เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

ปตท.สผ.ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สมัครเข้าร่วมโครงการ “PTTEP Teenergy Camp” 27-29 ตุลาคม 2557 ปตท.สผ.ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการ “PTTEP Teenergy Camp” 27-29 ตุลาคม 2557 September 17,2014

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย September 17,2014

สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม September 15,2014

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี September 12,2014

ที่แท้แบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ  ที่แท้แบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ "สอศ."แจงแบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ ผู้พิมพ์ยอมรับพลาดเอง เตรียมเรียกคืนพร้อมจัดส่งเล่มใหม่ปกใหม่ทดแทน September 12,2014

“ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นฮับอาเซียน “ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นฮับอาเซียน September 12,2014

"กมล"ลั่นพิจารณาตัวเองถ้าโอเน็ตไม่กระเตื้อง “กมล”ยืดอกพร้อมรับผิดชอบผลงาน พิจารณาตัวเองถ้าคะแนนโอเน็ตไม่กระเตื้อง มั่นใจร่วมมือสทศ.อุดจุดอ่อนได้ September 12,2014

“สุรวาท”แนะ สพฐ.ควรศึกษาปรัชญาการให้การบ้านก่อนออกแนวปฏิบัติ ชี้ปัญหาจ้างคนทำการบ้านต้องแก้ที่คุณภาพการเรียนการสอน ถ้าครูสอนดีถึงการบ้านยากเด็กก็ทำได้ “สุรวาท”แนะ สพฐ.ควรศึกษาปรัชญาการให้การบ้านก่อนออกแนวปฏิบัติ ชี้ปัญหาจ้างคนทำการบ้านต้องแก้ที่คุณภาพการเรียนการสอน ถ้าครูสอนดีถึงการบ้านยากเด็กก็ทำได้ September 12,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซตเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีสอนแบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค แผนผังความคิด เรื่อง Part of Speech สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค แผนผังความคิด เรื่อง Part of Speech สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเรียนรู้หลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเรียนรู้หลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33201 เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
E-book เรื่อง ชีวิตกับกาลเวลา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด Food and Health สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะและศึกษาผบทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมเมนตัมและการชน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสื่อบทเรียน e-Learning