ข่าวสารการศึกษา

​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" January 20,2015

​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ January 20,2015

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 January 16,2015

สพฐ. เปิดปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วย สพฐ. เปิดปฎิทินรับสมัครครูผู้ช่วย January 08,2015

กยศ. เปิดโครงการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ-ส่วนลดหนี้ ถึง30 เมษายน 2558 กยศ. เปิดโครงการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ-ส่วนลดหนี้ ถึง30 เมษายน 2558 January 08,2015

สทศ.เตือนรีบสมัครแกต-แพตครั้งที่2/2558 สทศ.เตือนรีบสมัครแกต-แพตครั้งที่2/2558 January 08,2015

เปิดให้โหลดฟรีแล้ว! สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ เปิดให้โหลดฟรีแล้ว! สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ December 30,2014

จี้ล้มโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน จี้ล้มโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน December 29,2014

ศธ.เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญนายกฯ ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต ศธ.เตรียมจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญนายกฯ ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต December 25,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

การพัฒนาการเรียนรู้  โดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ ฟิสิกส์ยุคใหม่  รหัสวิชา ว30204  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์  	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  		โรงเรียนจุ

การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ ฟิสิกส์ยุคใหม่ รหัสวิชา ว30204 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุ

อ่าน 468 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
ผลการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย (สาระประวัติศาสตร์) สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ที่ส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมประกอบอาหารในรูปแบบ การสอนแบบจิตปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยวสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้สื่อประสม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดการเรียน เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก วิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32243 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ปีการศึกษา 2556
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สนุกกับงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สนุกกับงานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6