ข่าวสารการศึกษา

สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. March 05,2015

นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น February 19,2015

หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน February 19,2015

สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) February 13,2015

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 February 10,2015

​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 ​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 February 02,2015

​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" January 20,2015

​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ January 20,2015

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 January 16,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบ การสอนและสื่อวีดีทัศน์นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง “รำนาฏกะมะโย่ง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบ การสอนและสื่อวีดีทัศน์นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง “รำนาฏกะมะโย่ง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

อ่าน 127 views, ตอบ 0

รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบ คูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบรูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคSTADชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบ คูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบรูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคSTADชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ่าน 133 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วิถีพลเมืองไทย โดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลงานวิชาการ ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใส่ชื่อเรื่องที่นี่
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดของคำ วิชา ท2112 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชนิดของคำ วิชา ท2112 ภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ เรื่องการบวกลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ เรื่องการบวกลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ เรื่องการบวกลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ เรื่องการบวกลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2