ข่าวสารการศึกษา

กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558 March 20,2015

คะแนน O-Net ม. 6 ต่ำเหมือนเดิม คะแนน O-Net ม. 6 ต่ำเหมือนเดิม March 20,2015

สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. March 05,2015

นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น February 19,2015

หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน February 19,2015

สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) February 13,2015

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 February 10,2015

​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 ​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 February 02,2015

​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" January 20,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
การประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง เรียนรู้คำสร้างสรรค์ประโยค โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เรื่องการวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เล่มที่ 1 อาหารป้องกันโรค
บทเรียนการ์ตูนชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 2 เรื่อง หนูดีรู้จักประหยัด
บทเรียนการ์ตูนชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เล่มที่ 2 เรื่อง หนูดีรู้จักประหยัด
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่อง ดนตรีสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มี ร ล ว ควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเส้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไฟฟ้าเคมี เรื่อง เซลล์กัลวานิก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์และเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมการสอนแบบสาธิต วิชา การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสตรียะลา ปีการศึกษา 2557