เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการภาษาต่างประเทศ(ทุกระดับชั้น)
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
โดย : นางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
[ชม 1,199] [ดาวน์โหลด 2] โดย Panchan
โดย : ชุติมา วันท่าค้อ
[ชม 1,425] [ดาวน์โหลด 2] โดย chutimawan
โดย : นางประไพพร วงษา
[ชม 2,298] [ดาวน์โหลด 2] โดย prapiwongsa-korn
โดย : นางประไพพร วงษา
[ชม 1,639] [ดาวน์โหลด 2] โดย prapiwongsa
โดย : นางรุ่งนภา กันทะศร
[ชม 1,303] [ดาวน์โหลด 2] โดย thebestson
โดย : นันทนีย์ นุราช
[ชม 1,379] [ดาวน์โหลด 746] โดย nantanee09
โดย : เกิดผล แสนพรม
[ชม 1,292] [ดาวน์โหลด 2] โดย ppcom
โดย : นางสาวณฤดี เคนดวงจันทร์
[ชม 1,358] [ดาวน์โหลด 2] โดย Narudee-k
โดย : ธนาภรณ์ คนเพียร
[ชม 1,586] [ดาวน์โหลด 819] โดย anant509
โดย : จันทร์เพ็ญ ศรีจลฮาด
[ชม 1,428] [ดาวน์โหลด 2] โดย lastlove
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :