ข่าวสารการศึกษา

สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. สอศ.เสนอปรับโครงสร้าง - ตั้ง 3 กรมใหม่ ภายใต้กำกับ ศธ. March 05,2015

นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น นักเรียนยังคงกดดันเลิกใช้โอเน็ตจบช่วงชั้น February 19,2015

หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน หนุน สสวท. เปิดเสรีพิมพ์หนังสือเรียน February 19,2015

สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) สสวท. เชิญสมัครค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย (ฟรี!) February 13,2015

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2558 February 10,2015

​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 ​เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 9 February 02,2015

​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ​โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" January 20,2015

​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ​๖๐ กล้อง ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ January 20,2015

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความในใจของครูไทย ปี 2558 January 16,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบ การสอนและสื่อวีดีทัศน์นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง “รำนาฏกะมะโย่ง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ผลการพัฒนาการเรียนรู้และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ประกอบ การสอนและสื่อวีดีทัศน์นาฏศิลป์พื้นบ้าน เรื่อง “รำนาฏกะมะโย่ง” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

อ่าน 113 views, ตอบ 0

รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบ คูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบรูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคSTADชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบ คูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบรูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิคSTADชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อ่าน 120 views, ตอบ 0

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  โรคติดต่อและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

อ่าน 181 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 อ33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับวิธีสอนตามหลักบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)
การพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
รายงานผลการพัฒนาสื่อประสม (บทเรียนสำเร็จรูป และชุดกิจกรรม) รายวิชาสังคมศึกษา 1 (ส21101) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เรียนรู้โรคภัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เรียนรู้โรคภัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
การใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการวิจัย รายงานผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบโดยใช้หนังสือนิทานสำหรับเด็ก ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1