เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ แหล่งรวบรวมผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย

ข่าวสารการศึกษา

ปตท.สผ.ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สมัครเข้าร่วมโครงการ “PTTEP Teenergy Camp” 27-29 ตุลาคม 2557 ปตท.สผ.ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการ “PTTEP Teenergy Camp” 27-29 ตุลาคม 2557 September 17,2014

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย September 17,2014

สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม สพฐ.เพิ่มหลักสูตรอุทกภัยศึกษาเทอม2-สอนเด็กสู้ภัยน้ำท่วม September 15,2014

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี September 12,2014

ที่แท้แบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ  ที่แท้แบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ "สอศ."แจงแบบเรียนปกนางเอกเอวีเป็นของอาชีวะ ผู้พิมพ์ยอมรับพลาดเอง เตรียมเรียกคืนพร้อมจัดส่งเล่มใหม่ปกใหม่ทดแทน September 12,2014

“ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นฮับอาเซียน “ชัยพฤกษ์” ฟุ้งเด็กต่างสัญชาติแห่เรียนต่ออาชีวะไทย เหตุมีมาตรฐานสูง เผยเมื่อเด็กเรียนจบมีสิทธิ์ได้เข้าทำงานเช่นเดียวกับเด็กไทย ชี้เป็นการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงาน และเป็นฮับอาเซียน September 12,2014

"กมล"ลั่นพิจารณาตัวเองถ้าโอเน็ตไม่กระเตื้อง “กมล”ยืดอกพร้อมรับผิดชอบผลงาน พิจารณาตัวเองถ้าคะแนนโอเน็ตไม่กระเตื้อง มั่นใจร่วมมือสทศ.อุดจุดอ่อนได้ September 12,2014

“สุรวาท”แนะ สพฐ.ควรศึกษาปรัชญาการให้การบ้านก่อนออกแนวปฏิบัติ ชี้ปัญหาจ้างคนทำการบ้านต้องแก้ที่คุณภาพการเรียนการสอน ถ้าครูสอนดีถึงการบ้านยากเด็กก็ทำได้ “สุรวาท”แนะ สพฐ.ควรศึกษาปรัชญาการให้การบ้านก่อนออกแนวปฏิบัติ ชี้ปัญหาจ้างคนทำการบ้านต้องแก้ที่คุณภาพการเรียนการสอน ถ้าครูสอนดีถึงการบ้านยากเด็กก็ทำได้ September 12,2014

ดูข่าวสารการศึกษาทั้งหมด

แผนการสอน (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

แหล่งรวบรวมแผนการสอนสำหรับครูในทุกๆสาขาวิชาและระดับชั้น รวบรวมไว้ให้ดาวโหลด หรือหากสนใจเผยแพร่แผนการสอนของตนเอง คลิกที่นี่ !! ดูทั้งหมด

คลังข้อสอบสำหรับครู

แหล่งรวบรวมข้อสอบ คลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูโดยเฉพาะ เช่น ข้อสอบวัดแววครู ข้อสอบสำหรับบรรจุ ข้อสบอื่นๆ รวมไว้ที่นี่ ดูทั้งหมด

ผลงานครู (ดาวน์โหลด / เผยแพร่)

ผลงานครู

แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการสำหรับครู สำหรับครูที่ต้องทำผลงานและต้องการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง สามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกและคลิกที่นี่

เผยแพร่ผลงาน


หมวดหมู่ ชื่อผลงาน
E-book เรื่อง ชีวิตกับกาลเวลา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด Food and Health สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะและศึกษาผบทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโมเมนตัมและการชน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสื่อบทเรียน e-Learning
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการเป่าขลุ่ยเพียงออ ออเบื้องต้นด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพง
รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ ผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning)
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านสน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้อง จองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้อง จองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
การประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา
รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายงานการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1