตุลาคม เกาะกระแสวันครูโลก October 05,2014

ประวัติศาสตร์ การฝึกหัดครูไทย ประวัติศาสตร์ การฝึกหัดครูไทย September 29,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพัฒนาตน รหัส ศท 0202 สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการพัฒนาตน รหัส ศท 0202 สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ใส่ชื่อเรื่องที่นี่
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับชุดการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมประสบการณ์ด้านจำนวนและตัวเลข
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมประสบการณ์ด้านจำนวนและตัวเลข
รายงานการพัฒนาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ ชุด การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล รายวิชาสารและสมบัติของสาร (ว31105) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
รายงานใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมดุลเคมี รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายงานใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมดุลเคมี รายวิชาเคมี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์