เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : สรัญญา มูลมาก
[ชม 246] [ดาวน์โหลด 0] โดย moonmark
โดย : นางจันทร์จิรา บุญมี
[ชม 259] [ดาวน์โหลด 16] โดย CB25202557
โดย : นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช
[ชม 309] [ดาวน์โหลด 67] โดย jack2117joker
โดย : นางปรีดาวรรณ วิภาดา
[ชม 312] [ดาวน์โหลด 0] โดย pongsatit2521
โดย : อัจฉรา สมัครกิจ
[ชม 309] [ดาวน์โหลด 53] โดย navapun55
โดย : นางสาวสุนทร อุตมหาราช
[ชม 318] [ดาวน์โหลด 0] โดย soontorn1992
โดย : นางอุบล เดชพงษ์
[ชม 326] [ดาวน์โหลด 160] โดย Ubol2504
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)