ข่าวสารการศึกษา

ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครม.เห็นชอบการยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ December 11,2014

 สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน’ แบ่ง’ประถม-มัธยม-วิชาการ-เด็กพิเศษ’ ลุ้นบอร์ดอำนวยการไฟเขียว 17 ธ.ค.นี้ สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน’ แบ่ง’ประถม-มัธยม-วิชาการ-เด็กพิเศษ’ ลุ้นบอร์ดอำนวยการไฟเขียว 17 ธ.ค.นี้ December 11,2014

เก็บภาษีกวดวิชา ’ตีความ’วุ่น โรงเรียนเข้าข่ายหวั่นพ่อแม่อ่วม เก็บภาษีกวดวิชา ’ตีความ’วุ่น โรงเรียนเข้าข่ายหวั่นพ่อแม่อ่วม December 11,2014

​“ครูมืออาชีพ” ​“ครูมืออาชีพ” December 03,2014

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” November 21,2014

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” November 21,2014

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11 ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่ 11 November 21,2014

สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน สพฐ.แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน"มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว November 21,2014

 ขยายตั๋วสอนชั่วคราว 90 วันสาขาขาดแคลนทุกสังกัดที่สอนสายอาชีพ ขยายตั๋วสอนชั่วคราว 90 วันสาขาขาดแคลนทุกสังกัดที่สอนสายอาชีพ November 21,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ง32202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ง32202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
การประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดบ่อปาบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ รายวิชา อ11301 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ รายวิชา อ11301 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดเครื่องดนตรีไทยในสยาม
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดเครื่องดนตรีไทยในสยาม
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดเครื่องดนตรีไทยในสยาม