ข่าวสารการศึกษา

​สพฐ.เตรียมสอบผบ.สถานศึกษารอบ ต.ค. ​สพฐ.เตรียมสอบผบ.สถานศึกษารอบ ต.ค. September 02,2015

​นายกฯ หนุนเลิกเรียนบ่าย 2 ​นายกฯ หนุนเลิกเรียนบ่าย 2 "แต่ครูต้องมีคุณภาพมากขึ้น" September 01,2015

​ปฏิรูปคุณภาพคนและพลเมือง “สื่อ”เป็นโรงเรียนของสังคม ​ปฏิรูปคุณภาพคนและพลเมือง “สื่อ”เป็นโรงเรียนของสังคม August 31,2015

 สมศ.รับรางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ สมศ.รับรางวัลนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ August 31,2015

'สพฐ.' แจงลดเวลาเรียนลง แต่'เวลาเลิก'ยังเหมือนเดิม 'สพฐ.' แจงลดเวลาเรียนลง แต่'เวลาเลิก'ยังเหมือนเดิม August 31,2015

ทปอ.ลั่นจ้างทำวิทยานิพนธ์ จับได้ ทปอ.ลั่นจ้างทำวิทยานิพนธ์ จับได้"พ้นสภาพนิสิต-นศ. August 24,2015

​ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มรับโล่พระราชทาน ​ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มรับโล่พระราชทาน August 24,2015

​สมศ.ยกระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ​สมศ.ยกระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา August 21,2015

​ครู อปท.ขอย้ายกลับซบศธ.เพียบ เหตุได้รับการสนับสนุนน้อย ​ครู อปท.ขอย้ายกลับซบศธ.เพียบ เหตุได้รับการสนับสนุนน้อย August 20,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล  5  เด่นห้า   		เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายงานการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบชุดฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่าน 27 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่ง คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่ง คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
ผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
ผลการจัดกิจกรรการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดกิจกรรการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ภัยพิบัติธรรมชาติและการป้องกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษา
รายงานผลการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ดนตรีอังกะลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต