เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : อัจฉรา สมัครกิจ
[ชม 4] [ดาวน์โหลด 2] โดย navapun55
โดย : นางสาวสุนทร อุตมหาราช
[ชม 262] [ดาวน์โหลด 0] โดย soontorn1992
โดย : นางอุบล เดชพงษ์
[ชม 263] [ดาวน์โหลด 39] โดย Ubol2504
โดย : ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
[ชม 273] [ดาวน์โหลด 17] โดย jam3354
โดย : สุภาพร บินทจร
[ชม 277] [ดาวน์โหลด 51] โดย binthajorn
โดย : นายสนชัย พรหมทอง
[ชม 318] [ดาวน์โหลด 0] โดย Sonchai1234
โดย : นางกานดา วิริยากุล
[ชม 319] [ดาวน์โหลด 0] โดย direkrit
โดย : นางพรพิศ ศรีทอง
[ชม 307] [ดาวน์โหลด 0] โดย jiraporn_pakorn
โดย : นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์
[ชม 303] [ดาวน์โหลด 58] โดย wisetsak
โดย : นางณัฐพจี ปัญญาชนะกุล
[ชม 418] [ดาวน์โหลด 0] โดย krootoon
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)