เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

​ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย ​ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง การเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย October 22,2014

สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน "ประวัติศาสตร์" ใหม่ทั่วประเทศ October 21,2014

 เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา October 15,2014

​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต ​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต October 15,2014

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา October 10,2014

ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล October 10,2014

ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ October 09,2014

เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน October 08,2014

​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ ​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ October 08,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รหัสวิชา ว 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รหัสวิชา ว 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาความพึงพอใจรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
การศึกษาความพึงพอใจรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 23101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้องจองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้องจองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยกีฬาหมากฮอส
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยกีฬาหมากฮอส
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อนิทานผ้า ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
แบบฝึกทักษะการเขียน ชุด การเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๑๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่มที่ ๓ เรื่อง การเขียนพรรณนา