ข่าวสารการศึกษา

​ชี้ปัญหาผลิตครูไทยแก้แบบต่างคนต่างทำ ​ชี้ปัญหาผลิตครูไทยแก้แบบต่างคนต่างทำ August 04,2015

​สั่งสถาบันภาษาไทยจัดอบรมครูทั่วประเทศ แก้เด็กอ่านเขียนไม่ได้ ​สั่งสถาบันภาษาไทยจัดอบรมครูทั่วประเทศ แก้เด็กอ่านเขียนไม่ได้ August 03,2015

​เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงินคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากคาซัคสถาน กลับถึงไทยวันจันทร์ 3 สค.นี้ เที่ยวบิน KC 931 สสวท.จัดพิธีรับเวลา 9.30 น.สนามบินสุวรรณภูมิ ​เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงินคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากคาซัคสถาน กลับถึงไทยวันจันทร์ 3 สค.นี้ เที่ยวบิน KC 931 สสวท.จัดพิธีรับเวลา 9.30 น.สนามบินสุวรรณภูมิ August 01,2015

​ชี้ต้องพัฒนาครูผู้ช่วยไร้ตั๋วก่อนบรรจุ ​ชี้ต้องพัฒนาครูผู้ช่วยไร้ตั๋วก่อนบรรจุ July 29,2015

​สสวท.ส่งเด็กไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน ​สสวท.ส่งเด็กไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน July 28,2015

​ศ. ดร.สุชัชวีร์ แนะภาครัฐตั้งวิสัยทัศน์ประเทศไทยก่อนการปฏิรูป พร้อมชูประเทศพัฒนาแล้วขาด “วิทยาศาสตร์” ไม่ได้ ​ศ. ดร.สุชัชวีร์ แนะภาครัฐตั้งวิสัยทัศน์ประเทศไทยก่อนการปฏิรูป พร้อมชูประเทศพัฒนาแล้วขาด “วิทยาศาสตร์” ไม่ได้ July 28,2015

รัฐบาลดันไทยเป็นฮับ รัฐบาลดันไทยเป็นฮับ "การศึกษา" ต้อนรับ AEC July 27,2015

​ข่าวดี! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย เผยขาดกว่า 8,000 อัตรา ​ข่าวดี! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย เผยขาดกว่า 8,000 อัตรา July 27,2015

สพฐ.เล็งปรับเงินท็อปอัพ สพฐ.เล็งปรับเงินท็อปอัพ July 24,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลข วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกับวิธีการสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด

รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลข วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกับวิธีการสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด

อ่าน 11 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรมภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญแบบ PANORAMA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรมภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญแบบ PANORAMA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเมินโครงการโรงเรีียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฏร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา
ประเมินโครงการโรงเรีียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฏร์นุกูล) เทศบาลเมืองพะเยา
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการใช้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้หนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง โมเมนตัม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด การปลูกมะเขือในวงบ่อซีเมนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด การปลูกมะเขือในวงบ่อซีเมนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด การปลูกมะเขือในวงบ่อซีเมนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วิชาเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคาละแมะ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคาละแมะ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย การดำรงชีวิตของพืช สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4