ข่าวสารการศึกษา

​เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงินคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากคาซัคสถาน กลับถึงไทยวันจันทร์ 3 สค.นี้ เที่ยวบิน KC 931 สสวท.จัดพิธีรับเวลา 9.30 น.สนามบินสุวรรณภูมิ ​เด็กไทยคว้า 4 เหรียญเงินคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากคาซัคสถาน กลับถึงไทยวันจันทร์ 3 สค.นี้ เที่ยวบิน KC 931 สสวท.จัดพิธีรับเวลา 9.30 น.สนามบินสุวรรณภูมิ August 01,2015

​ชี้ต้องพัฒนาครูผู้ช่วยไร้ตั๋วก่อนบรรจุ ​ชี้ต้องพัฒนาครูผู้ช่วยไร้ตั๋วก่อนบรรจุ July 29,2015

​สสวท.ส่งเด็กไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน ​สสวท.ส่งเด็กไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน July 28,2015

​ศ. ดร.สุชัชวีร์ แนะภาครัฐตั้งวิสัยทัศน์ประเทศไทยก่อนการปฏิรูป พร้อมชูประเทศพัฒนาแล้วขาด “วิทยาศาสตร์” ไม่ได้ ​ศ. ดร.สุชัชวีร์ แนะภาครัฐตั้งวิสัยทัศน์ประเทศไทยก่อนการปฏิรูป พร้อมชูประเทศพัฒนาแล้วขาด “วิทยาศาสตร์” ไม่ได้ July 28,2015

รัฐบาลดันไทยเป็นฮับ รัฐบาลดันไทยเป็นฮับ "การศึกษา" ต้อนรับ AEC July 27,2015

​ข่าวดี! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย เผยขาดกว่า 8,000 อัตรา ​ข่าวดี! สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย เผยขาดกว่า 8,000 อัตรา July 27,2015

สพฐ.เล็งปรับเงินท็อปอัพ สพฐ.เล็งปรับเงินท็อปอัพ July 24,2015

สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง July 24,2015

​สทศ.รับสมัครสอบวัดความรู้ครู ​สทศ.รับสมัครสอบวัดความรู้ครู July 23,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลข วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกับวิธีการสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด

รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลข วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกับวิธีการสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด

อ่าน 11 views, ตอบ 0

• รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึก กับวิธีสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศ

• รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึก กับวิธีสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศ

อ่าน 14 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง23201 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3
รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จ.แพร่
การใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย ชุดคณิตศาสตร์หรรษา ชั้นอนุบาล 2
การใช้สื่อของจริงเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย ชุดคณิตศาสตร์หรรษา ชั้นอนุบาล 2
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา ประกอบเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2