เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
หมวดหมู่ผลงานวิชาการภาษาต่างประเทศ(ทุกระดับชั้น)
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
โดย : นางสาวสุวารี บัวงาม
[ชม 1,317] [ดาวน์โหลด 2] โดย kroosit
โดย : นางอนัญญา ไชยชมภู
[ชม 1,201] [ดาวน์โหลด 2] โดย bunyapat
โดย : นางสาวสุวิมล สวัสดี
[ชม 1,328] [ดาวน์โหลด 2] โดย t3surin
โดย : นางกมลาภรณ์ วรรณพัฒน์
[ชม 1,259] [ดาวน์โหลด 2] โดย kthep
โดย : นางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
[ชม 1,220] [ดาวน์โหลด 2] โดย Panchan
โดย : ชุติมา วันท่าค้อ
[ชม 1,451] [ดาวน์โหลด 2] โดย chutimawan
โดย : นางประไพพร วงษา
[ชม 2,324] [ดาวน์โหลด 2] โดย prapiwongsa-korn
โดย : นางประไพพร วงษา
[ชม 1,656] [ดาวน์โหลด 2] โดย prapiwongsa
โดย : นางรุ่งนภา กันทะศร
[ชม 1,317] [ดาวน์โหลด 2] โดย thebestson
โดย : นันทนีย์ นุราช
[ชม 1,399] [ดาวน์โหลด 748] โดย nantanee09
โดย : เกิดผล แสนพรม
[ชม 1,318] [ดาวน์โหลด 2] โดย ppcom
โดย : นางสาวณฤดี เคนดวงจันทร์
[ชม 1,376] [ดาวน์โหลด 2] โดย Narudee-k
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :