ข่าวสารการศึกษา

ศธ.ออกประกาศกระทรวง กำหนด 5 วิชาในการทดสอบ O-Net ศธ.ออกประกาศกระทรวง กำหนด 5 วิชาในการทดสอบ O-Net July 01,2015

สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ต-โยกงบพัฒนาเรียนทางไกล สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ต-โยกงบพัฒนาเรียนทางไกล June 30,2015

ครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ครูต้องสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด June 30,2015

TK park จัดกิจกรรมแนะให้แนวปี 2 ตอนยุทธจักรนักฝัน TK park จัดกิจกรรมแนะให้แนวปี 2 ตอนยุทธจักรนักฝัน June 29,2015

สมศ. ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย ผุดโครงการ 1 ช่วย 9 หวังอัพเกรดศักยภาพการศึกษาไทย สมศ. ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย ผุดโครงการ 1 ช่วย 9 หวังอัพเกรดศักยภาพการศึกษาไทย June 26,2015

สภาการศึกษาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การผลิต-พัฒนาครู สภาการศึกษาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การผลิต-พัฒนาครู June 25,2015

​สมศ. เปิดประชุม มาตรฐานการศึกษาครั้งที่ 1 ​สมศ. เปิดประชุม มาตรฐานการศึกษาครั้งที่ 1 June 24,2015

ครูเฮ! ศธ.เคาะพักชำระหนี้ 2 ปี ครูเฮ! ศธ.เคาะพักชำระหนี้ 2 ปี June 24,2015

ทปอ.ยืนยันเปิดเทอมตามอาเซียนปี 59 ทปอ.ยืนยันเปิดเทอมตามอาเซียนปี 59 June 23,2015

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสอบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

คุยแชร์ประสบการณ์ครู

การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

อ่าน 69 views, ตอบ 0

ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา จังหวัดตรัง
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา จังหวัดตรัง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรเข้าศึกษาโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 (Microsoft Word 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์เวิร์ด 2010 (Microsoft Word 2010) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณคดีและวรรณกรรม เล่มที่ 1