ข่าวสารการศึกษา

เด็กไทยคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์รุ่นเยาว์นานาชาติที่มาเลเซีย เด็กไทยคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์รุ่นเยาว์นานาชาติที่มาเลเซีย May 25,2015

ย้ำชัดๆอาชีวะห้ามรับน้องเด็ดขาด ย้ำชัดๆอาชีวะห้ามรับน้องเด็ดขาด May 20,2015

มติบอร์ดคุรุสภาชุดใหม่ให้บรรจุ 130 ครูผู้ช่วย ที่ไร้ตั๋วครู มติบอร์ดคุรุสภาชุดใหม่ให้บรรจุ 130 ครูผู้ช่วย ที่ไร้ตั๋วครู May 20,2015

ประกวดต้นฉบับนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘ ประกวดต้นฉบับนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘ May 18,2015

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร May 18,2015

​สพฐ.ย้ำไม่ยกเลิกเรียนลูกเสือ ​สพฐ.ย้ำไม่ยกเลิกเรียนลูกเสือ May 18,2015

เอเซอร์เปิดตัว Chrome Devices รุกตลาดภาคธุรกิจและการศึกษาพร้อมโซลูชั่น 4 พันธมิตรชั้นนำ เอเซอร์เปิดตัว Chrome Devices รุกตลาดภาคธุรกิจและการศึกษาพร้อมโซลูชั่น 4 พันธมิตรชั้นนำ May 15,2015

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เผยวางมาตรการย้ายครูลบครหากิโลละแสน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.เผยวางมาตรการย้ายครูลบครหากิโลละแสน April 30,2015

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 April 29,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริม     การอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล  สาขาบ้านห้วยทิชะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา	2556

ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2556

อ่าน 197 views, ตอบ 0

ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริม     การอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล  สาขาบ้านห้วยทิชะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา	2556

ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2556

อ่าน 1 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน บทสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด English Conversation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง “เทคนิคการสอนศิลปะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และกเรดำเนินชีวิตในสังคม
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และกเรดำเนินชีวิตในสังคม
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การคูณทศนิยม ป.6
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านภูเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1