ข่าวสารการศึกษา

ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ December 11,2014

 สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน’ แบ่ง’ประถม-มัธยม-วิชาการ-เด็กพิเศษ’ ลุ้นบอร์ดอำนวยการไฟเขียว 17 ธ.ค.นี้ สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน’ แบ่ง’ประถม-มัธยม-วิชาการ-เด็กพิเศษ’ ลุ้นบอร์ดอำนวยการไฟเขียว 17 ธ.ค.นี้ December 11,2014

เก็บภาษีกวดวิชา ’ตีความ’วุ่น โรงเรียนเข้าข่ายหวั่นพ่อแม่อ่วม เก็บภาษีกวดวิชา ’ตีความ’วุ่น โรงเรียนเข้าข่ายหวั่นพ่อแม่อ่วม December 11,2014

​“ครูมืออาชีพ” ​“ครูมืออาชีพ” December 03,2014

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” November 21,2014

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” November 21,2014

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11 ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11 November 21,2014

สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน"มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว November 21,2014

 ขยายตั๋วสอนชั่วคราว 90 วันสาขาขาดแคลนทุกสังกัดที่สอนสายอาชีพ ขยายตั๋วสอนชั่วคราว 90 วันสาขาขาดแคลนทุกสังกัดที่สอนสายอาชีพ November 21,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา เพลงบอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่นร่วมกับวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง
การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมตามเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมดี แหล่งเรียนรู้เด่น ของโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมตามเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมดี แหล่งเรียนรู้เด่น ของโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ ปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ ปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ ปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รอบรู้สมวัย