เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อหมวดหมู่ผลงานวิชาการทั้งหมด
โดย : นายชัชรากร ข่าทิพย์พาที
[ชม 1,530] [ดาวน์โหลด 2] โดย ชัชรากร ข ่à
โดย : นางภัคจิรา วงศ์เจริญ
[ชม 1,263] [ดาวน์โหลด 655] โดย pajira
โดย : นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ
[ชม 1,183] [ดาวน์โหลด 1,390] โดย paesy35
โดย : นายสุพัด เขาน้อย
[ชม 18,951] [ดาวน์โหลด 5,601] โดย supatvii
โดย : นางวงจันทร์ ค้ำชู
[ชม 1,366] [ดาวน์โหลด 2] โดย krurong
โดย : นายบุญนัก ฝั้นอิ่นแก้ว
[ชม 1,427] [ดาวน์โหลด 2] โดย kroobunnuk
โดย : นางพรเพ็ญ บุญธรรม
[ชม 1,266] [ดาวน์โหลด 2] โดย pp2556
โดย : นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม
[ชม 1,246] [ดาวน์โหลด 2] โดย amornteach
โดย : นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์
[ชม 3,780] [ดาวน์โหลด 7] โดย prawet2012
โดย : จงจิตต์ พันธุ์โยศรี
[ชม 1,476] [ดาวน์โหลด 2] โดย jongjitt
โดย : นางดาวัลย์ ภูวดล
[ชม 1,254] [ดาวน์โหลด 1,661] โดย dawanwipa
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :