เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)(ทุกประเภทวิชา)
โดย : นางประไพพร วงษา
[ชม 2,324] [ดาวน์โหลด 2] โดย prapiwongsa-korn
โดย : ชื่อผู้รายงาน นางพรทิพย์ จาริคุณ
[ชม 1,167] [ดาวน์โหลด 2] โดย saranyarat
โดย : อัญชลี บุญมาก
[ชม 1,543] [ดาวน์โหลด 2] โดย anchalee56
โดย : นางประไพพร วงษา
[ชม 1,656] [ดาวน์โหลด 2] โดย prapiwongsa
โดย : นางสาวพัตร์พิมล จัตุรัตน์
[ชม 1,589] [ดาวน์โหลด 2] โดย leknu555
โดย : นายทรงศักดิ์ ศรีบัวทอง
[ชม 1,205] [ดาวน์โหลด 2] โดย leknu555
โดย : นางปิ่นอนงค์ วงษ์ภักดี
[ชม 1,300] [ดาวน์โหลด 2] โดย nanbass
โดย : นายมงคล ปรีชาชาญ
[ชม 1,312] [ดาวน์โหลด 2] โดย direkrit
โดย : นายมงคล ปรีชาชาญ
[ชม 1,302] [ดาวน์โหลด 2] โดย direkrit
โดย : อรพร ภูมิลี
[ชม 1,241] [ดาวน์โหลด 2] โดย khonsanit
โดย : นางโสพิศสุดา นามพิสัย
[ชม 2,092] [ดาวน์โหลด 7] โดย wattanasil
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :