เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อหมวดหมู่ผลงานวิชาการทั้งหมด
โดย : อำพันธ์ เรือแก้ว
[ชม 1,241] [ดาวน์โหลด 7] โดย amphan56
โดย : ปราณี ตัณติอานนท์
[ชม 1,042] [ดาวน์โหลด 7] โดย pranee2553
โดย : นางสาวรัศนี วิบูลย์กุล
[ชม 1,500] [ดาวน์โหลด 7] โดย noiradsani
โดย : ครูนิคม ต่อมยิ้ม
[ชม 1,373] [ดาวน์โหลด 897] โดย krunikom
โดย : นางสุภาวดี แก้วแก่น
[ชม 1,199] [ดาวน์โหลด 704] โดย KruKhoklad
โดย : นางพวงผกา ขัดผาบ
[ชม 1,016] [ดาวน์โหลด 7] โดย wudycm
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :