เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการภาษาต่างประเทศ(ทุกระดับชั้น)
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
โดย : นางทัศนีย์ ศรีสร้อย
[ชม 1,435] [ดาวน์โหลด 7] โดย ทัศนีย์ ศรีสร้อย
โดย : นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่น
[ชม 1,677] [ดาวน์โหลด 7] โดย chumpol1
โดย : ปวริศา บรรเลงใจ
[ชม 1,506] [ดาวน์โหลด 1,056] โดย yeerisa
โดย : นางสุธารัตน์วัฒนเดช
[ชม 2,160] [ดาวน์โหลด 7] โดย MrsSutarat13
โดย : จีรวรรณ์ นามบุตร
[ชม 3,020] [ดาวน์โหลด 1,517] โดย ครูสระแก้ว
โดย : นางเยาวรักษ์ สุปิยะพาณิชย์
[ชม 3,288] [ดาวน์โหลด 7] โดย kruyao
โดย : นางสาวธัญภิชา อารยาวรโชติ
[ชม 2,517] [ดาวน์โหลด 7] โดย ohlalatasha
โดย : นางสาวสุประวีณ์ มะณีชม
[ชม 2,708] [ดาวน์โหลด 1,762] โดย maneechom
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :