เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นางสาวชื่นสุข ชำนิพร
[ชม 7] [ดาวน์โหลด 0] โดย kawkhing
โดย : นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
[ชม 43] [ดาวน์โหลด 0] โดย 01052519
โดย : นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
[ชม 49] [ดาวน์โหลด 0] โดย wallika
โดย : นางสุภาพร ชมหมื่น
[ชม 129] [ดาวน์โหลด 0] โดย krusuthep
โดย : ปนิดา ทวีชาติ
[ชม 174] [ดาวน์โหลด 0] โดย panidaphokpit
โดย : นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
[ชม 161] [ดาวน์โหลด 64] โดย WARANGKANA37
โดย : กชกร โรจน์จันทัน
[ชม 231] [ดาวน์โหลด 72] โดย kruya2502
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :
 
โครงงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดภายใน30วัน
โครงงานแนะนำ(Recommended)