ข่าวสารการศึกษา

30 ทุนให้ครูไปเรียนการสอนภาษาจีนที่ประเทศจีน 30 ทุนให้ครูไปเรียนการสอนภาษาจีนที่ประเทศจีน April 14,2015

อนุโลมเกรดไม่ถึง2.00กู้กรอ.ปี58ได้ อนุโลมเกรดไม่ถึง2.00กู้กรอ.ปี58ได้ April 14,2015

ศธ.ไขปัญหาผอ.รร.มือไม่ถึง ศธ.ไขปัญหาผอ.รร.มือไม่ถึง April 14,2015

เปิดตัวเลขรับคุรุทายาทสองแบบปี58 เปิดตัวเลขรับคุรุทายาทสองแบบปี58 April 14,2015

คุรุสภาพร้อมระงับตั๋วครูหื่น คุรุสภาพร้อมระงับตั๋วครูหื่น April 08,2015

สพฐ.เตรียมปรับโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.เตรียมปรับโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา April 08,2015

​98 สาขาขาดแคลน ​98 สาขาขาดแคลน "สอบได้ไม่มีใบอนุญาตวิชาชีพจากคุรุสภา" March 27,2015

กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2558 March 20,2015

คะแนน O-Net ม. 6 ต่ำเหมือนเดิม คะแนน O-Net ม. 6 ต่ำเหมือนเดิม March 20,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

รายงานการประเมินโครงการบูรณาการระบบบริหารผสานการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดควนป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

รายงานการประเมินโครงการบูรณาการระบบบริหารผสานการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดควนป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

อ่าน 354 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Amazing Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6