เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน สพฐ.ดีเดย์ 3 พ.ย. ปรับการสอน "ประวัติศาสตร์" ใหม่ทั่วประเทศ October 21,2014

 เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา เสนอตั้งกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงการศึกษา October 15,2014

​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต ​ไฟเขียว ร.ร.เอกชนซื้อไอซีทีแทนแท็บเล็ต October 15,2014

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา October 10,2014

ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล ครุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล October 10,2014

ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ ศธ.สั่งลดอบรมครูตามโรงแรมใช้พื้นที่วัดแทน-ประหยัดงบ October 09,2014

เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน October 08,2014

​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ ​สพฐ.ทุ่ม 18 ล้านทดลองจัดทำข้อสอบ PISA เร่งสางปัญหาพื้นที่คะแนน O-Net ต่ำ October 08,2014

5 ตุลาคม เกาะกระแสวันครูโลก 5 ตุลาคม เกาะกระแสวันครูโลก October 05,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการใช้สื่อประสม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายงานการใช้สื่อประสม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายงานการใช้สื่อประสม เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำหรับครูโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด พระพุทธศาสนา มรดกล้ำค่าของไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เน้นกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เน้นกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการบริการงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาโส่
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาโส่
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาโส่
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3