ข่าวสารการศึกษา

​98 สาขาขาดแคลน ​98 สาขาขาดแคลน "สอบได้ไม่มีใบอนุญาตวิชาชีพจากคุรุสภา" March 27,2015

กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558 March 20,2015

คะแนน O-Net ม. 6 ต่ำเหมือนเดิม คะแนน O-Net ม. 6 ต่ำเหมือนเดิม March 20,2015

สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. March 05,2015

นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น February 19,2015

หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน February 19,2015

สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) February 13,2015

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 February 10,2015

​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 ​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 February 02,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์แรงแม่เหล็กและพลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์แรงแม่เหล็กและพลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การจัดประสบการณ์กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบคำถามอเนกนัย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เพื่อพัฒนาทักษะ ทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เพื่อพัฒนาทักษะ ทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชุดการสอน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “แผนที่ เข็มทิศ และเงื่อน”
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
รายงานผลการใช้และพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบกิจกรรม ชุดสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้และพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบกิจกรรม ชุดสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ คู่พระธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา)
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ชุด ท่องจักรวาล สำรวจดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5