เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อหมวดหมู่ผลงานวิชาการทั้งหมด
โดย : นายพชร พิมพ์วาปี
[ชม 1,015] [ดาวน์โหลด 307] โดย kanok_462
โดย : นางสาวแก้วตา พรมบุตร
[ชม 547] [ดาวน์โหลด 323] โดย Kaewtoo
โดย : นางสาวมาลาริน พ่วงประทุม
[ชม 1,070] [ดาวน์โหลด 0] โดย kroomam2014
โดย : นางสาวปิยะมาศ มะเฟือง
[ชม 537] [ดาวน์โหลด 0] โดย piyamas57
โดย : นางปานวาด ปานอุทัย
[ชม 521] [ดาวน์โหลด 639] โดย Aor_panwad
โดย : นางปานวาด ปานอุทัย
[ชม 520] [ดาวน์โหลด 647] โดย Aor_panwad
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :