ข่าวสารการศึกษา

​สสวท. คัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ​สสวท. คัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย July 03,2015

​เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ​เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) July 02,2015

สสวท.ให้ทุนครูอบรมวิทย์-คณิตออนไลน์ สสวท.ให้ทุนครูอบรมวิทย์-คณิตออนไลน์ July 02,2015

ศธ.ออกประกาศกระทรวง กำหนด 5 วิชาในการทดสอบ O-Net ศธ.ออกประกาศกระทรวง กำหนด 5 วิชาในการทดสอบ O-Net July 01,2015

สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ต-โยกงบพัฒนาเรียนทางไกล สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ต-โยกงบพัฒนาเรียนทางไกล June 30,2015

ครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด June 30,2015

TK park จัดกิจกรรมแนะให้แนวปี 2 ตอนยุทธจักรนักฝัน TK park จัดกิจกรรมแนะให้แนวปี 2 ตอนยุทธจักรนักฝัน June 29,2015

สมศ. ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย ผุดโครงการ 1 ช่วย 9 หวังอัพเกรดศักยภาพการศึกษาไทย สมศ. ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย ผุดโครงการ 1 ช่วย 9 หวังอัพเกรดศักยภาพการศึกษาไทย June 26,2015

สภาการศึกษาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การผลิต-พัฒนาครู สภาการศึกษาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การผลิต-พัฒนาครู June 25,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

อ่าน 89 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดี โดยใช้การสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีการเขียนภาพ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณประกอบวิธีสอนแบบอุปนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา จังหวัดตรัง
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา จังหวัดตรัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 (Microsoft Word 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 (Microsoft Word 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม